Filtreler
Sekonder Maküla Deliğinde Patogenez, Sınıflandırma, Klinik, Tanı ve Tedavi

Ünver, Yaprak Banu

Article | 2018 | Güncel Retina Dergisi2 ( 3 ) , pp.283 - 292

Belirli göz patolojisine bağlı olarak gelişen makuler hole sekonder makuler hol denilir. Sekonder makuler hol (SMH),idiyopatik makuler hol (İMH) ile benzer klinik özelliklere sahiptir. Her nekadar cerrahi endikasyon ve prognoz belirsiz olsa,SMH’ün patogenetik mekanizması, küçük farklılıklarla beraber, İMH’e benzerdir. Tahmini prognostik faktörler, SMH’ünanatomik özellikleri, operasyon öncesi görme keskinliği, arka plandaki patoloji ve eşlik eden diğer göz patolojileridir,bundan dolayı, SMH’nin prognoz İMH ‘de ki kadar iyi değildir. Secondary macular hol (SMH) is defined the makular hole due to a spesific ocular pathology. SMH is the . . . similar clinicalfeatures with those of idiopatic macular hole (IMH). The pathogenetic mechanisms for the formation of SMH aresimilar to those for IMH, with small variations, alhough the endication of surgery and prognosis is subtle. The predictiveprognostic factors are the anatomical morphology of SMH, the preoperative visual acuity, the background pathology andthe addiational ocular pathology, therefore, the prognosis of SMH is not as good as those of the prognosis of IMH Daha fazlası Daha az

Vitreomaküler Traksiyon: Patofizyoloji, Sınıflandırma, Klinik, Tanı ve Tedavi

Öncel, Murat

Article | 2018 | Güncel Retina Dergisi2 ( 3 ) , pp.249 - 255

Arka vitreus dekolmanının normal süreci esnasında makula ile korteks arasında vitreomaküler yapışıklıklarkomplikasyonlara neden olabilir. Bu yapışıklıklar fokal veya geniş bir alanı etkileyebilir. Basit vitreomaküler adhezyonmakula anatomisinde değişiklik yapmayabilir. Fakat bazen bu traksiyon güçleri gözün hareketleri ile vitreomakülertraksiyona neden olabilir. Bu durum retinada distorsiyona ve fovea dekolmanına yol açar. Bu derlemede, vitreomakülertraksiyon ana yönleriyle ele alınmıştır.. Vitreomacular adhesions between the macula and the cortex may cause complications during the normal posterior vitreousdetachment. These adhesion . . .s can affect focal or wide area. Simple vitreomacular adhesion may not alter the macularanatomy. But sometimes these tractional forces can cause vitreomacular tractions with eye movements. This situation leadsto distortion of retina and foveal detachment. This review mentions about the Vitreomacular Traction in the main aspects Daha fazlası Daha az

Farmakolojik Vitreolizis ve Pnömatik Vitreolizis

Şahan, Berna | Tatlıpınar, Sinan

Article | 2018 | Güncel Retina Dergisi2 ( 3 ) , pp.313 - 319

Vitreoretinal ara yüzey hastalıklarının tedavisi cerrahi yöntemle başarılı bir şekilde yapılabilmektedir fakat bu yöntemdeciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Cerrahiye alternatif olarak farmakolojik vitreolizis yöntemi geliştirilmiştir. Buyöntemde vitreus yapısının cerrahiye gerek kalmaksızın kimyasal olarak değiştirilerek vitreusun etkili ve güvenli bir şekilderetinadan ayrılmasını sağlanmaktadır. Okriplazmin literatürde tespit edilen en başarılı tedavi ajanı olmuştur. Pnömatikvitreolizis vitreoretinal ara yüzey hastalıklarının tedavisinde kullanılan diğer bir tedavi yöntemidir. İntravitreal genleşebilengazların vitreoretinal . . .ara yüzeye masaj uygulayarak traksiyonları serbestleştirmesini sağlayan yönteme pnömatik vitreolizisadı verilmektedir. Bu çalışmada farmakolojik vitreolizis ve pnömatik vitreolizis yöntemlerini inceleyen son çalışmalardeğerlendirilmiştir. Treatment of vitreoretinal interface diseases can be successfully performed with surgical methods, but serious complicationscould be seen in this method. As an alternative to surgery, pharmacologic vitreolysis has been developed. In this method,the vitreous structure is chemically altered without any need for surgery, thus vitreous can be effectively and safely separatedfrom the retina. Ocriplasmin has been detected as most successful agent in the literature. Pneumatic vitreolysis is anothertreatment method used in the treatment of vitreoretinal interface diseases. Pneumatic vitreolysis is an intravitreal injectionof an expansile gas bubble that can be used to massage the vitreomacular interface thereby yielding traction release. In thisstudy, recent studies evaluating pharmacologic vitreolysis and pneumatic vitreolysis methods were evaluated Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms