Filtreler
THE ANXIETY OF THE 21ST CENTURY IN THE CONTEXT OF INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY OF THE ARBITRATORS: RELATIONSHIP AMONG THE ARBITRATORS, THEIR LAW FIRMS AND THE PARTIES TO THE ARBITRATION

Türkoğlu, Elif Ceren

Article | 2018 | Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi7 ( 1 ) , pp.47 - 104

In the 21st century, growth of the international trading volume haslead the foundation of huge and global law firms which now have asubstantial impact on the determination of the independence and impartialityof the arbitrators. Specifically, the scope of disclosure obligationsof the arbitrators is being frequently considered in terms of current andpast relationships of the arbitrators working in different branches of thesame law firm. The importance of the issue reveals itself in the scope ofdisclosure obligations that the arbitrators encounter as well as the criteriain determining the annulment or refusing enforcement of the arbitr . . .alawards which the arbitration parties encounter. Nevertheless, France,England and USA which are very important and the busiest arbitral seatsaround the world have applied different criteria in determining the scopeof disclosure obligations of the arbitrators in the last two years. The criteriathat have been applied in these significant seats in a divergent mannerendanger the dependability of international commercial arbitrationfor both the parties to the arbitration and the arbitrators. Destiny of an arbitral award varies by the place of arbitration or the place that theaward is being planned to be enforced which is quite the opposite of therationale of international arbitration. Hereby with this study, the importanceof the issue will be demonstrated with the possible solutions. 21. yüzyılda gelişen uluslararası ticaret hacmiyle bağlantılı olarakortaya çıkan global hukuk bürolarının, hakemlerin bağımsızlık ve tarafsızlığınınbelirlenmesinde büyük etkiye sahip olduğu görülmüştür. Öyleki, aynı hukuk bürosunun farklı ülkelerdeki kollarını oluşturan avukatlarınpiyasadaki geçmiş veya mevcut ilişkilerinin hangi ölçüde hakemlerin ifşa yükümlülüğü kapsamına girdiği sıklıkla gündeme gelmektedir. Konununönemi gerek tahkim yargılaması öncesi hakemlerin ifşa yükümlülüğününkapsamı açısından, gerekse de tahkim yargılaması sonucundaalınan kararın iptali veyahut icrasının reddi ile taraflar açısından ortayaçıkmaktadır. Buna rağmen, dünyadaki en yoğun ve önemli tahkim merkezlerindenolan Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerigeçtiğimiz iki senede hakemlerin ifşa yükümlülüğünün kapsamıkonusunda farklı kriterler uygulamışlardır. Her bir yargılama sistemininbirbirinden bağımsız olarak uyguladığı bu kıstaslar, uluslararasıticari tahkim güvenliğini hem taraflar hem de hakemler bakımından tehlikeyedüşürmektedir. Uluslararası tahkim mantığına tamamen aykırıolarak, tahkim yargılamasının kaderi, tahkim yargılamasının görüldüğüyere veyahut söz konusu kararın icra edilmek istendiği yargılama sisteminebağlı olarak değişmektedir. İşbu çalışmada, durumun vahametineişaret etmek amaçlanmakla birlikte, çözüm önerileri sunulmaktadır Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms