Filtreler
ÖRGÜTSEL İÇERME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Alkan, Deniz Palalar

Article | 2019 | Business and Management Studies: An International Journal7 ( 2 ) , pp.629 - 643

Bu çalışmanın amacı Örgütsel İçerme Ölçeğinin Türkçe literatüründe geçerlik ve güvenirlikaraştırmasının yapılmasıdır. Örgütsel içerme; literatürde bireyin üyesi olduğu grubu/örgütün bireyde aidiyetduygusu ile diğerlerinden farklı olma gereksinimlerini optimal derecede dengeleme derecesi olarak ifadeedilmektedir. Araştırmanın Türkçe alan yazında kullanıma uygunluğu çeviri-geri çeviri yöntemi ile yapılmıştır. İçtutarlılık güvenirliği ? 0.924 olarak belirlenen ölçekte keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi sonucunda faktöryükleri %45,63 ile %27,79 arasında değişen ve ölçeğin orijinal yapısından faklı olan 2 faktörlü bir yapı eldeedilmiş . . .tir. Bununla birlikte, keşfedici (açımlayıcı) faktör analiz sonuçları doğrulayıcı faktör analizi ile de testedilmiş; test güvenirliği yüksek olan 2 faktörlü yapıya sahip Örgütsel İçerme ölçeğinin Türkçe alan yazındakullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. This study aims to investigate the validity and reliability of the Organizational Inclusion Scale in theTurkish literature. Organizational inclusion is described as the optimal degree of balancing an individual’s group/ organizational identification with the need to be distinctive from the others in the literature. The translation-back translation methodology was utilized to determine the congruency of the Turkish form. The outcome of thereliability test yielded the Cronbach alpha coefficient of the study as ? 0.924. The result of the critical factoranalysis of the Turkish form indicates a two-factor structure with factor loading varying from 45,63% to 27,79%,inconsistent with the original scale developed by Sabharwal (2014). After that, the scale was retested conductinga confirmatory factor analysis utilizing structural equation modeling and tested with AMOS 22 and Smart PLS.The results of the confirmatory factor analysis of the two-factor structure indicate the Turkish form ofOrganizational Inclusion scale is suitable for assessing individuals’ perception of organizational inclusion in theTurkish context Daha fazlası Daha az

The Effect of Authentic Leadership on Intrinsic Motivation of Millennial Engineers Working in Information Technology (IT) Sector

Aydoğdu, Birgül | Alkan, Deniz Palalar

Article | 2019 | İşletme Araştırmaları Dergisi11 ( 3 ) , pp.1503 - 1517

Purpose – This study focuses on millennial engineers working in IT sector in Turkey and aims to investigate the effect of authentic leadership on their intrinsic motivation on the basis of self-determination theory.Design/Methodology/Approach – This study is a descriptive study exploring the relationship between authentic leadership and intrinsic motivation of millennial engineers. Survey technique is used and online survey is carried out with the engineers working for at least one year or more in IT departments of different companies operating in finance, telecommunication and software development sector in Turkey. The sample size . . .is 196 and the sample includes both male and female engineers at different ages belonging to millennial generation.Findings – This study shows that there is a positive relation between authentic leadership and intrinsic motivation of millennial engineers. This means that authentic leadership increases intrinsic motivation of millennial engineers and millennial engineers working with authentic leaders show more self-determined behaviors and involve more in activities that they are inherently satisfied by doing. This result has important implications for the organizations that have millennial engineers.Research Limitations/Implications – More generalizable findings might be obtained if this study is carried out by a larger number of participants working in IT departments of companies operating in different sectors and if the data are collected within a longer time frame.Practical Implications – This study includes managerial implications for organizations in developing, training, recruiting leaders and in strategy making processes.Originality/Value – There is a limited literature on the effect of authentic leadership on intrinsic motivation of millennials. This thesis aims to fill this gap in the literature and the conclusions drawn are intended to provide guidance to leaders and managers to better understand and motivate millennial engineers in order to sustain the workforce in the long run Daha fazlası Daha az

Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü

Çankır, Bilal | Alkan, Deniz Palalar

Article | 2018 | İşletme Araştırmaları Dergisi10 ( 3 ) , pp.929 - 949

Bu çalışmanın öncelikli amacı lider-üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme üzerineolan etkisinde dağıtım adaletinin aracılık rolünün incelenmesidir. Bu amaçlaperakendecilik sektöründe satış danışmanı ve satış yöneticisinden oluşan toplam 238kişi ile bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında lider-üye etkileşimi içinLiden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Gürboyoğlu(2009) tarafından yapılan “LMX” ölçeği, örgütsel özdeşleşme için Ashforth ve Mael(1996) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Polat (2009) tarafından yapılan“Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” ve Colquitt’in (2001) geliştirdiği Özmen vd . . .. tarafından(2007) Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Adalet Algısı” kullanılmıştır. Sonrasında verileranaliz edilmiş ve elde edilen bulgulara göre lider-üye etkileşimi çalışanların örgütleri ileözdeşleşmelerini ve dağıtım adaletine yönelik algılarını ve ayrıca dağıtım adaletinin deörgütsel özdeşleşmeyi anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıcalider-üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme ilişkisinde dağıtım adaletinin kısmi aracılıkrolü de tespit edilmiştir. Sonuçlar lider üye etkileşimi ile örgütsel özdeşleşme arasındakidoğrusal ilişkinin dağıtım adaleti ile daha iyi açıklanacağını göstermektedir. The purpose of the study is to examine the relation between leader memberexchange, organizational identification and distributive justice variables. The studyaims to find out the mediatory role of distributive justice between leader memberexchange and organizational identification. A survey was conducted of 38 employees todetermine the relationship between the variables. Leader member exchange (LMX)scale developed by Liden and Maslyn (1998) adapted by Gürboyoğlu (2009);organizational identification scale developed by Ashforth and Mael (1996), andorganizational justice scale developed by Colquitt (2001) and adapted by Özmen vd. (2007) were utilized. The results reveal that leader-member exchange has a significantand positive effect on employee’s organizational identification and distributional justiceand distributional justice has significant and positive effect on employee’sorganizational identification. The partial mediation role of distributional justice existson the relationship between leader-member exchange and organizational identification.And the relationship is better explained by distributional justice Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms