Filtreler
Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma

Calli, Meltem Kiygi | Kilic, Semih

Article | 2019 | Business and Economics Research Journal10 ( 1 ) , pp.259 - 276

Bu çalışmanın amacı farklı ambalaj tasarımlarının tüketici satın alma niyetine olan etkileriniortaya koymak ve bu etkinin hangi ambalaj tasarımı için en fazla olduğunu belirlemektir. Buamaçla ambalaj tasarımında bulunan farklı faktörler belirlenmiş ve her faktörün tüketicinin satınalma niyetine olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada ambalaj tasarımının faktörleri ambalajın şekli,rengi ve üzerindeki yazılar için kullanılan yazı stilidir. Tüketicinin satın alma niyetini en çok etkileyenambalaj tasarım faktörünü belirlemek için bu araştırmada çevrimiçi anket yöntemi uygulanmış veveriler toplanmıştır. Farklı ambalaj tasarımları görsel . . .olarak tasarlanmış ve anket katılımcılarındanfarklı kombinasyonlardaki tasarımları satın alma niyetlerine göre derecelendirmeleri istenmiştir.Veriler kısmi yarar konjoint analiz yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak organiksabun ürünü için tüketici satın alma niyetine etki eden ve en yüksek önem değerine sahip ambalajtasarımı belirlenmiştir. Analizle elde edilen fayda faktörünün katılımcıların demografik özelliklerinegöre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, pazar bölümlendirme yöntemlerinden biri olanfayda temelli bölümlendirme ile elde edilen pazar bölümleri de bu çalışmada araştırılmıştır. The purpose of this study is to determine the effects of different packaging designs onconsumer purchase intention and to determine the most effective packaging design. For thispurpose, different factors in the packaging design are determined and the effect of each factoron the consumers’ purchase intentions is investigated. In this study, the factors of the packagingdesign are the shape, color of the packaging and the writing style on it. In order to determine themost important factor of the packaging design, which affects the consumers’ purchase intentions,online survey method is applied and data are collected. Different packaging designs are generatedand the respondents are asked to rate the different design combinations according to theirpurchase intention. Data are analyzed by part-worth conjoint analysis method. As a result, thepackaging design, which has an effect on consumers’ preferences and purchase intentions andhas the highest importance rate, has been determined for the organic soap product. It has beenanalyzed whether the benefit factor differs according to the demographic characteristics of theparticipants. Additionally, the market segments obtained by benefit-based segmentation, one ofthe market segmentation methods, are also investigated in this study Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms