Filtreler
Yönetici denetimi algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyine etkisi: Bir path analizi çalışması

Karadağ, Engin | Baloğlu, Nuri | Küçük, Erkan

Article | 2010 | Türk Eğitim Bilimleri Dergisi8 ( 2 ) , pp.417 - 437

Bu çalışmada, yönetici denetim algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, ?stanbul ili Eyüp ilçesindeki ilköğretim okullarında görevli 1103 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma örneklemi, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 15 ilköğretim okulunda görevli ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 237 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler iki ölçek yardımıyla toplanmıştır. Ekleme (2001) tarafından geliştirilen Denetim Algısı Ölçeği, 5’li Likert tipi ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Yıldırım (2006) tarafından geliştirilen Mesleki Motivasyon Ölçeği ise 6’lı Like . . .rt tipi ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Teorik modellemede mesleki motivasyon alt boyut değerleri içsel, denetim algısı alt boyut değerleri de dışsal değişken olarak atanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler, birbirine bağımlı sebepleri yansıtan PATH diyagramı kullanılarak açıklanmıştır. Veri analizleri LISREL 8.80 [Linear Structural Relationship] programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular, öğretmenlerdeki denetim algısının mesleki motivasyon üzerinde etkili, fakat bunun temel kaynağının gizil değişkenler olduğunu göstermektedir. In this study, it was defined the direct and indirect effects of manager supervision to teacher work motivation. The universe of research was consisted of primary school teachers working at 15 primary schools in Eyüp/Istanbul. Sampling group was defined with stratified sampling method. 237 teachers working these schools voluntarily participated to the research. Two scales were used in order to collect data. Scale of Supervision Perception was developed by Ekleme (2001), a five scale Likert and three sub scales. Scale of Work Motivation, a six scale Likert, consists of three sub scales was developed by Sağır (2004). In the analyze process, PATH analyze technique was used in order to explain the reasons systematically. For data analyzes, LĠSREL 8.80 [Linear Structural Relationship] program was used. The findings indicated that there were potential variables between perceptions of supervision and the level of work motivation for teachers Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms