Filtreler
Yabancı dil olarak İngilizce yazma dersinde blogların kullanımı

Koçoğlu, Zeynep

Article | 2009 | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi42 ( 1 ) , pp.311 - 327

Yapılan araştırmalar, blog kullanımının yazma becerileri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Buna rağmen, blogların İngilzce derslerinde kullanımı üzerine çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu sebepten dolayı, bu çalışmada, blog kullanımının İngilizce yazma becerilerinin gelişmesinde rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Bu blog yazma projesine, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 1. sınıf öğrencilerinden toplam 24 öğrenci katılmıştır. Blog projesi, bir dönemlik İngilizce yazma dersinin normal ders programına ek olarak yürütülen, ve öğrencilerin sınıf dışında İngilizce yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleye . . .n ders dışı bir projedir. Veriler anketler kullanılarak ve mülakat yapılarak toplanmıştır. Sonuçlar, blog kullanımın İngilizce yazma becerisinin gelişiminde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak, öğrenciler blog kullanımını eğlenceli ve yaratıcı bulmuşlardır. Ayrıca, bulgular bu blog projesine katılan öğrencilerin daha sonra da blog yazmaya devam edeceğini göstermiştir. Research has showed that weblog use had an important impact on developing writing skills. However, there were few studies on its use in English language classes. Therefore, this case study investigated whether weblog use had a role in developing writing skills in English. 24 freshmen students enrolled in English Language Teaching Department of Yeditepe University participated in this weblog writing project. This project was an out-of-class project integrated as a supplementary material into regular class material, and aimed at helping students to write outside the classroom in order to practice writing. Data was collected by questionnaires and interviews. Findings suggest that weblog use had improved students’ writing skills. In addition, students also revealed that they found weblog use interesting and creative. The findings also suggest that students who participated in the weblog project were interested in continuing to use weblog even after the semester Daha fazlası Daha az

Cinsiyet Farkının İngilizce Öğrenen Öğrenciler İle Anadili İngilizce Olan Kişiler Arasındaki İletişime Etkisi

Koçoğlu, Zeynep

Article | 2013 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28 ( 2 ) , pp.279 - 292

Bu çalışma, cinsiyet farkının İngilizce öğrenenenlerin anadili İngilizce olan kişiler ile konuşurken kullandığı iletişim stratejilerine etkisini araştırmaktadır. 10 Türk öğrenci 10 anadili İngilizce olan kişiler ile eşleştirilmiş ve 10 dakikalık konuşmalar yapmışlardır. Veri toplama teknikleri olarak özgeçmiş anketi, gözlem, deney sonrası anket ve görüşmeler kullanılmıştır. Veri analizinde ise Faerch ve Kasper'ın (1983) geliştirdiği iletişim stratejileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre konuşulan kişinin cinsiyeti Türk öğrencilerinin kullandığı iletişim stratejilerini etkilemiştir. Bir başka deyişle, öğrencinin cinsiyetind . . .en ziyade konuşulan yabancının cinsiyeti iletişim stratejilerinin kullanımında etkili olmuştur. Bunun yanısıra, Türk erkek ve Türk kız öğrencilerin kullandığı iletişim stratejileri benzerlik göstermiştir This study investigated the influence of gender on English learners' production of communication strategies while interacting with native speakers of English. Ten Turkish EFL students were paired with 10 native speakers of English, producing a total of 20 (10-minute long) conversations. Data collection procedures consisted of a background questionnaire, observation, a post-session questionnaire and an interview. A modified version of Faerch and Kasper's (1983) framework of communication strategies was used in data analysis to identify communication strategies employed by Turkish EFL students when conversing with native speakers of English. The findings revealed that the gender of the native speaker of English, rather than the gender of the students had an important impact on the Turkish EFL students' communication strategy use. Furthermore, more similarities rather than differences between male and female Turkish EFL students in the communication strategies used was seen when the interlocutor was not taken into consideratio Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms