Filtreler
Cinsiyet Farkının İngilizce Öğrenen Öğrenciler İle Anadili İngilizce Olan Kişiler Arasındaki İletişime Etkisi

Koçoğlu, Zeynep

Article | 2013 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28 ( 2 ) , pp.279 - 292

Bu çalışma, cinsiyet farkının İngilizce öğrenenenlerin anadili İngilizce olan kişiler ile konuşurken kullandığı iletişim stratejilerine etkisini araştırmaktadır. 10 Türk öğrenci 10 anadili İngilizce olan kişiler ile eşleştirilmiş ve 10 dakikalık konuşmalar yapmışlardır. Veri toplama teknikleri olarak özgeçmiş anketi, gözlem, deney sonrası anket ve görüşmeler kullanılmıştır. Veri analizinde ise Faerch ve Kasper'ın (1983) geliştirdiği iletişim stratejileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre konuşulan kişinin cinsiyeti Türk öğrencilerinin kullandığı iletişim stratejilerini etkilemiştir. Bir başka deyişle, öğrencinin cinsiyetind . . .en ziyade konuşulan yabancının cinsiyeti iletişim stratejilerinin kullanımında etkili olmuştur. Bunun yanısıra, Türk erkek ve Türk kız öğrencilerin kullandığı iletişim stratejileri benzerlik göstermiştir This study investigated the influence of gender on English learners' production of communication strategies while interacting with native speakers of English. Ten Turkish EFL students were paired with 10 native speakers of English, producing a total of 20 (10-minute long) conversations. Data collection procedures consisted of a background questionnaire, observation, a post-session questionnaire and an interview. A modified version of Faerch and Kasper's (1983) framework of communication strategies was used in data analysis to identify communication strategies employed by Turkish EFL students when conversing with native speakers of English. The findings revealed that the gender of the native speaker of English, rather than the gender of the students had an important impact on the Turkish EFL students' communication strategy use. Furthermore, more similarities rather than differences between male and female Turkish EFL students in the communication strategies used was seen when the interlocutor was not taken into consideratio Daha fazlası Daha az

Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması

Çoğaltay, Nazım | Anar, Suat | Karadağ, Engin

Article | 2017 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi32 ( 3 ) , pp.695 - 707

Bu meta-analiz çalışmasında öğretmenlerin cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin tükenmişlikleri üzerindeki etkisi test edildi. Bu çalışmayla cinsiyet-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 31 araştırma bir araya getirilerek 11.651 kişilik örneklem grubu; medeni durum-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 18 araştırma bir araya getirilerek 5.486 kişilik örneklem grubu elde edildi. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin duygusal tükenmişliğini, medeni durum değişkeninin ise öğretmenlerin duyarsızlaşmasını etkilediğini gösterdi. Bulgular, kadın öğretmenlerin erkek öğr . . .etmenlere göre daha fazla duygusal tükenmişlik yaşadığını, bekâr öğretmenlerin ise evlilere göre daha fazla duyarsızlaşmaya maruz kaldıklarını gösterdi. In this meta-analytical study, the effect of the variables, gender and marital status, on teachers’ exhaustion was tested. Within this study, a sample group of 11,651 individuals was obtained by bringing together 31 separate studies on gender-exhaustion, and a sample group of 5,486 individuals by bringing together 18 separate studies on marital status-exhaustion. The results of the analysis, obtained by applying the Russell model of effect, demonstrated that the gender variable affects teachers’ emotional exhaustion, and the marital status their desensitization. The findings demonstrated that female teachers experience more emotional exhaustion than male teachers and that single teachers are exposed to desensitization more than the married ones are Daha fazlası Daha az

Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri

Diker, Yelkin Coşkun | Demirel, Melek

Article | 2012 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2012 ( 42 ) , pp.108 - 120

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNek9UVTNOdz09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/5149

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms