Filtreler
Turkish EFL Teachers Perceptions of English as a Lingua Franca

İnceçay, Görsev | Akyel, Ayşe S.

Article | 2014 | Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry5 ( 1 ) , pp.1 - 12

Bu çalışmanın amacı (1) İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin Ortak Dil olarak İngilizce hakkındaki algılarını ve (2) bu öğretmenlerle öğretmen eğiticilerinin İngilizcenin ortak dil olarak kullanılmasının öğretmen eğitimi üzerindeki rolünün araştırılmasıdır. Veriler anket ve yarı- yapılandırılmış görüşmelerden sağlanmıştır. İstanbulda iki üniversitede çalışan 100 öğretmen anketi yanıtlamıştır. Bu katılımcılar arasından rastgele seçilen 10 öğretmen ve iki üniversitenin dil öğretmen eğitimi bölümlerinde çalışan rastgele seçilmiş 10 öğretmen eğitici ile görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda alan için önemli bulg . . .ular elde edilmiştir. The aim of this study is to investigate the perceptions of; (1) Turkish EFL (English as a Foreign Language) teachers about ELF, (2) Turkish EFL teachers and teacher educators about the role of ELF on language teacher education. Data came from a questionnaire and semi-structured interviews. A hundred Turkish EFL teachers working at two universities in Istanbul responded to the questionnaire. Ten randomly selected EFL teachers and 10 teacher educators working in language teacher education departments of two universities were interviewed to elicit their views about the role of ELF in language teacher education. Findings of the study revealed a number of important results and implications for the field Daha fazlası Daha az

The Foreign Language Classroom is Like an Airplane Metaphorical Conceptualizations of Teachers Beliefs

İnceçay, Volkan

Article | 2015 | Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry6 ( 2 ) , pp.74 - 96

Yapılandırmacı yaklaşımı takip eden bu çalışma hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil sınıfı ile ilgili var olan bilgilerini metafor analizi yöntemi ile ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir vakıf üniversitesinde verilmekte olan bir yıllık yoğun bir pedagojik formasyon programının okul deneyimi dersine kayıt olan iki hizmet öncesi İngilizce öğretmeni çalışmada yer almışlardır. Bahsi geçen okul deneyimi döneminin araştırmaya katılan öğretmenler tarafından dile getirilen metaforlar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. Bu yapılırken, katılımcılardan çal . . .ışma boyunca belirttikleri metaforlar üzerinde yansıtıcı bir şekilde düşünmeleri istenmiştir. Araştırmada veriler metafor tamamlama, yarı-yapılandırılmış görüşme ve takip amaçlı gönderilen elektronik postalarla toplanmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizinin sonucunda hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce tabula rasa olmadıkları ve metafor kullanımının örtülü bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerçek sınıf ortamında elde edilen öğretim tecrübesinin çalışmada yer alan hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul deneyimi başlamadan önce ifade ettikleri metaforlar üzerinde bir derece etkili olduğu belirtilebilir. Drawing on constructivist perspectives, this study aimed to investigate the tacit knowledge of pre- service English teachers regarding the foreign language classroom by discovering their belief systems mainly through a metaphor analysis. The participants consisted of two pre-service teachers, who enrolled in a practicum class of a one-year intensive teaching certificate course offered at an English-medium foundation university located in Istanbul, Turkey, during the spring semester of 2012-2013 academic year. The possible effects of practice teaching period on the metaphors were also explored. In so doing, the participants were requested to reflect on the metaphors they generated. In this exploratory design, the data collection tools included a metaphor completion task, a semi-structured interview, and follow-up e-mails. The results suggested that pre-service teachers do not enter teacher education as a tabula rasa and that the use of metaphors to reveal previous knowledge was a useful instrument. It was also found that real teaching experience seemed to influence the metaphors expressed prior to practicum. Implications and applications for teacher education and suggestions for future research are discussed Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms