Filtreler
TIMSS merceğiyle ortaokul matematik öğretim programındaki değişiklikler

Kılıç, Hülya | Tutak, Fatma Aslan | Ertaş, Güneş

Article | 2014 | Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10 ( 2 ) , pp.129 - 141

Bu çalışmanın amacı, eğitim sistemindeki yeni yapılanma paralelinde matematik öğretim programında yapılan konu alanı ve matematiksel becerilerdeki değişiklik ve düzenlemeleri uluslararası bir matematik testine göre yorumlamaktır. Bu bağlamda; 2011 yılında yapılan TIMSS sınavının 8. sınıf matematik testindeki konu ve kavramlara, 2009 ve 2013 matematik öğretim programlarında ilk olarak hangi sınıf seviyesinde değinildiğine ve testte yer alan becerilerin öğretim programlarında yer alan kazanımlarda ne kadar yansıtıldığına bakılmıştır. 2011 TIMSS sınavında çıkan maddelerin çoğunluğu, 2009 öğretim programına göre ilk kez 7. sınıfta öğret . . .ilmeye başlanılmaktadır. 2013 öğretim programına göre ise maddelerin içerdiği konu ve kavramlara çoğunlukla 6. sınıfta değinilmeye başlanacaktır. Ayrıca TIMSS sınavında uygulama becerisine yönelik maddeler çoğunlukta iken, hem eski hem de yeni öğretim programında bilme becerisine yönelik kazanımlara daha fazla ağırlık verilmiştir. Ancak 2011 TIMSS sonuçları, Türk öğrencilerin en fazla 7. sınıf konularını içeren ve bilme becerisi gerektiren sorularda başarılarının düşük olduğunu ortaya koymaktadır. öğretimi, öğretim programı, TIMSS. The new education system forced to make reforms in mathematics curriculum in Turkey. The purpose of this study is to interpret those changes in the line of an international mathematics assessment, specifically TIMSS 2011 assessment for the eighth graders. The middle school mathematics curricula written in 2009 and 2013 were analyzed in terms of their alignment with the scope of TIMSS 2011. The findings revealed that most of the content of TIMSS were initially taught during the seventh grade according to the old curriculum but they would be taught during the sixth grade in the new curriculum. In the TIMSS 2011 assessment, there are more items assessing the skills at applying level but in both curricula, the majority of the objectives are related to skills at knowing level. Furthermore, TIMSS 2011 results showed that most of the students failed in knowing type of items and the seventh grade subject matters Daha fazlası Daha az

Matematik Öğrenme Fırsatları: Fark etme ve Harekete Geçme

Doğan, Oğuzhan | Kılıç, Hülya

Article | 2019 | Eğitim ve Bilim44 ( 199 ) , pp.1 - 19

Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik son yıllardayapılan çalışmalar, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimindeöğretmenlerin gözlemci, yol gösterici, teşvik edici ve destekleyicirollerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Öğretmenlerinüstlenmeleri beklenen bu rollerini sınıf ortamında etkili bir şekildegerçekleştirebilmeleri mesleki bilgi ve becerileriyle ilişkidir. Gerekhizmet öncesinde gerekse de hizmet içinde öğretmenlerin meslekibecerilerinin gelişiminin desteklenmesi, sınıf içindeki öğretiminverimliliğini artırmaya yönelik bir çaba olarak düşünülmektedir.Bu bağlamda, fakülte-okul işbirliği modelinin geliştiri . . .ldiği birçalışma kapsamında matematik öğretmen adaylarına bir yılboyunca öğrencilerle çalışma fırsatı verilerek öğretmen adaylarınınpedagojik alan bilgileri ve fark etme becerileri incelenmiştir.Çalışmanın verilerinden yola çıkılarak bu makalede öğretmenadaylarının öğretim anında matematik öğrenme fırsatı özelliğitaşıyan durumları fark edip etmedikleri ve fark ettiklerinde nasılharekete geçtikleri (karşılık verdikleri) bazı örnek durumlarüzerinden tartışılmıştır. Yapılan bu analizin öğretim anında farketme becerisinin özelliklerinin belirlenmesi ve fark edilen öğrenmefırsatları karşısında harekete geçme durumlarınındeğerlendirilmesi konusunda öğretmen yetiştirme alanına katkıyapacağı düşünülmektedir Daha fazlası Daha az

High school students’ geometric thinking, problem solving and proof skills

Kılıç, Hülya

Article | 2013 | Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi7 ( 1 ) , pp.222 - 241

Bu çalışmanın amacı, dinamik geometri yazılımlarının 10. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme, geometri başarısı ve ispat yapma becerisi üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu makalede, bu amaçla gerçekleştirilen yarı deneysel pilot çalışmadan elde edilen bulgular tartışılacaktır. Çalışmaya, İstanbul ilindeki altı liseden 227 öğrenci katılmış ancak 49 öğrencinin verileri analiz edilmiştir. Öğrencilere geometrik düşünme, problem çözme ve ispat becerilerini ölçmeye yönelik üç farklı test uygulanmış, çalışma boyunca deney grubundaki öğrencilerle dinamik geometri yazılımının kullandığı beş etkinlik yapılmıştır. Son testlerde gruplar a . . .rasında anlamlı bir fark bulunmamış ancak deney grubunda üç testin ortalamalarında anlamlı artışlar olduğu görülmüştür. Bununla beraber, öğrencilerin testler bazında ortalamalarının genel olarak düşük olduğu, temel geometrik kavramları tanımlayamadıkları, kavramlar arasındaki ilişkileri kuramadıkları, kavram bilgisini farklı durumlarda uygulayamadıkları ve ispat becerilerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. The aim of this paper is to present the findings of a pilot study which was designed to investigate the effects of using dynamic geometry software on the tenth grade students’ geometric thinking, problem solving and proof skills. It was a quasi-experimental study consisted of 49 students from six different high schools around Istanbul. In the treatment groups, the students engaged with five dynamic geometry activities in the geometry lessons throughout the semester. Although no significant differences between the groups were observed, in the treatment groups, the students’ mean scores for each type of test increased significantly. The students’ answers for each item in the tests were also analyzed. It is found that students’ mean scores for each item were quite low such that they did not know the definitions of basic geometric concepts and the relationships between them and also they were not able to solve geometry problems and prove given arguments Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms