Filtreler
A Molecularly Imprinted Polymer Based Biosensor for Electrochemical Impedance Spectroscopic Analysis

Utku, Feride Şermin | Özdemir, Ozan Enver | Bakay, Melahat Sevgül

Article | 2018 | Electrica18 ( 1 ) , pp.39 - 44

A molecularly imprinted polymer (MIP)-based impedimetric biosensor was developed for the electrochemical analysis of low-weight biological molecules. Synthetic polymeric matrices with specific and selective recognition sites, which are complementary to the shapes and sizes of the functional groups of analytes, can be prepared using the molecular imprinting method. In this study, a small molecule, tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS), was used to coat a graphite pencil tip with a TRIS-containing polyacrylamide gel to fabricate a working electrode. The electrode modification and performance were evaluated using cyclic voltammetry an . . .d electrochemical impedance spectroscopy. The electrochemical properties of the modified electrodes were observed using an electrochemical cell comprising a Ag/AgCl reference electrode, a Pt wire as the counter electrode, and a pencil graphite tip as the working electrode using a redox-phosphate buffer solution with different concentrations of TRIS and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). The I–V and impedance performance of the chemically modified graphite pencil-tip electrodes exhibited decreased conductance and increased impedance correlating with the increase in TRIS concentration. Thus, MIP-based small-molecule biosensor prototypes can be promising economical replacements over other expensive sensors Daha fazlası Daha az

Neural Network Based Classification of Melanocytic Lesions in Dermoscopy: Role of Input Vector Encoding

Ertaş, Gökhan

Article | 2018 | Electrica18 ( 2 ) , pp.242 - 248

Melanocytic lesions are the main cause of death from skin cancer, and early diagnosis is the key to decreasing the mortality rate. This studyassesses the role of input-vector encoding in neural network-based classification of melanocytic lesions in dermoscopy. Twelve dermoscopicmeasures from 200 melanocytic lesions are encoded by compact encoding, ACD encoding, 1-of-N encoding, normalized encoding, and rawencoding, resulting in five different input-vector sets. Feed-forward neural networks with one hidden layer and one output layer are designedwith several neurons in the hidden layer, ranging from two to twenty-two for each type of . . .input-vector set, to classify a melanocytic lesion intocommon nevus, atypical nevus, and melanoma. Accordingly, 105 networks are designed and trained using supervised learning and then testedby performing a 10-fold cross validation. All the neural networks achieve high sensitivities, specificities, and accuracies in classification. However,the network with seven neurons in the hidden layer and raw encoded dermoscopic measures as the input vector realizes the highest sensitivity(97.0%), specificity (98.1%), and accuracy (98.0%). The practical use of the network can facilitate lesion classification by retaining the neededexpertise and minimizing diagnostic variability among dermatologists Daha fazlası Daha az

Design of a Respiration Pattern Detecting Device based on Thoracic Motion Tracking with Complementary Filtering

Ertaş, Gökhan | Gültekin, Nida

Article | 2018 | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi22 ( 1 ) , pp.32 - 37

The respiration pattern represents the volume of air in the lungs as afunction of time during human respiration process. Abnormal changes in thispattern can be signs of several diseases or conditions. There exit severalrespiration pattern detection methods. Among them, an easy technique relies onsensing the movements of thoracic and (or) abdominal regions. In this study, adevice based on thoracic motion tracking with complementary filtering has beendeveloped to detect the respiration pattern. The device is equipped with a motionsensor placed in a flexible belt housing a three-axis accelerometer and a three-axisgyroscope and a UART-t . . .o-USB converter providing computer connectivity. Thedevice is operated by a microcontroller that controls the operation of the motionsensor, applies complementary filtering to the motion data acquired and transfersthe results to a personal computer. The device is powered from the computer it isconnected to. Experiments with using the device during continues inhaling andexhaling, deep inhaling followed by breath-hold and deep exhaling followed bybreath-hold respiration activities in standing, lying and seated postures show thatthoracic motion tracking with complementary filtering may provide quite wellrespiration pattern detections. Solunum motifi, insan solunum işlemi sırasında zamanın bir fonksiyonuolarak akciğerlerdeki hava hacmini temsil eder. Bu desendeki anormaldeğişiklikler birtakım hastalıkların veya durumların belirtileri olabilir. Solunummotifinin tespitinde birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında kolay birteknik göğüs ve (veya) karın bölgelerinin hareketlerinin algılanmasınadayanmaktadır. Bu çalışmada, tamamlayıcı filtreleme ile göğüs hareket izlemeyedayalı bir solunum deseni tespit cihazı geliştirilmiş bulunmaktadır. Cihaz esnek birkemer içine yerleştirilmiş üç eksenli bir ivmeölçer ve üç eksenli bir jiroskopbarındıran bir hareket algılayıcısı ve bilgisayar bağlantısı sağlayan bir UART-USBdönüştürücüsü ile donatılmıştır. Cihaz hareket algılayıcısının çalışmasını kontroleden, elde edilen hareket verilerine tamamlayıcı filtreleme uygulayan ve sonuçlarıkişisel bir bilgisayara aktaran bir mikrodenetleyici tarafından işletilmektedir.Cihaz bağlı olduğu bilgisayardan beslenmektedir. Ayakta durma, yatma ve oturmapozisyonlarında; sürekli nefes alma ve verme, derin nefes almayı takiben nefestutma ve derin nefes vermeyi takiben nefes tutma solunum aktiviteleri süresincecihaz kullanarak gerçekleştirilen deneyler tamamlayıcı filtreleme ile göğüshareketi izlemenin oldukça iyi solunum deseni tespitlerine imkân tanıyabildiğinigöstermektedir Daha fazlası Daha az

ANALYSING UML-BASED SOFTWARE MODELLING LANGUAGES

Özkaya, Mert

Other | 2018 | Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi11 ( 2 ) , pp.119 - 133

In this paper, the existing 31 different UML-based software modelling languages have been analysed for anumber of requirements that are believed to be highly important for practitioners. These requirements areformal semantics, multiple viewpoints modelling, model analysis, code-generation, and modelling toolset.According to the analysis results, only the UWE, TTool, Pi-ADL languages support all those requirements. While21% of the languages offer general-purpose notation set, the rest offer domain-specific notation set and the topdomains of interest are the multi-agent, embedded, and real-time systems. 38% of the languages use UML’sp . . .rofiling mechanism for extending UML, 18% of the languages extend UML’s class diagram, and 13% of thelanguages extend UML’s state and sequence diagrams. 41% of the languages support the logical viewpoint and36% support the behaviour viewpoint – the rest of the viewpoints are rarely used. 58% of the languages aredefined formally and many of them are based on formal verification languages. 44% of the languages ignoremodel analysis. Among the rest, 25% of the languages support the exhaustive model checking and 14% supportthe analysis for well-formedness. Generating software code from software models and the modelling toolsupport are the least supported requirements by the UML-based languages. Bu makalede, mevcut 31 farklı UML-tabanlı yazılım modelleme dili yazılımcılar için önemli olan bir takımgereksinimler bakımından analiz edilmiştir. Bu gereksinimler, biçimsel semantik, çoklu bakış-açısı ilemodelleme, modellerin analizi, modellerden kod üretme, ve modelleme araçları desteği olarak belirlenmiştir.Analiz sonuçlarına göre, 31 farklı UML-tabanlı modelleme dili arasından sadece UWE, TTool, ve Pi-ADLdillerinin tüm belirtilen gereksinimleri karşılayabildiği gözlemlenmiştir. UML-tabanlı dillerin 21%’i genelamaçlı diller olarak belirlenmişken, geri kalanı ise alana özgü dillerdir ve en yaygın olan alanlar ise gömülüsistemler, çok etmenli sistemler, ve gerçek zamanlı sistemlerdir. UML-tabanlı dillerin 38%’i UML’in profilmekanizmasını kullanarak UML’i genişletirken, 18%’i UML’in sınıf diyagramını ve 13%’ü UML’in durum vesıra diyagramlarını genişletmektedirler. UML-tabanlı dillerin 41%’i mantıksal bakış açısını desteklerken,36%’sı da davranış bakış açısını desteklemektedir. Diğer bakış açıları (aynı anda kullanım, fiziksel, dağıtım, veoperasyonel gibi) pek destek görememektedir. UML-tabanlı dillerin 58%’inin semantiği biçimsel metotlarkullanılarak tanımlandığı belirlenmiştir. Dillerin 44%’ü modellerin analizini desteklememektedir. Geri kalanının25%’i ise kapsamlı model sınaması ile modellerin analizini desteklerken, 14%’ü ise dillerin biçim kurallarınagöre analizini desteklemektedirler. Yazılım modellerinin koda dönüştürülmesi hemen hemen hiçbir UML-tabanlıdil tarafından destek görmemektedir. Yine aynı şekilde, dillerin hemen hemen hiçbiri modelleme araçları iledesteklenmemektedir Daha fazlası Daha az

Last level cache partitioning via multiverse thread classi cation

Ovant, Burak Sezin | Güney, Isa Ahmet | Savaş, Muhammed Emin | Küçük, Gürhan

Article | 2018 | Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences26 ( 1 ) , pp.220 - 233

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMU5qSXlNZz09 https://hdl.handle.net/20.500.11831/5334

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms