Filtreler
Stability and Hopf Bifurcation in Three-Dimensional Predator-Prey Models with Allee Effect

Aybar, İlknur Kuşbeyzi

Article | 2019 | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi23 ( 5 ) , pp.1005 - 1011

In this study, we perform the stability and Hopf bifurcation analysis for two population modelswith Allee effect. The population models within the scope of this study are the one prey-twopredator model with Allee growth in the prey and the two prey-one predator model with Alleegrowth in the preys. Our procedure for investigating each model is as follows. First, weinvestigate the singular points where the system is stable. We provide the necessary parameterconditions for the system to be stable at the singular points. Then, we look for Hopf bifurcationat each singular point where a family of limit cycles cycle or oscillate. We provid . . .e the parameterconditions for Hopf bifurcation to occur. We apply the algebraic invariants method to fullyexamine the system. We investigate the algebraic properties of the system by finding allalgebraic invariants of degree two and three. We give the conditions for the system to have afirst integral Daha fazlası Daha az

Numerical investigation of operating fluid, rotating disk speed effects and number of cavities on drag reduction of micro-textured surfaces for hydrodynamic lubrication

Develi, Ahmet Çağrı | Olcay, Ali Bahadır

Article | 2017 | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi21 ( 5 ) , pp.1081 - 1087

There have been developments on surface texturing methods providing benefit in a great many engineering applications.Especially, influence on surface texturing in lubrication applications related to frictional properties have been cause of concern.In the present study, it was aimed to work on the computational fluid dynamics (CFD) study of the lubrication system consistingof two parallel plates. While one of the plates was sliding, the other one was stationary and an incompressible two-dimensionalsingle phase flow was assumed between those plates. The scope of the CFD analysis was to determine the relationship betweendrag force and . . .operating fluid properties (i.e., oil types), rotational speed and the amount of the cavities. It was realized that SAE0W-30 was found to be the best fluid among the seven studied oil types providing optimal conditions such as high drag reductionand less drag force. It was noticed that the drag coefficient thus, drag force appeared to be increasing as the rotating disk speedrose. The influence of the number of the cavities along the textured surface was also investigated in the present study and it wasfound that drag reduction was not associated with the number of cavities because 0, 1, 2 and 3 cavities nearly gave the same dragforce values. Yüzey dokusu yöntemlerinde gelişmeler yaşanırken bu gelişmelerden birçok mühendislik uygulamaları fayda sağlayabilir.Özellikle sürtünme özellikleri ile ilgili yağlama uygulamalarında yüzey dokusu etkisi önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmakapsamında iki paralel plakadan oluşan yağlama sisteminin hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmasıyla incelenmesihedeflenmiştir. Plakalardan birisi hareket ederken, diğer plaka sabittir ve plakalar arasındaki akış, sıkıştırılamaz, iki boyutlu vetek fazlı olarak kabul edildi. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizinin amacı direnç kuvvetindeki azalmanın, çalışan akışkanözellikleri (yani yağ çeşidi), açısal hız ve boşluk miktarı ile nasıl ilişkili olduğunu belirlemektir. Bu çalışmada SAE 0W-30 tipiyağın, çalışılan yedi yağ arasında en yüksek direnç düşüşü ve daha az direnç kuvveti sağladığı için en uygun koşulları sağlayanakışkan olduğu belirlenmiştir. Direnç katsayısının ve dolayısıyla direnç kuvvetinin açısal hızın artmasıyla arttığı fark edilmiştir.Boşluk sayısının yüzey dokusuna etkisi de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır ve dirençteki azalmanın boşluk sayısı ile ilişkiliolmadığı bulunmuştur. Bunun nedeni 0, 1, 2 ve 3 boşluk yerleştirildiğinde neredeyse aynı direnç kuvvetleri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Design of a Respiration Pattern Detecting Device based on Thoracic Motion Tracking with Complementary Filtering

Ertaş, Gökhan | Gültekin, Nida

Article | 2018 | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi22 ( 1 ) , pp.32 - 37

The respiration pattern represents the volume of air in the lungs as afunction of time during human respiration process. Abnormal changes in thispattern can be signs of several diseases or conditions. There exit severalrespiration pattern detection methods. Among them, an easy technique relies onsensing the movements of thoracic and (or) abdominal regions. In this study, adevice based on thoracic motion tracking with complementary filtering has beendeveloped to detect the respiration pattern. The device is equipped with a motionsensor placed in a flexible belt housing a three-axis accelerometer and a three-axisgyroscope and a UART-t . . .o-USB converter providing computer connectivity. Thedevice is operated by a microcontroller that controls the operation of the motionsensor, applies complementary filtering to the motion data acquired and transfersthe results to a personal computer. The device is powered from the computer it isconnected to. Experiments with using the device during continues inhaling andexhaling, deep inhaling followed by breath-hold and deep exhaling followed bybreath-hold respiration activities in standing, lying and seated postures show thatthoracic motion tracking with complementary filtering may provide quite wellrespiration pattern detections. Solunum motifi, insan solunum işlemi sırasında zamanın bir fonksiyonuolarak akciğerlerdeki hava hacmini temsil eder. Bu desendeki anormaldeğişiklikler birtakım hastalıkların veya durumların belirtileri olabilir. Solunummotifinin tespitinde birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında kolay birteknik göğüs ve (veya) karın bölgelerinin hareketlerinin algılanmasınadayanmaktadır. Bu çalışmada, tamamlayıcı filtreleme ile göğüs hareket izlemeyedayalı bir solunum deseni tespit cihazı geliştirilmiş bulunmaktadır. Cihaz esnek birkemer içine yerleştirilmiş üç eksenli bir ivmeölçer ve üç eksenli bir jiroskopbarındıran bir hareket algılayıcısı ve bilgisayar bağlantısı sağlayan bir UART-USBdönüştürücüsü ile donatılmıştır. Cihaz hareket algılayıcısının çalışmasını kontroleden, elde edilen hareket verilerine tamamlayıcı filtreleme uygulayan ve sonuçlarıkişisel bir bilgisayara aktaran bir mikrodenetleyici tarafından işletilmektedir.Cihaz bağlı olduğu bilgisayardan beslenmektedir. Ayakta durma, yatma ve oturmapozisyonlarında; sürekli nefes alma ve verme, derin nefes almayı takiben nefestutma ve derin nefes vermeyi takiben nefes tutma solunum aktiviteleri süresincecihaz kullanarak gerçekleştirilen deneyler tamamlayıcı filtreleme ile göğüshareketi izlemenin oldukça iyi solunum deseni tespitlerine imkân tanıyabildiğinigöstermektedir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms