Filtreler
Emlak vergisi ve kadastro

Çağdaş, Volkan | Gür, Mehmet | Demirel, Zerrin

Other | 2003 | HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi-1 ( 89 ) , pp.67 - 76

Emlak vergisi, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede yerel yönetim hizmetlerine para desteği sağlayan temel gelir kaynaklarından biridir. Ayrıca, kaynak kullanımını yönlendiren niteliğiyle, toprak yönetiminin mali uygulama aracı olarak da görülmektedir. Bu çalışmada emlâk vergisinin temel nitelikleri üzerinde durulmuş, kadastro ile etkileşimi ele alınmıştır. Property tax is the fundamental source of revenue for local government services in most developed and developing countries. Also, it has been accepted a fiscal tool of land management due to its attribute that directs usage of resources. In this paper, basic attributes of p . . .roperty tax and its interrelationship with cadastre are considered Daha fazlası Daha az

Birikimli hasar teorileri ve yorulma çatlağına göre ömür değerlendirmeleri

Saatçı, Gökhan Erkin | Tahralı, Necati

Other | 2003 | Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi1 ( 2 ) , pp.33 - 39

Daha önceden bilindiği üzere, malzemelerin Wohler eğrisini elde etmek oldukça güçtür. Ancak işletmelerde dinamik yüklemelere maruz makina parçalarının servis ömürlerini tayin edebilmek için birikimli hasar teorilerine ihtiyaç duyulmakta ve teorileri kullanabilmek içinse malzemelerin zorlandığı gerilmelerdeki maksimum ömür değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu ömür değerleri ise Wohler eğrilerinden okunmaktadır. Bu çalışmada Wohler eğrilerinden bağımsız olarak eşdeğer yorulma ömrünün hesaplanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla birikimli hasar teorilerinin ihtiyaç duyduğu ömür değerleri, yorulma çatlağının artışını toplama prensibine d . . .ayanan ampirik bir ifadeden elde edilmiştir. Çalışmada öncelikle bu ampirik ifade tanıtılmış ve 1013. Ord. Ana. Tam. Fabrikasında üretilen GTD model 4X4 askeri aracın çeşitli değişken gerilmeler altında çalışan aktarma elemanının yorulma ömrü hesaplarında kullanılarak eşdeğer ömür hesabı yapılmıştır. As known before, obtaining Woehler diagrams of the materials are very difficult. But to predict the service life of machine elements that are subject to cyclic loads, the cumulative damage theories are needed, and to use the teories maximum life values at the stresses that the specimen is loaded must known. These values are being read from Woehler diagrams: In this study, it is aimed to calculate the equivalent fatigue life, independent from Woehler diagrams. Therefore life values that are needed for cumulative failure theories, are obtained from an emprical expression that is related to fatigue crack growth rate. First of all, this emprical expression is described and then it is used to calculate the equivalent life of the transmission component of "GTD model 4X4 military vehicle" that is being produced in "1013. Ord. Ana. Tarn. Fabrikası" which is working under several variable stresses Daha fazlası Daha az

Sürdürülebilir kalkınma ve kadastroda evrim

Çağdaş, Volkan | Gür, Mehmet

Other | 2003 | HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi-1 ( 89 ) , pp.42 - 48

Günümüzde küreselleşme, sürdürülebilir kalkınma, kentleşme ve teknolojik gelişmeler toprağı, kullanımının planlanmasını, kaydını ve dolaşımım daha da önemli kılmaktadır. Bu gelişme kadastroyu, vergilendirme ve iyeliğin güvencesi olma 'dan çok amaçlı kadastro ve taşınmaz idaresine (land administration) evrimleştirmektedir. Makalede, sürdürülebilir kalkınma ekseninde evrim sürecinin ulaştığı toprak yönetimi (land management) ve taşınmaz idaresi kavramları ele alınmış, taşınmaz idare sistemi üzerinde durulmuştur. Nowadays, land, land use planning, registration and circulation become more important due to globalization, sustainable deve . . .lopment, urbanization and technological developments. These drivers have been transforming cadastre from being guarantee of ownership and taxation to multi-purpose cadastre and land administration system. In this paper, evolution phases of this progress, land management and land administration concepts, which are occurred and shaped in the sustainable development context, are considered Daha fazlası Daha az

Birikimli hasar teorileri ve hareket iletim elemanına uygulanması

Saatçı, Gökhan Erkin | Tahralı, Necati

Other | 2003 | Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi1 ( 1 ) , pp.21 - 30

Malzemelerde oluşan yorulma hasarının incelenip önceden saptanabilmesi, yorulma kırılmalarını önleyebilmek için çok büyük önem kazanmaktadır. Yorulma konusundaki en önemli konu ise çeşitli değişken gerilmelere maruz kalan malzemelerin gösterdikleri birikimli hasarlardır. Bu çalışmada, çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konmuş birikimli hasar metotları sunulmuş ve bu metotlar 1013. Ord. Ana. Tam. Fabrikasında üretilen GTD model 4X4 askeri aracın çeşitli değişken gerilmeler altında çalışan aktarma elemanına uygulanmıştır. Her metodun kendine özgü kuralları bulunduğundan herbiri farklı sonuçlar vermiştir. Çalışmadaki amaç, pratik . . .te karşılaşılan çeşitli birikimli hasar durumlarında bulunan metotlardan hangisinin kullanılması gerektiğini saptamaktır. Formüllerde kullanılan çentik, yüzey düzgünlük, boyut faktörleri, gerilmelerin uygulanma yüzdeleri ve malzemenin mukavemet özellikleri, örnek gösterilen aracın aktarma organları üzerinde uygulanmış başka bir çalışmadan elde edilen sonuçlara göre alınmıştır. The prediction of fatigue failure in the materials has great importance in preventing of fatigue cracks. The most important thing in fatigue topic is the cumulative damage that can be seen in the materials subjected to several variable stresses. In this study, the cumulative fatigue failure methods that are created by several researchers, are represented and these methods are applied to the transmission component of "GTD model 4X4 military vehicle" that is being produced in "1013. Ord. Ana. Tam. Fabrikası" which is working under several variable stresses. Because of having special characteristics, each method gave different solutions. This study is aimed at the problem that is encountered in practice which is the choice of the method for the several different cumulative failure conditions. Notch, surface quality, dimension factors, stresses' applying percents and the material's strength properties that are used in the equations are taken from another study that is applied on this example vehicle's transmission elements Daha fazlası Daha az

Taşınmaz değerleme uzmanlığı ve jeodezi-fotogrametri (Harita) mühendisliği

Açlar, Ahmet | Demir, Hülya | Çağdaş, Volkan

Other | 2003 | HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi-1 ( 88 ) , pp.15 - 20

Bu makalede; ülkemizde, dünyada kamusal, sosyal ve ekonomik işlerin yürütülmesinde temel oluşturan ve son yıllarda taşınmaza dayalı sermaye piyasası araçlarının ortaya çıkmasıyla önemi daha da artan taşınmaz değerleme uzmanlığı, sınavı ve bu uzmanlık kolunun mesleğimizle olan ilişkisi ele alınmıştır. In the world and our country, real estate valuation constitutes basis in social and economic works. Also it has started to gain more importance due to the fact that capital market tools which depend on real estate values are going into effect. Thus in this paper, real estate valuation expertise, expertise exam and relationship between t . . .his expertise field and surveying engineering will be held on Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms