Filtreler
Taşınmaz değerleme uzmanlığı ve jeodezi-fotogrametri (Harita) mühendisliği

Açlar, Ahmet | Demir, Hülya | Çağdaş, Volkan

Other | 2003 | HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi-1 ( 88 ) , pp.15 - 20

Bu makalede; ülkemizde, dünyada kamusal, sosyal ve ekonomik işlerin yürütülmesinde temel oluşturan ve son yıllarda taşınmaza dayalı sermaye piyasası araçlarının ortaya çıkmasıyla önemi daha da artan taşınmaz değerleme uzmanlığı, sınavı ve bu uzmanlık kolunun mesleğimizle olan ilişkisi ele alınmıştır. In the world and our country, real estate valuation constitutes basis in social and economic works. Also it has started to gain more importance due to the fact that capital market tools which depend on real estate values are going into effect. Thus in this paper, real estate valuation expertise, expertise exam and relationship between t . . .his expertise field and surveying engineering will be held on Daha fazlası Daha az

Sürdürülebilir kalkınma ve kadastroda evrim

Çağdaş, Volkan | Gür, Mehmet

Other | 2003 | HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi-1 ( 89 ) , pp.42 - 48

Günümüzde küreselleşme, sürdürülebilir kalkınma, kentleşme ve teknolojik gelişmeler toprağı, kullanımının planlanmasını, kaydını ve dolaşımım daha da önemli kılmaktadır. Bu gelişme kadastroyu, vergilendirme ve iyeliğin güvencesi olma 'dan çok amaçlı kadastro ve taşınmaz idaresine (land administration) evrimleştirmektedir. Makalede, sürdürülebilir kalkınma ekseninde evrim sürecinin ulaştığı toprak yönetimi (land management) ve taşınmaz idaresi kavramları ele alınmış, taşınmaz idare sistemi üzerinde durulmuştur. Nowadays, land, land use planning, registration and circulation become more important due to globalization, sustainable deve . . .lopment, urbanization and technological developments. These drivers have been transforming cadastre from being guarantee of ownership and taxation to multi-purpose cadastre and land administration system. In this paper, evolution phases of this progress, land management and land administration concepts, which are occurred and shaped in the sustainable development context, are considered Daha fazlası Daha az

Emlak vergisi ve kadastro

Çağdaş, Volkan | Gür, Mehmet | Demirel, Zerrin

Other | 2003 | HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi-1 ( 89 ) , pp.67 - 76

Emlak vergisi, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede yerel yönetim hizmetlerine para desteği sağlayan temel gelir kaynaklarından biridir. Ayrıca, kaynak kullanımını yönlendiren niteliğiyle, toprak yönetiminin mali uygulama aracı olarak da görülmektedir. Bu çalışmada emlâk vergisinin temel nitelikleri üzerinde durulmuş, kadastro ile etkileşimi ele alınmıştır. Property tax is the fundamental source of revenue for local government services in most developed and developing countries. Also, it has been accepted a fiscal tool of land management due to its attribute that directs usage of resources. In this paper, basic attributes of p . . .roperty tax and its interrelationship with cadastre are considered Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms