Filtreler
Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

The effect of copper intrauterine devices on the expression of mucin 1 and integrin ?1 in the luteal phase endometrium

Çalışkan, Eray | Çakıroğlu, Yiğit | Coşkun, Ebru | Kumbak, Banu | Müezzinoğlu, Bahar | Çorakçı, Aydın

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.194 - 198

Amaç: Bakırlı rahim içi aracın (RİA) luteal faz endometriumunda musin-1 (MUC1) ve İntegrin ?1 üzerine etkilerinin incelenmesi. Gereç ve Yöntemler: Kontraseptif yöntem olarak bakırlı rahim içi araç kullanma konusunda gönüllü olan ve düzenli adet gören (25-35 yaş arası) toplam 25 kadın bu çalışmaya katılmıştır. Siklusun 24. gününde ve TCu380A rahim içi araç uygulanmasından 3 ay sonrasında Pipelle ile endometriyal örnekleme yapılmıştır. Endometriyum kesitlerinde MUC1 ve İntegrin ?1 için immünohistokimyasal boyama işlemi uygulanmıştır. Konvansiyonel ışık mikroskopu eşliğinde boyanma yoğunluğu derecelendirilmiştir. Bulgular: Çalışma grub . . .unun ortalama yaşı 32.85.3 (25-35) olarak belirlenmiştir. Üç ay süre ile RİA kullanılmasının ardından endometrial luminal epitel sitoplazması ve luminal epitel MUC1 ekspresyonunda anlamlı artış belirlenmiştir (sırasıyla p0.01; p0.001). Ne endometrial luminal epitel sitoplazma ne de endometrial stromada üç aylık RİA kullanılması sonrasında İntegrin ?1 ekspresyonunda farklılık belirlenmemiştir (sırasıyla p0.16; p0.22). Sonuç: RİA’nın gebeliği önleyici etkisinden embryo implantasyon inhibitörü olarak bilinen MUC1 ekspresyonunun artışı sorumlu olabilir. Bakırlı RİA kullanılması ile, endometrial luminal epitel sitoplazmasında ve stromasında İntegrin ?1 ekspresyonunda farklılık gözlenmemiştir. Objective: To evaluate the effect of a copper intrauterine device on the expression of mucin- 1 (MUC1) and İntegrin &#946;1 in the luteal phase endometrium. Material and Methods: 25 regularly menstruating women (25-35 years) who were willing to use copper intrauterine device contraception participated in this study. Endometrial sampling via a Pipelle canulla was performed on the 24th day of their cycle and repeated three months after insertion of TCu380A IUD. Immunohistochemical staining was performed for MUC1 and integrin &#946;1 in the endometrial sections. Staining intensity was graded under the conventional light microscope. Results: The mean age of the study population was 32.8±5.3 years (25-35). MUC1 expression of the endometrial luminal epithelium cytoplasm and the luminal epithelium increased significantly after three months of IUD usage (p0.01; p<0.001 respectively). Neither integrin &#946;1 expression of endometrial luminal epithelium cytoplasma nor of the endometrial stroma changed after three months of IUD usage (p0.16; p0.22 respectively). Conclusion: The increase of the embryo implantation inhibitor MUC1 synthesis may be responsible for the IUD&#8217;s mechanism of action for pregnancy prevention. Integrin &#946;1 expression of the endometrial luminal epithelium cytoplasm and stroma are not affected by the use of copper IUD Daha fazlası Daha az

Rescue cerclage in IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation: Case report and literature review

Kumbak, Banu | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, Cem

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.244 - 247

50 yıl önce tanımlanmış olmasına rağmen servikal serklaj halen obstetrideki tartışmalı girişimlerden biridir. Acil serklaj ise dilate olmuş bir servikste membranlar prolabe olmuş iken veya prolabe olmamış iken serviksin cerrahi olarak kapatılmasıdır. Literatürde acil serklajın gebeliği uzatmadaki rolü tartışmalıdır. Özellikle IVF sonrası elde edilmiş gebeliklerde, gebelik süresinin uzatılması ve yenidoğanın yaşama şansının arttırılması çok önemlidir. Bu çalışmada ikinci trimester servikal dilatasyonu nedeniyle acil serklaj uygulanan iki IVF gebeliğinin önemli bir maternal ve neonatal morbidite olmadan terme yakın doğum ile sonuçlanm . . .asını sunuyoruz. Despite being available for over 50 years, cervical cerclage remains one of the controversial interventions in obstetrics. Rescue cerclage is the operative cervical closure of a widely dilated cervix with or without unruptured membrane prolapsus. In the literature, the effectiveness of rescue cerclage in the prolongation of pregnancy is debatable. Prolongation of pregnancy and improvement of neonatal survival is of utmost importance in pregnancies achieved by in vitro fertilization (IVF). We report here two IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation treated with rescue cerclage and who delivered healthy babies near term without maternal and neonatal morbidities Daha fazlası Daha az

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms