Filtreler
Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler

Coşkun, Murat | Zoroğlu, Süleyman Salih | Öztürk, Mücahit

Other | 2010 | Anadolu Psikiyatri Dergisi11 ( 1 ) , pp.60 - 67

Bipolar bozukluğu olan erişkinlerle yapılan geriye dönük çalışmalar olguların %60’ında duygudurum belirtilerinin 20 yaşından ve %10-20’sinde 10 yaşından önce ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum psikiyatrik bozukluklar-da erken tanı ve müdahalenin giderek önem kazandığı günümüzde, çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğa olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Günümüzde çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğun varlığıyla ilgili bir kuşku olmasa da, hastalıkla ilgili değişik konularda henüz bir görüş birliğine varılmış değildir. Erişkin bipolar bozukluğundan farklılıklar gösteren ve tartışmaların sürdüğ . . .ü konuların başında bipolar bozukluğun çocuk ve ergenlerdeki klinik özellikleri gelmektedir. Bu yazıda pediatrik bipolar bozukluğun klinik ve fenomenolojik özellikleri mevcut literatür ışığında gözden geçirilmektedir. PubMed ‘juvenile/pediatric bipolar disorder’, ‘bipolar disorder children/adolescents’ anahtar sözcükleri kullanılarak taranmış ve ilgili makalelerin tam metin veya özet-lerinden faydalanılmıştır. Başta Lewis’s Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı’nın dördüncü baskısı olmak üzere basılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Retrospective studies in adults with bipolar disorder have reported that as many as 60% experienced the onset of their bipolar disorder before 20 years of age, and 10-20% reported the onset before 10 years of age. These findings make childhood and adolescence onset bipolar disorder more relevant as early recognition and intervention in psychiatric disorders have been increasingly important. Today, despite there is no doubt on the existance of pediatric bipolar disorder, there remains significant controversy about clinical and phenomenological features of disorder in children and adolescents. This review article aims to present and discuss clinical and phenomenological features of pediatric bipolar disorder in the light of current literature. We performed a search on Pubmed using keywords ‘juvenile/pediatric bipolar disorder’, ‘bipolar disorder children/adolescents’ and reviewed fulltext or abstracts of relevant articles. We also benefited from print books particularly the fourth edition of Lewis’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry Daha fazlası Daha az

Pediyatrik bipolar bozuklukta psikiyatrik komorbidite ve ayırıcı tanı

Coşkun, Murat | Zoroğlu, Süleyman Salih | Öztürk, Mücahit

Other | 2010 | Anadolu Psikiyatri Dergisi11 ( 2 ) , pp.177 - 184

Bipolar bozukluk çocuk, genç ve erişkin hastalarda sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte bulunmaktadır. Psikiyatrik komorbidite erişkin hastalarda tedaviyi ve hastalığın gidişini etkileyen önemli bir etken olarak bildirilmiş-tir. Pediatrik bipolar bozuklukta psikiyatrik komorbidite istisna olmaktan öte kural olarak kabul edilmektedir ve hastalığın tedavi ve gidişini etkilemesinin yanı sıra tanı aşamasında da önemli zorluklarla yol açabilmektedir. Diğer taraftan mani ya da hipomani belirtilerinin önemli bir kısmı diğer çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarında da sıklıkla bulunmakta, hatta tanı özellikleri arasında yer al . . .maktadır. Yüksek komorbidite oranlarıyla birlikte belirtilerin diğer psikiyatrik bozukluklarla çakışması pediatrik bipolar bozukluktaki önemli tanısal zorlukların başında gelmek-tedir. Bu gözden geçirme yazısında pediatrik bipolar bozuklukla sıklıkla komorbidite gösteren ve/veya ayırıcı tanıda zorluk yaratan psikiyatrik bozuklukların literatur ışığında gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Pubmed pediatric/juvenile bipolar disorder, bipolar disorder children/adolescents, bipolar disorder comorbidity/differential diagnosis, ADHD, disruptive behavior/anxiety/substance use/psychotic disorders, schizophrenia sözcükleri değişik kombinasyonlarda kullanılarak taranmış ve ilişkili makalelerin tam metin ya da özetlerinden faydalanılmıştır. Bipolar disorder is frequently found in comorbidity with other psychiatric disorders in young and adult subjects. Psychiatric comorbidity has been reported play a significant role in the treatment and course of bipolar disorder in adult subjects. Meanwhile psychiatric comorbidity is a rule, rather than an exception, in pediatric bipolar disorder and has also a great impact on the treatment and course of the illness. Besides that, psychiatric comorbidity remains an important issue and difficulty while making diagnosis of bipolar disorder in young subjects. Meanwhile majority of symptoms of mania or hypomania are frequently encountered and even included among diagnostic characteristics of other childhood psychiatric disorders. Higher comorbidity and symptom overlapping with other psychiatric disorders is a major difficulty in the diagnosis and differentiation of bipolar disorder in young subjects. This review article aims to present and discuss psychiatric comorbidty and differential diagnosis in pediatric bipo-lar disorder in the light of current literature. A literature search was performed in Pubmed using different combina-tions of �pediatric/juvenile bipolar disorder, bipolar disorder children/adolescents, bipolar disorder comorbidity/ differential diagnosis, ADHD, disruptive behavior/anxiety/substance use/psychotic disorders, schizophrenia� and fulltext or abstract of relevant articles were reviewed Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms