Filtreler
Melatonin and ghrelin differentially modulate plasma oxytocin level and noradrenalin release in hypothalamic paraventricular nucleus in female rats

Özcan, Mete | Alcın, Ergul | Aydın, Mehmet | Kutlu, Selim | Bakoş, Jan | Jezova, Daniela | Yılmaz, Bayram

Other | 2010 | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi24 ( 1 ) , pp.25 - 30

Doğum ve laktasyon süreçlerinde rol oynayan oksitosin sekresyonu bazı nöroendokrin mekanizmalar tarafından düzenlenmektedir. Kolesistokinin (CCK) tarafından indüklenen hipotalamik noradrenalin salıverilmesi oksitosin sekresyonunu uyarmaktadır. Bu çalışmada intraserebroventriküler yolla enjekte edilen melatonin ve grelin hormonlarının oksitosin sekresyonu ve paraventriküler nükleustaki noradrenalin konsantrasyonu üzerindeki olası etkileri araştırılmıştır. Anestezi altındaki Wistar türü dişi sıçanlar karotid arter kanulasyonunu takiben sterotaksik cihaza yerleştirilmiştir. Çözücü grubuna melatonin çözücüsü, diğer gruba intrarateryel y . . .olla CCK ve CCKMelatonin grubuna da CCK'e ilaveten intraserebroventriküler yolla melatonin uygulanmıştır. Diğer prosedürde ise intrasebroventriküler yolla yapay beyin omurilik sıvısı (kontrol) ve grelin enjeksiyonları yapılmıştır. Bütün hayvanların hipotalamik paraventriküler nucleus (PVN)'una mikrodiyaliz uygulanarak 20'şer dakikalık peryotlar halinde toplam 4 defa toplanan diyalizarlardan sıvı kromatografisinde noradrenalin düzeyleri dedekte edilmiştir. Aynı peryotlarda kanülden kan örnekleri alınarak radyoimmünoölçüm yöntemiyle oksitosin analizi yapılmıştır. Istatistiksel analiz iin One-Way ANOVA kullanılmıştır. Çözücü grubuyla karşılaştırıldığında CCK grubunda 2. peryotta PVN noradrenalin (p0.001) ve kan oksitosin düzeyleri (p0.05) artmıştır. Melatonin grubunda ise aynı peryottaki noradrenalin ve oksitosin değerleri CCK grubuyla karşılaştırıldığında daha düşük bulunmuştur (p0.05). Grelin grubunda noradrenalin konsantrasyonları değişmezken 4. peryotta plazma oksitosin düzeyi artmıştır (p0.05). Bu çalışmanın sonuçları, dişi sıçanlarda melatoninin CCK'le indüklenmiş oksitosin sekresyonunu inhibe ettiğini göstermiştir. Bu inhibisyona PVN'daki noadrenalin salıverilmesinin baskılanması da katılmaktadır. Grelin ise PVN'daki noadrenalin konsantrasyonunu etkilemeden plazma oksitosin sekresyonunu stimüle etmiştir. Bu sonuçlar oksitosin sekresyonu üzerinde melatoninin ve grelinin farklı etkilere sahip olabileceğini göstermiştir. Oxytocin secretion, playing key role in parturition and lactation process, is regulated by neuroendocrine mechanisms. Cholecystokinin (CCK)-induced noradrenalin release in hypothalamus stimulates oxytocin secretion to the circulation. The effect of melatonin and ghrelin hormones on noradrenalin concentration in hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) and oxytocin level in plasma were assessed in this study. Anaesthetized virgin female Wistar rats were set at a sterotaxic frame after carotid artery cannulation. Melatonin vehicle to the vehicle group, intra-arterial CCK to the CCK group and CCK plus melatonin intracerebroventricularly injected to the melatonin group. In the other procedures, artificial cerebrospinal fluid (control group) and ghrelin were intracerebroventricularly injected. Microdialysis was performed into PVN in all animals and noradrenalin concentrations were analyzed by high performance liquid chromatography obtained from dialyzed in 20 min periods for four time. Blood samples were obtained via intra-arterial cannula for same intervals with microdialysis samples and plasma oxytocin levels were analyzed with radioimmunoassay. One-Way ANOVA was used for statistical evaluations. Noradrenalin concentration in PVN and oxytocin level in plasma increased in the second period in CCK group compared to vehicle group (p<0.001 and p<0.05, respectively). Noradrenalin and oxytocin values decreased compared to CCK group in the second period. Plasma oxytocin level was significantly high in the 4th period in ghrelin group compared to control (p<0.05) while noradrenalin concentrations in PVN did not change. The results of present study were brought into light that melatonin have inhibitory effect on CCK-induced oxytocin secretion to the circulation in virgin female rats. Melatonin also inhibits noradrenalin release in PVN. As for ghrelin, this hormone stimulates plasma oxytocin secretion without affecting noradrenalin release in PVN. These results reveal that melatonin and ghrelin have different modulatory effects on oxytocin secretion Daha fazlası Daha az

Çocuklara yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi

Uğraş, Meltem | Alan, Saadet

Other | 2012 | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi26 ( 1 ) , pp.31 - 34

Amaç: Üst gastrointestinal sistem endoskopisi tanısal veya tedavi amaçlı yapılan bir işlemdir. Erişkinlerde daha sık ve daha rahat yapılan bu işlem ile ilgili, tek merkezde yapılan pediatrik üst gastrointestinal sistem endoskopilerinin sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi planlandı. Materyal ve metot: Kasım 2007 –Ocak 2010 yıllarında 5-17 yaş arasında olan 357 çocuk hastaya yapılan endoskopik girişimlerin nedenleri, endoskopik bulguları ve patoloji sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Yirmi yedi ayda 357 çocuğa endoskopi yapılmıştı. Hastaların yakınmaları karın ağrısı, büyüme geriliği, bulantı/kusma, üst gastrointestin . . .al sistem kanaması idi. Endoskopi öncesi 340 hastanın 307’si Helicobacter pylori (H. pylori) pozitif olarak saptanmıştı. Endoskopik olarak hastalarda nodüler gastrit, ülser, özofajit, ve düzleşmiş duodenal kıvrımlar izlendi. Ülserli olguların % 80.8’i H. pylori pozitif olup %57.4’ü gastrik yerleşimli idi. İki hastada intestinal metaplazi saptandı ve eradikasyon tedavisi sonrası düzeldiği görüldü. Büyüme geriliği ile gelen 2 hastaya çölyak hastalığı tanısı konuldu. Sonuç: H. pylori ülkemizde ve çocuklarda sıktır, çocuklarda gastrit ve ülser sık görülmektedir. Uygun görülen hastaların pediatrik gastroenterolojik ve gerekirse endoskopik değerlendirilmesi gereklidir. Objective: Upper gastrointestinal system endoscopy is both a diagnostical and therapeutical intervention. The aim is to evaluate the results of upper gastrintestinal system endoscopies undertaken to the children from a single center, retrospectively Material and methods: The pathological, endoscopical results of the 357 children who underwent endoscopical intervention between November 2007 and January 2010 are evaluated. Results: 357 children underwent endoscopy in 27 months. The complaints of the children were abdominal pain, failure to thrive, nausea/vomiting, upper gastrointestinal system bleeding. Before endoscopy 307 out of 340 patients were Helicobacter pylori (H. pylori) positive. Endoscopical findings were gastritis, ulcer, esophagitis and flat duodenal folds. 80.8% of the patients with ulcers were H. pylori positive and 57.4 % of the ulcers were gastric. Intestinal metaplasia was seen in 2 patients, and dissappeared after eradication therapy. Two patients were diagnosed as Celiac disease after pathological evaluation. Conclusion: H. pylori is common in our region and thus among children. Gastritis and peptic ulcer is common among children. Appropriate cases should undergo pediatric gastroenterological and endoscopical evaluation Daha fazlası Daha az

Dondurma işlemi öncesi sperm hazırlanmasının çözme sonrası akım sitometrisi parametreleri üzerine etkileri

Tuğ, Niyazi | Çam, Çetin | Gaçar, Gülçin | Akçin, Oya | Karaöz, Erdal | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş

Other | 2010 | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi24 ( 1 ) , pp.41 - 43

Dondurma-çözme işlemi öncesi gradient yöntemiyle sperm hazırlanmasının işlem sonrası akım sitometrisi parametrelerine etkilerinin incelenmesi. 12 sağlıklı denekten alınan ejekülatlar dansite gradient yöntemiyle yıkanmış ve ham olmak üzere iki kısım halinde usulüne uygun olarak donduruldu. Çözülme sonrası örnekler akım sitometrisiyle değerlendirildi. Veriler paired t test ile değerlendirildi. Akım sitometrisi sonuçlarına göre dondurulmadan önce yıkanmış ve yıkanmamış örneklerin ölü hücre oranları arasında önemli fark saptanmadı (n12, t-2.012, p0.072). Dondurulmadan önce yıkanmış örneklerde diğer gruba kıyasla canlı hücre oranı daha y . . .üksek (t3.744, p0.004), apoptotik hücre oranı ise daha düşük (t-3.860, p0.003) olarak izlendi. Sağlıklı örneklerde dondurma öncesi gradient yöntemiyle sperm hazırlanmasının çözme sonrası sperm parametrelerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Bu yöntemin özellikle sperm konsantrasyonu düşük infertil hastalarda hem oksidatif stresi arttıran etkenlerden temizlenmesi hem de konsantrasyonun arttırılması sayesinde daha etkili olacaktır. Sağlıklı örneklerde ise daha kolay ve ucuz bir yöntem olan yıkamasız dondurma tekniği tercih edilebilir. Introduction: Effects of prior sperm preperation methods on frozen-thawed sperm samples was aimed to be compared by flow cytometry. Ejeculates obtained from twelve healthy volunteers which were divided into two: either washed by density gradient centrifuge method or frozen as raw samples. After thawing at room temperature, samples were double washed and analysed by flow cytometry. Percentage of live, apoptotic and death cells were recorded and compared by paired t test. No significant difference was found between death cell rates of the pre-freezing prepared and unprepared samples on flow cytometry (n12, t-2.012, p0.072). Percentages of live cells was higher (t3.744, p0.004) and apoptotic cells was lower (t-3.860, p0.003) in the pre-freezing prepered samples compared to raw frozen samples. It was concluded that, sperm preperation by density gradient method prior to freze-thaw procedure improved the parameters of sperm samples. This method would be especially effective in oligospermic patients by increasing the concentration of healthy sperm cells and inorder to get rid of the agents that increase the oxidative stres. However, in healthy male, freezing of the raw sperm samples could be choosen as an easier and cheaper method Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms