Filtreler
Filtreler
Bulunan: 89 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [19]
Yayın Türü [6]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [12]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [19]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Araştırmacılar
Gebelik sırasında 50 gr glukoz tarama testi pozitif olan hastaların 100 gr oral glukoz tolerans testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Yıldırım, Gazi | Yılmaz, Canan | Ersan, Fırat | Attar, Rukset | Somunkıran, Aslı | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, D. Cem

Article | 2010 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni41 ( 3 ) , pp.123 - 127

Amaç: Gestasyonel diabet (GDM) tanısı koymak için 1 saatlik 50 gr glukoz tarama testinde (Glucose Challenge Test-GCT) bir eşik değer belirlemek. Materyal ve Metod: Bu retrospektif çalışmaya glukoz tarama testi pozitif çıkan 95 gebe dahil edildi. Bu gruba 1 hafta sonra 100 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT) uygulandı. Test sonucuna gore diabet tanısı alan ve almayan hastaların verileri üzerinde kıyaslama yapıldı. Bulgular: Bu 95 gebenin 58'inde (%61.1) OGTT sonucu da pozitif olarak geldi ve GDM tanısı aldılar. Sonucu pozitif olduğu halde OGTT tahlili normal olanların oranı ise %38.9 (37/95) idi. Normal gebelerin GCT değer ortalamas . . .ı 155.89.3 mg/dl, GDM grubunun ise 165.814.7 mg/dl idi (p0.001). GCT eşik değeri 140 mg/dl alındığında sensitivite %86 iken spesifisite %19 e düşmekte idi. Eşik değer 200 mg/dl olarak kabul edildiğinde ise sensitivite %5, spesifisite ise %100 idi. Sonuç: GDM tanısı sadece GCT deki tek bir eşik değer göre konulamaz. Günümüzde hala GDM tanısının iki basamaklı GCT ve OGTT ile yapılması en uygun program gibi görülmektedir. Objective: To determine a cut-off value on the 50 gr glucose challenge test (GCT) for the diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM). Materials and Methods: Ninety five pregnant patients whose 50 gr GCT are positive were included in this retrospective trial. OGTT was administered after one week to these patients. The findings were evaluated based on the test results. Results: Fifty eigth of ninety five patients (61.1%) patients got GDM diagnosis according to their OGTT results. Thirty seven of this ninety five (38.9%) patients were accepted as a normal based on OGTT results. In normal group , the mean of the GCT results was 155.8±9.3 mg/dl, in GDM group, the mean of the GCT results was 165.8±14.7 mg/dl (p0.001). If the level of 140 mg/dl was accepted as a cut-off value for the diagnosis of GDM, sensitivity was 86% and spesifity was 19%. But when the cut-off level increased to 200 mg/dl, sensitivity decreased to 5%, spesifity increased to 100%. Conclusion: Diagnosis of GDM cannot be made just only with a certain cut-off level on GCT. Currently, it looks that two step evaluation with GCT and OGTT is most suitable and acceptable way to determine GDM in pregnancy Daha fazlası Daha az

The role of TWIST, SERPINB5, and SERPIN1 genes in uterine leiomyomas

Bostancı, Mehmet Süha | Bayram, Merih | Celtemen, Baran | Bakacak, Süleyman Murat | Kızılkale, Özge Yıldırım | Attar, Rukset | Ümit, Emin Bağrıaçık

Article | 2014 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association15 ( 2 ) , pp.92 - 95

Objective: The aim of this study is investigate the role of the Twist homolog 1 (TWIST), serine peptidase inhibitor (SERPINB5), and plasminogen activator inhibitor 1 (SERPIN1) genes in uterine leiomyoma etiopathogenesis. Material and Methods: Twelve patients, aged between 39 and 58, and had a hysterectomy, were included in the study. The size of the leio- myomas was between 20 and 130 mm based on gross pathology after hysterectomy. Tissue samples were obtained from normal myometrium and leiomyoma (1 cm3) tissue of the uterus of the patients and stored at -86°C. Samples were divided to two groups after histopathological evaluatio . . .n of the uterus: normal myometrial tissues as control group (Group 1) and leiomyoma tissue as the study group (Group 2). The TWIST, SERPINB5, and SERPIN1 genes were studied for uterine leiomyoma etiopathogenesis. Results: TWIST gene expression was significantly higher in the uterine leiomyoma tissue (p<0.001). SERPINB5 and SERPIN1 gene expression was decreased in the uterine leiomyoma tissue, but the differences were not statistically significant. Conclusion: TWIST gene activity is significantly increased in leiomyoma tissue when compared to normal myometrium. In spite of the fact that the development of uterine leiomyomas is estrogen- and progesterone-dependent, myometrial cells could be triggered by the TWIST gene for uterine leiomyoma development. (J Turk Ger Gynecol Assoc 2014; 15: 92-5 Daha fazlası Daha az

Apoptotic and genomic effects of corilagin on SKOV3 ovarian cancer cell line

Attar, Rukset | Cincin, Z.B. | Bireller, E.S. | Cakmakoglu, B.

Article | 2017 | OncoTargets and Therapy10 , pp.1941 - 1946

Corilagin is a member of the tannin family and has been isolated from traditional Chinese medicinal plants, such as Phyllanthus spp. Corilagin has anti-inflammatory, antioxidative, antiatherogenic, and antihypertensive effects in various experimental models. In this research, we aimed to investigate for the first time whether corilagin had apoptotic and genomic effects in ovarian cancer treatment in the same study. The potential apoptotic of corilagin was investigated using a WST1 cell proliferation test, caspase 3, and mitochondrial membrane potential JC1 assays in a time- and dose-dependent manner. Genomic changes in expression le . . .vels against corilagin treatment were measured using an Illumina human HT-12V4 BeadChip microarray. Bioinformatic data analyses were performed using GenomeStudio and Ingenuity Pathway Analysis software. The data of our study demonstrated that there were statistically significant time- and dose-dependent increases in caspase 3 enzymatic activity and loss of mitochondrial membrane potential in line with decreases in cancer cell proliferation. According to gene-ontology analysis, we found that adherens junctions, antigen processing and presentation, and the phosphatidylinositol signaling system were the most statistically significant networks in response to corilagin treatment on SKOV3 cells, in a time- and dose-dependent manner. The apoptotic and genome-wide effects of corilagin on ovarian cancer cells were examined in detail for the first time in the literature. The results of our study suggest that corilagin might have the potential to be used as a new treatment option for epithelial ovarian cancer. © 2017 Attar et al Daha fazlası Daha az

Servikal İntraepitelyal Neoplazi Tip II (CIN II) Tanısı Sonrası 10. Yılda Ortaya Çıkan Vulvar İntraepitelyal Neoplazi Tip II (VIN II) : Olgu Sunumu

Bostancı, M. Sühha | Eroğlu, Mustafa | Attar, Rukset | Kızılkale, Özge | Bakacak, Murat | Yıldırım, Gazi | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2013 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni44 ( 4 ) , pp.197 - 199

Vulvanın intraepitelyal neoplazileri (VIN) çoğunlukla vulvanın invaziv kanserinin öncül lezyonları olarak kabul edilmektedir. İnsan siğil virüsleri (HPV) kadın alt genital sisteminin prekanseröz lezyonları ile yakın ilişkilidir. HPV virüsleriyle enfekte olan hastalarda küratif tedavi yapılsa dahi, genital sistemin başka bir kısmında tekrar prekanseröz lezyonlar gelişebilir. Bizler de HPV tip 16 () CIN II nedeniyle total abdominal histerektomi olan bir hastada 10 yıl sonra genital kaşıntı şikayeti ile ortaya çıkan VIN II olgusunu bildirmekteyiz. Vulvar intraepitelial neoplasias (VIN) are usualy considered as precancerous lesions. Hum . . .an Papilloma Viruses (HPV) have closed relation with womens genitalia precancerous lesions. New precancerous lesions from adjacent tissues may appear even after curative therapy for HPV leisons. We present a VIN II case that she had hysterectomy 10 years ago for cervical intraepitelial neoplasia type II originated from HPV 16 infections Daha fazlası Daha az

Fizyopatolojilc olarak gebelik hidronefrozunun değerlendirilmesi: Üç farklı yaklaşım

Yıldırım, Gazi | Çetinkaya, Nilüfer | Yencilek, Faruk | Attar, Rukset | İnan, Yücel | Yılmaz, Canan | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 4 ) , pp.191 - 196

Ürolojik sorunlar gebeliğin birçok döneminde ortaya çıkabilir. Renalpelvisin fizyolojik dilatasyonu özellikle progesteron tesiriyle veya uterusun basısı nedeniyle özellikle de sağda belirgin olmak üzere görülen bir durumdur. Akut başlangıç gösteren hidronefroz ise özellikle taşa bağlı bir obstruksiyon veya ureteral darlıklar nedeniyle meydana gelebilir. Tedavi seçeneği hastalığın ortaya çıkış hızına, gebelik haftasına ve hastanın yakınmalarının şiddetine göre değişir. Burda üç farklı vaka ile gebelik hidronefrozuna üç farklı klinik yaklaşımı bildirdik. Urological disorders may complicate ongoing pregnancy at different time of consep . . .tion. Physiologic dilatation of the renal collecting systems and renal pelvis which causes mild hydronephrosis -occationally right sided- and ureteric dilatation at the same location are due to changed hormonal mileu -the effect of Progesteron- or via compression of pregnant right sided uterus. But acute onset renalpelviectazia is usually because of ureteric obstruction with renal calculi that occludes ureteric lumen or ureteric obstructions. Treatment options depends on the presentation of symptoms -acute or chronic-, gestational age and patient conditions. Here in our cases we presented three different approach to the hydronephrosis during in a pregnancy Daha fazlası Daha az

-Postmenapozal Nadir Görülen Bir Over Tümörü: Endometrioid Kistadenofibrom (Olgu Sunumu)

Bakacak, Murat | Kızılkale, Özge | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Bostancı, M. Sühha | Bağlam, Elif | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2013 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni44 ( 4 ) , pp.211 - 213

53 yaşında postmenapozal hastada tespit edilen sol overde kitle nedeniyle yapılan total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi sonrasında yapılan patolojik incelemede saptanan overin endometrioid adenofibromu olgusu sunulmuştur. 53-year-old postmenopausal patient underwent total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy because of a mass in the left ovary. Bilateral ovarian endometrioid adenofibroma was detected in the pathological examination was presented in this case report.

Heterotopic pregnancy: a rare cause of acute abdomen. Report of a delayed diagnosed case and review of the literature

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Ekçi, Baki | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2008 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association9 ( 4 ) , pp.231 - 233

Hayatı tehtit eden bir durum olan heterotopik gebelik mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Yardımcı üreme tekniklerinden dolayı heterotopik gebelik riski artmıştır. Biz, 38 yaşında, primer infertil bir kadında embryo transferi sonrası oluşan bir heterotopik gebelik vakasını bildirdik. İntrauterin gebelik kesesi görüldükten 16 gün sonra acile ciddi karın ağrısı ile gelen vaka nedeni bilinmeyen kanama sebebiyle laparotomi oldu. Laparotomi esnasında rüptüre ektopik gebelik saptanınca aynı seansda salpenjektomi uygulandı. İşlem sonrası dönemi ve gebelik süreci sorunsuz geçen hasta 38. haftada sağlıklı bir bebek doğurdu. Heter . . .otopik gebelik embriyo transferi sonrası gelişen akut batının önemli bir nedenidir. Tanısı ve yönetimi karmaşık olsa da, uygun teşhis ve tedavi ile potansiyel riskler en aza düşürülür ve eş zamanlı intrauterin gebeliğin devamı sağlanabilir. Heterotopic pregnancy is a potentially life threatining condition and an important cause of mortality and morbidity. Risk of heterotopic pregnancy is increased by assisted reproductive techniques (ART). We report such a case of heterotopic pregnancy after embryo transfer in a primary infertile 38 year old woman. Sixteen days after detection of intrauterine pregnancy by ultrasound, the patient admitted to emergency service with severe abdominal pain. She underwent surgery and her preoperative diagnosis was undetermined intraperitoneal bleeding. Ruptured heterotopic pregnancy diagnosed after diagnostic laparotomy and salpingectomy performed at the same procedure. Her postoperative status and the course of pregnancy unremarkable. A healthy baby was delivered at 38 week of gestation without any further complication. Heterotopic pregnancy is an important cause of acute abdomen after embryo transfer. Although it&#8217;s diagnosis and management is challenging, with proper diagnosis and treatment, potential risks can be minimized and concomitant intrauterine pregnancy can be preserved Daha fazlası Daha az

Effect of vascular endothelial growth factor on sperm motility and survival

Iyibozkurt, A.C. | Balcik, P. | Bulgurcuoglu, S. | Arslan, B.K. | Attar, Rukset | Attar, E.

Article | 2009 | Reproductive BioMedicine Online19 ( 6 ) , pp.784 - 788

Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors are present in both male and female reproductive systems. In this experimental study, the effect of different concentrations of VEGF on sperm motility and survival in vitro was investigated. Human spermatozoa, collected from voluntary, proven fertile donors, were incubated in sperm washing medium containing different concentrations of VEGF (5, 10, 15, 20 ng/ml) for 24 h in a university reproductive endocrinology laboratory setting. Assessment of VEGF action on sperm motion characteristics was evaluated using a computer-assisted semen analyser. Sperm survival was determined . . .by hypo-osmotic swelling and eosin-Y dye tests. VEGF had a positive effect on some parameters of sperm motility in a concentration-dependent manner. Maximal effect was observed at a concentration of 15 ng/ml; motility, progression, straight-line velocity and curvilinear velocity of VEGF-exposed spermatozoa were significantly increased (P < 0.05) at this concentration. However, sperm viability was not prolonged at any concentration of VEGF as shown by hypo-osmotic swelling and eosin-Y dye tests. VEGF may increase some sperm motility parameters, but not survival, in a concentration-dependent manner in vitro. © 2009 Published by Reproductive Healthcare Ltd Daha fazlası Daha az

Quercetin-mediated regulation of signal transduction cascades and microRNAs: Natural weapon against cancer

Farooqi, A.A. | Jabeen, S. | Attar, Rukset | Yaylim, I. | Xu, B.

Review | 2018 | Journal of Cellular Biochemistry119 ( 12 ) , pp.9664 - 9674

Recent technological and analytical breakthroughs in genomics and proteomics have deepened our understanding related to the multifaceted nature of cancer. Because of therapeutically challenging nature of cancer, there has been a renewed interest in phytochemistry, and much attention is currently being given to the identification of signaling pathway inhibitors. Data obtained through high-throughput technologies has provided a broader landscape of wiring maps of complex oncogenic signaling networks, thus revealing novel therapeutic opportunities. Increasingly, it is being realized that although our knowledge related to physiological . . .and pathophysiological roles of signal transduction cascades has evolved rapidly, the clinical development of signaling pathway inhibitors has been challenging. Quercetin has attracted considerable attention because of its amazingly high pharmacological value. Research over decades has sequentially shown that quercetin effectively inhibited cancer development and progression. In this review, we have attempted to set the spotlight on the regulation of different cell signaling pathways by quercetin. We partition this multicomponent review into how quercetin effectively regulates the Wnt/ß-catenin pathway, Janus kinase-signal transducer and activator of transcription pathway, and vascular endothelial growth factor/vascular endothelial growth factor receptor signaling cascade in different types of cancers. We also provide an overview of the regulation of NOTCH and SHH pathways by quercetin. MicroRNAs (miRNAs) have also emerged as versatile regulators of cancer, and contemporary studies have shed light on the ability of quercetin to control different miRNAs in various cancers. We have scattered information related to NOTCH and SHH pathways, and future studies must converge on the investigation of these pathways to see how quercetin modulates the signaling machinery of these pathways. © 2018 Wiley Periodicals, Inc Daha fazlası Daha az

Association of monocyte chemotactic protein-1 and CC chemokine receptor 2 gene variants with preeclampsia

Agachan, B. | Attar, Rukset | Isbilen, E. | Aydogan, H.Y. | Sozen, S. | Gurdol, F. | İşbir, Turgay

Article | 2010 | Journal of Interferon and Cytokine Research30 ( 9 ) , pp.673 - 676

Preeclampsia complicates 10% of pregnancies in developing countries. It is one of the leading causes of maternal and fetal/neonatal mortality and morbidity worldwide. It has been suggested that maladaptation of the maternal immune response during pregnancy might be a causal factor for preeclampsia. According to immune maladaptation hypothesis, preeclampsia is due to an inappropriate regulation of normally Th2-deviated maternal immune responses, leading to a shift toward harmful Th1 immunity. Several studies indicate that monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) and CC chemokine receptor 2 (CCR2) are involved in Th1 and Th2 immunity. I . . .n this study, we investigated the association between MCP-1 A-2518G and CCR2-V64I polymorphisms and preeclampsia. One hundred eighty preeclamptic pregnant women and 145 healthy controls were included in the study. We observed that in preeclamptic women, MCP-1 G: CCR2 Val haplotype was significantly higher when compared with other haplotypes. In conclusion, we stated that MCP-1 and CCR2 gene variants might be associated with preeclampsia. © Mary Ann Liebert, Inc Daha fazlası Daha az

Fertility preserving surgical management of methotrexate-resistant cesarean scar pregnancy

Ficicioglu, C. | Attar, Rukset | Yildirim, G. | Cetinkaya, N.

Letter | 2010 | Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology49 ( 2 ) , pp.211 - 213

[No abstract available]

Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-&#945; and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-&#945; by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1&#946;, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-&#945; and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.