Filtreler
La mémoire collective: clé de la préservation des identités dorigine (létude du cas des échangés musulmans)

Bayındır, Gökçe Goulars

Article | 2013 | İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi0 ( 27 ) , pp.109 - 121

Dünya tarihinde gerçekleşen nüfus mübadelelerine en önemli örneklerden biri yir- minci yüzyılda Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleştirilmiş olan nüfus mübadelesidir. Bu zorunlu göç, sadece her iki ülkenin tarihini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda yüz- binlerce kişinin ve ailelerinin yaşamlarını derinden etkilemiş, kimlik ve toplumsal hafızala- rı üzerinde son derece etkili olmuştur. Her ne kadar ortak bir hafızanın varlığı söz konusu ise de mübadeleye tabi tutulan Müslüman halk birçok açıdan homojen bir nüfus oluştur- mamaktadır. Buna rağmen, özellikle doğdukları topraklardan zorunlu ayrılmalarından ve bunun devamında birçok . . . farklı nedene bağlı olarak oluşmuş ortak bir bellekten bahsetmek mümkündür. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu ortak hafıza, oldukça özel bir örnek olan bu göçmen grubunun, grup içi farklılıklarına rağmen yerel kimliklerinin günümüze kadar koruması ve yaşatmasındaki etkisi bakımından özellikle dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, nüfus mübadelesi sonrasında Türkiyeye yerleşen Müslüman nüfusun ortak hafızasının oluşumu incelenecektir. À léchelle mondiale, un des grands exemples de léchange des populations du XXe siècle a été réalisé entre la Grèce et la Turquie. Cette migration obligatoire a non seulement marquée lhistoire de deux pays concernés mais aussi influencée la vie de plus de deux millions de personnes échangées et de leurs descendants, au point de vue identitaire et mémorielle. Concernant les Musulmans qui ont fait partie de léchange des populations, malgré le fait quils ne formaient pas une population homogène de plusieurs points de vue, on observe une mémoire collective liée particulièrement au déracinement de leurs territoires natales. Cette mémoire collective transgénérationnelle attire lattention notamment comme clé de la préservation identitaire dun groupe de migrants, assez particulier. Cet article sera donc consacré à létude de la formation de mémoire collective chez la population musulmane installée en Turquie à la suite de léchange des populations Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms