Filtreler
Filtreler
Bulunan: 38 Adet 0.017 sn
Koleksiyon [4]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [13]
Dergi Adı [11]
Dil [3]
Yazar Departmanı [1]
Numerical investigation of operating fluid, rotating disk speed effects and number of cavities on drag reduction of micro-textured surfaces for hydrodynamic lubrication

Develi, Ahmet Çağrı | Olcay, Ali Bahadır

Article | 2017 | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi21 ( 5 ) , pp.1081 - 1087

There have been developments on surface texturing methods providing benefit in a great many engineering applications.Especially, influence on surface texturing in lubrication applications related to frictional properties have been cause of concern.In the present study, it was aimed to work on the computational fluid dynamics (CFD) study of the lubrication system consistingof two parallel plates. While one of the plates was sliding, the other one was stationary and an incompressible two-dimensionalsingle phase flow was assumed between those plates. The scope of the CFD analysis was to determine the relationship betweendrag force and . . .operating fluid properties (i.e., oil types), rotational speed and the amount of the cavities. It was realized that SAE0W-30 was found to be the best fluid among the seven studied oil types providing optimal conditions such as high drag reductionand less drag force. It was noticed that the drag coefficient thus, drag force appeared to be increasing as the rotating disk speedrose. The influence of the number of the cavities along the textured surface was also investigated in the present study and it wasfound that drag reduction was not associated with the number of cavities because 0, 1, 2 and 3 cavities nearly gave the same dragforce values. Yüzey dokusu yöntemlerinde gelişmeler yaşanırken bu gelişmelerden birçok mühendislik uygulamaları fayda sağlayabilir.Özellikle sürtünme özellikleri ile ilgili yağlama uygulamalarında yüzey dokusu etkisi önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmakapsamında iki paralel plakadan oluşan yağlama sisteminin hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmasıyla incelenmesihedeflenmiştir. Plakalardan birisi hareket ederken, diğer plaka sabittir ve plakalar arasındaki akış, sıkıştırılamaz, iki boyutlu vetek fazlı olarak kabul edildi. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizinin amacı direnç kuvvetindeki azalmanın, çalışan akışkanözellikleri (yani yağ çeşidi), açısal hız ve boşluk miktarı ile nasıl ilişkili olduğunu belirlemektir. Bu çalışmada SAE 0W-30 tipiyağın, çalışılan yedi yağ arasında en yüksek direnç düşüşü ve daha az direnç kuvveti sağladığı için en uygun koşulları sağlayanakışkan olduğu belirlenmiştir. Direnç katsayısının ve dolayısıyla direnç kuvvetinin açısal hızın artmasıyla arttığı fark edilmiştir.Boşluk sayısının yüzey dokusuna etkisi de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır ve dirençteki azalmanın boşluk sayısı ile ilişkiliolmadığı bulunmuştur. Bunun nedeni 0, 1, 2 ve 3 boşluk yerleştirildiğinde neredeyse aynı direnç kuvvetleri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Liver functions in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Sağmen, Seda Beyhan | Parmaksız, Elif Torun | Çömert, Sevda Şener | Fidan, Ali | Salepçi, Banu

Article | 2018 | The European Research Journal4 ( 4 ) , pp.349 - 355

Objectives: Objective. Previous studies showed that obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) was associatedwith liver diseases such as elevated liver enzyme levels and hepatic steatosis. The aim of this study was toassess the relationship between serum aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT)levels and OSAS and its severity.Methods: A total of 617 patients who underwent PSG (polysomnography) between January 2016 and May2017 were evaluated in this study. AST, ALT, total cholesterol, triglyceride levels and body mass index wereanalyzed. The data were analyzed using the Student's t-test, ANOVA, Chi-square test . . ., and Pearson's correlationcoefficient.Results: Five hundreds and thirty patients with OSAS and 60 healthy controls were included in the study. Ofthe patients in the OSAS group, 17.7% had an elevated ALT level and 7.9% had an elevated AST level. Therewas a statistically significant difference in ALT and AST levels between the OSAS and control groups (p 0.001 and p 0.001, respectively). In the OSAS group, there was a statistically significant positive relationshipbetween serum ALT and AST levels and apnea-hypopnea index (AHI), apnea index, oxygen desaturation index.Both AST and ALT levels were statistically significantly higher in obese patients than in non-obese patients (p 0.001 and p 0.001, respectively). ALT level was statistically significantly higher in patients withouthypertension than in patients with hypertension (p 0.001). In OSAS patients without hypertension, there wasa statistically significant relationship between serum ALT and AST levels and AHI (r 0.223, p 0.001 and r0.142, p 0.007; respectively).Conclusion: OSAS is a risk factor for elevated liver enzyme levels. Hypoxia plays an important role on liverenzymes in OSAS patients Daha fazlası Daha az

Impact of waterlogging stress on yield components and chemical characteristics of Barley (Hordeum vulgare)

Olgun, Murat | Turan, Metin | Başçiftçi, Zekiye Budak | Ayter, Gözde | Ardıç, Murat | Taşcı, Sinem | Aygün, Celalettin

Article | 2015 | Biological Diversity and Conservation8 ( 1 ) , pp.104 - 113

Bu çalışmada aşırı su basmasının arpada başak ağırlığı, başakta tane ağırlığı, yaprak ve sap kuru ağırlığı, toplam ağırlık, klorofil miktarı, mineral miktarı, amino ve organik asit düzeyleri üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Uzayan su basmasına bağlı olarak arpada gelişim geriliklerine ve fotosentez oranında önemli düşüşler belirlenmiş; bunun göstergesi olarak ta başak ağırlığı, başakta tane ağırlığı, yaprak ve sap kuru ağırlığı, toplam kuru ağırlık ve klorofil miktarında önemli düşüşler belirlenmiştir. Uzayan su basmasına bağlı olarak N, P, K, Ca, Mg, Na, Zn ve toplam mineral miktarında önemli düşüşler kaydedilirken; Fe, Cu ve Mn . . . miktarında artışlar kaydedilmiştir. Bu üç elementin (Fe, Cu ve Mn) fotosentezde önemli görev üstlenmelerinin yanısıra aşırı su basmalarında toksit etki yapacak kadar bir artışa neden olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten uzayan su basmasına bağlı olarak amino ve organik asit seviyelerinde artışlar belirlenmiştir. Okzalik asit, propiyonik asit, butirik asit, laktik asit, sitrik asit, malik asit ve absisik asit miktarlarında önemli artışlar belirlenirken gibberelik asit, salisilik asit, IAA ve toplam organik asit düzeylerinde düşüşler kaydedilmiştir. Sonuç olarak uzayan su basmasına bağlı olarak verim unsurları, mineral miktarları, amino asit ve organik asit miktarlarında önemli değişimler ortaya konmakla birlikte; arpa çeşitlerinden İnce arpa genotipi Kalaycı arpa genetipine göre uzayan su basmasına daha dayanıklı arpa çeşiti olduğu belirlenmiştir The aim of this trial was to assess the effect of waterlogging on spike weight, grain weight per spike, dry leave weight, dry culm weight, total weight, contents of chlorophyll and mineral, amino acids and organic acids in barley. Barley under waterlogging stresses exhibited growth reduction and photosynthesis declination as reflected by decline in spike weight grain weight per spike dry leave weight dry culm weight total weight and chlorophyll content. Prolonging waterlogging caused decrease in N, P, K, Ca, Mg, Na, Zn and total amount of minerals; whereas toxic minerals, Fe, Cu and Mn increased. Increased timing in excess water made a considerable increase in levels of amino acids organic acids. While oxalic, propionic, butyric, lactic, citric, malic and abscisic acids increased; decreases were recorded in levels of giberellic, salicylic, indole acetic acids and total organic acids with increasing timing of waterlogging. In conclusion, prolonging waterlogging has significant effect on yield components, levels of minerals, amino acids and organic acids in barley. Ince genotype showed better performance and more resistance to waterlogging than Kalayc Daha fazlası Daha az

An ethnobotanical survey in selected towns of the Mediterranean subregion (Turkey)

Akaydın, Galip | Şimşek, Işıl | Arıtuluk, Zekiye Ceren | Yeşilada, Erdem

Article | 2013 | Turkish Journal of Biology37 ( 2 ) , pp.230 - 247

This survey was carried out by face-to-face oral interviews with 379 inhabitants who agreed to be interviewed in selected localities of the Mediterranean region: Hatay (İskenderun and Narlıca), İçel (Erdemli, Tarsus, and Silifke), and Isparta (Sav). The current study was conducted to document the ethnobotanical uses of plants. In the first step of the study, demographic profiles of the informants were evaluated. Subsequently, they were asked to state whether the plants were used for therapeutic or other purposes; then detailed information, i.e. local names, parts used, methods of preparation (decoction, infusion, poultice, oi . . .ntment, etc.) was recorded; and finally the plant materials were collected for authentication. All collected plant materials have been identified and deposited at the Herbarium of Faculty of Education of Hacettepe University (HEF). In the survey, uses of 88 plant taxa from 39 plant families were documented. Plant species from the families Rosaceae, Asteraceae, and Lamiaceae were reported to be the most frequently utilized. Among the 152 plant remedies documented, 38 remedies (25.0%) for gastrointestinal disorders, 30 remedies (19.7%) for respiratory ailments, and 18 remedies (11.8%) for urinary problems were the most frequently recorded Daha fazlası Daha az

A morphological investigation on non-apendix OphrysL. (Orchidaceae) taxa in Antalya province

Deniz, İsmail Gökhan | Sümbül, Hüseyin | Sezik, Ekrem

Article | 2015 | Biological Diversity and Conservation8 ( 1 ) , pp.44 - 61

Bu araştırmada, Antalya İli'ndeki farklı lokalitelerden toplanan veya yerinde gözlemlenen eksiz 7 Ophrys L. taksonuna ait örneklerin morfolojik özellikleri çalışılmıştır. Tüm taksonlar için tipifikasyonları, sinonim listeleri, betimleri, habitat özellikleri, fitocoğrafik bölgeleri ve yayılış haritaları sunulmuş, morfolojik olarak yakınlık gösterdiği taksonlarla morfolojik özellikleri tartışılmıştır. Morfolojik tanımlar, ayrıntılı disseksiyonel çizimlerle desteklenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye Florası'nda bu cinse ait taksonların tanımlarında yer almayan ve taksonlar arasında farklılıklar gösteren yeni karakterler tespit edilmiş . . .tir. Bu özelliklerin de ilave edilmesi ile Antalya İli'nde yayılış gösteren eksiz Ophrys L. taksonlarına ait detaylı tanımlar ve çiçek fotoğraflı daha kullanışlı bir teşhis anahtarı hazırlanmıştır. Bununla birlikte taksonların mevcut yayılış alanlarına tarafımızdan yeni yayılış alanları da eklenmiştir In this research, the morphological characteristics of non-appendix 7 Ophrys L. taxa which were collected or examined in situ from different localities in Antalya were examined. Typifications, synonym lists, descriptions, ecology, phytogeography and distribution maps are provided for all non-apendix groups of Ophrys taxa and relationships to similar taxa are discussed. The morphological descriptions are supported by detailed dissectional hand drawings. As a result of this study, new characteristics which had not been previously described in Turkish Flora were observed. These detailed morphological differences and a useful illustrated identification key with flower diagrams were prepared for all non-appendix Ophrys taxa distributed in the Antalya Province. In addition, we added new localities to the known distribution areas of tax Daha fazlası Daha az

Bir Üniversite Hastanesinde İdrardan İzole Edilen Candida Türlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Karaltı, İskender

Article | 2018 | MANTAR DERGİSİ9 ( 1 ) , pp.76 - 79

Üriner sistem enfeksiyonları çoğunlukla bakteriler tarafından oluşturulmaktadır. Bakteriler içinde de daha çok Gram negatifler, özellikle de Escherichia coli türleri izole edilmektedir. Bakterilerden sonra gelen mantar enfeksiyonları içinde de sıklıkla Candida cinsine ait türlerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanmaktadır. Çalışmamızda on yıllık periyotta (2006- 2016 yılları arasında) Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında idrar örneklerinden izole edilen Candida kökenlerinin dağılımı belirlenmiştir. Tanımlamada C. albicans ayrımı için germ tüp testi yapılmış olup, Non-albicans Candida türleri için ise API I . . .D32C ve Vitec 2.0 (Biomerieux, Fransa) cihazları kullanılarak tür tayinleri yapılmıştır. Toplamda 249 adet Candida üremesi gözlenmiştir. En fazla izole edilen tür C. albicans (%54.2) olmuştur. Bunu C. tropicalis (%14.1), C. glabrata (%12.4), C. parapsilosis (%4.4) izlemiştir. İdrarda Candida türleri sık görülmemekle birlikte son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bazı örneklerin alımı sırasında meydana gelen kontaminasyon da göz önünde bulundurularak hastanın kliniği ile kültür sonucu birlikte değerlendirilerek tedaviye başlanmalıdır. Urinary system infections are mostly caused by bacteria. Gram negatives, especially Escherichia coli species, are isolated among the bacteria. Fungal infections following bacterial infections are also frequently infections caused by the genus belonging to the genus Candida. In our study, the distribution of Candida genus were determined which were isolated from urine specimens in the Yeditepe University Hospital Microbiology Laboratory for a period of ten years (2006-2016). Germ tube test was done for the identification of C. albicans, and for species of Non-albicans Candida species were determined using API ID32C and Vitec 2.0 (Biomerieux, France) devices. 249 Candida species were observed in total. The most isolated species was C. albicans (54.2%). This was followed by C. tropicalis (14.1%), C. glabrata (12.4%) and C. parapsilosis (4.4%). Candida species are not common, but an increase is observed in recent years. Considering the contamination of some samples during the intake, treatment should be started by evaluating the culture result with the patient's clinic Daha fazlası Daha az

Molecular diversity of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring (Erzurum, Turkey)

Adıgüzel, Ahmet | İnan, Kadriye | Şahin, Fikrettin | Arasoğlu, Tulin | Güllüce, Medine | Beldüz, Ali Osman | Barış, Özlem

Article | 2011 | Turkish Journal of Biology35 ( 3 ) , pp.267 - 274

Bu çalışma Erzurum, Pasinler kaplıcasından izole edilen termofi lik bakterilerin genotipik ve fenotipik karakterizasyonunu belirlemek için yapılmıştır. Termofi lik bakterilerin genotipik ve fenotipik karakterizasyonu için yağ asidi, BOX PCR profi lleme metodları ve 16S rDNA dizileme verileri kullanılmıştır. Morfolojik, fi zyolojik ve biyokimyasal testlere dayanarak, toplam 9 bakteri suşu seçilmiştir. Bu suşlar, yağ asidi, BOX PCR profi lleme ve 16S rDNA dizi analiz yöntemlerini içeren moleküler testlerle ileri seviyede karakterize edilmiştir. Yağ asidi analiz verileri, çalışılan 9 bakteri suşunda 14 farklı yağ asidinin varlığını gös . . .termiştir. 15:0 iso, 15:0 anteiso, 16:0 iso, 17:0 iso ve 17:0 anteiso yağ asitlerini içeren beş yağ asidi ise bütün suşlarda bulunmuştur. Yağ asidi profi lleri temel alınarak yapılan analizler sonucunda bakteri suşlarının iki fenotipik gruba ayrıldığı tespit edilmiş, bu veriler, BOX PCR parmakizi ve 16S rDNA dizi analiz sonuçları ile de desteklenmiştir. Bacillus licheniformis olarak tanılanan ilk grup dört suş, Aeribacillus pallidus olarak tanılanan ikinci grup ise beş suş ile temsil edilmiştir. The present study was conducted to determine the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring, Erzurum, Turkey. Fatty acid profi les, BOX PCR fi ngerprints, and 16S rDNA sequence data were used for the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria. Totally 9 diff erent bacterial strains were selected based on morphological, physiological, and biochemical tests. Th ese strains were characterized by molecular tests including fatty acid and BOX profi les, and 16S rDNA sequence. Th e data of fatty acid analysis showed the presence of 14 diff erent fatty acids in the 9 bacterial strains examined. Additionally, 5 of these fatty acids, 15:0 iso, 15:0 anteiso, 16:0 iso, 17:0 iso, and 17:0 anteiso fatty acids, were found in all isolates. Based on fatty acid profi les, it was determined that the bacterial strains were classifi ed into 2 phenotypic groups, and these data were confi rmed by BOX PCR genomic fi ngerprint profi les and 16S rDNA sequence analysis. Th e fi rst group, identifi ed as Bacillus licheniformis, was represented by 4 strains, and the second group, identifi ed as Aeribacillus pallidus, was represented by 5 strains Daha fazlası Daha az

Antibacterial and cytotoxic properties of boron-containing dental composite

Demirci, Selami | Kaya, Mustafa Sarp | Doğan, Ayşegül | Kalay, Şaban | Altın, Nergis Özlem | Yarat, Ayşen | Şahin, Fikrettin

Article | 2015 | Turkish Journal of Biology39 ( 3 ) , pp.417 - 426

Secondary dental caries are one of the major reasons for restoration replacements. Incorporating antimicrobial properties into dental materials would limit the initiation and progression of dental caries. In the current study, dental composites having 1%, 5%, and 10% (w/w) sodium pentaborate pentahydrate were prepared and analyzed for their mechanical properties, degree of monomer conversion (DC) rate, antibacterial efects against Streptococcus mutans, and biocompatibility with human dental pulp stem cells (hDPSCs). Incorporation of boron into the composites signifcantly decreased fexural strength and DC in a dose-dependent manner, . . .but the value for 1% boron-containing composite still remained within acceptable levels. Compressive strength and diametral tensile strength were not found to be diferent from those of controls. Although no inhibition zone was detected in an agar-well difusion assay for any materials tested, signifcant bacterial growth inhibition was obtained in a direct contact test for boron-containing composites. Immunocytochemical and lineage-specifc gene expression analysis revealed that composites with boron content increased the osteogenic and odontogenic capacity of hDPSCs. Boron-containing dental composites showed promising results for future clinical applications, displaying nontoxic, osteogenic, and odontogenic-inducing characteristics with remarkable antibacterial activity against S. mutans, and are hence potentially able to prevent secondary caries Daha fazlası Daha az

Türkiye’de Bazı Ekstrem Çevre Koşullarında Yaşayan Mikroalgal sensu lato Biyoçeşitliliğin Önemi

Tekdal, Dilek | Ünek, Ceren

Article | 2019 | Bağbahçe Bilim Dergisi6 ( 1 ) , pp.66 - 72

Mikroalgler sensu lato (s.l), birçok habitatta yaşayabilen, tek hücreli fotosentetikorganizmalardır. Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan alglerin aynı zamanda yüksekadaptasyon yetenekleri bulunmaktadır. Dünya üzerinde, birçok canlının yaşam olanaklarınısınırlayan zorlu çevre koşulları mevcuttur. Ekstrem çevre koşulları olarak nitelendirilen buzor koşullara adapte olmuş canlılar ise ekstremofiller olarak bilinmektedir. Algler, günümüzdesürdürülebilir enerji eldesi, çeşitli biyoaktif moleküllerin eldesi, biyolojik arıtım gibi birçokçığır açıcı teknolojik uygulama ile enerji, tıp, kozmetik, ilaç gibi dev endüstriyel alanlardakullanım p . . .otansiyeli taşımaktadır. Algal biyoteknoloji alanındaki uygulamalarda alglerinendüstiyel olarak üretimlerini sınırlayan önemli engeller bulunmaktadır. Karşılaşılanengelleri aşabilmek için, araştırıcılar zorlu üretim koşullarına adapte olabilecek uygun türleribulmaya çalışmaktadırlar. Son yıllarda, ekstremofilik türlerin izolasyonu ve kültüre edilereksaklanması ile alg kültür koleksiyonlarının oluşturulması daha fazla önem kazanmıştır.Sunulan bu derlemede algler hakkında genel bir bilgi verilmekte olup, alglerin önemi, yapılançalışmalar, kullanım potansiyelleri ve ülkemizde algal biyoteknoloji çalışmaları üzerindedurulmuştur. Microalgae sensu lato are photosynthetic, mostly unicellular microorganismsliving in various types of habitats. Algae have a long history from past to now, and they haveunique potential of adaptation to very harsh environments. There are harsh environmentalconditions in the world that limit the living conditions for many living organisms. These hardconditions are described as extreme for living organisms, and the residents of theseenvironments are called extremophiles. Algal biotechnology is gaining momentum so fast,while rapid advances have been made in all biotechnological fields recently. Algalbiotechnology is including the production of renewable energy, production of various kinds ofcommercially important biomolecules, use of microalgae in biological wastewater treatmentsand many other groundbreaking biotechnological applications, which have many applicationsin large industrial areas such as energy, medicine, cosmetics. There are significant obstaclesto algal biotechnology applications and industrial production of algae. In recent years, theisolation and cultivation of extremophilic species and the creation of algal culture collectionshave gained more importance. In this review, general information about algae is given, andthe importance of algae, algal studies and their usage potentials and algal biotechnologystudies in our country are emphasized Daha fazlası Daha az

Role of melatonin on differentiation of mesenchymal stem cells derived from third molar germ tissue

Aydoğdu, Nurullah | Taşlı, Pakize Neslihan | Şişli, Hatice Burcu | Yalvaç, Mehmet Emir | Şahin, Fikrettin

Article | 2016 | Turkish Journal of Biology40 ( 2 ) , pp.430 - 442

Stem cell-based applications have become a popular and promising approach for therapy for a number of disorders including neurodegenerative diseases, degenerative muscle diseases, and osteoporosis, as well as trauma, inflammations, burns, and injuries. Human tooth germ stem cells are an adult stem cell source; they have mesenchymal stem cell properties and show high proliferative and differentiation capacity. Melatonin has been demonstrated to regulate differentiation of human and mouse mesenchymal stem cells into various cell lineages in addition to its other functions in the body. In the current study, the effects of melatonin on . . .osteogenic, neurogenic, adipogenic, chondrogenic, myogenic, and odontogenic differentiation of human tooth germ stem cells were investigated. The results showed that melatonin increases the viability of cells. It significantly augments osteogenic, neurogenic, chondrogenic, myogenic, and odontogenic differentiation of the cells, whereas it reduces adipogenic differentiation capability. These results suggest that melatonin has a great potential to increase differentiation capacity of human tooth germ stem cells and might be useful in regenerative therapy applications involving stem cell differentiations in addition to defining potential treatments for obesity because of its suppressor effects on adipogenesis Daha fazlası Daha az

Underlying mechanisms and prospects of heart regeneration

Aslan, Galip Servet | Mısır, Dudu Gonca | Kocabaş, Fatih

Article | 2016 | Turkish Journal of Biology40 ( 2 ) , pp.276 - 289

Findings in the last decade suggest that there is a considerable amount of cardiomyocyte turnover in the human heart throughout life, albeit not sufficient for heart regeneration following myocardial infarctions. Only a few species are known to be remarkably efficient in cardiac regeneration. They restore lost cardiomyocytes via a process of cardiomyocyte dedifferentiation, which is followed by robust proliferation of cardiomyocytes and incorporation into the myocardium. Similarly, neonatal mice have been recently shown to regenerate their heart following myocardial injuries. Studies with a neonatal cardiac regeneration mouse model . . .suggest that the major source of new cardiomyocytes is likely to be of cardiomyocyte origin, with the possibility of involvement of cardiac stem cells. To this end, numerous studies have been conducted on the induction of cardiac regeneration to shed light on the underlying mechanisms. This review covers studies on the renewal of cardiomyocytes, the utilization of stem cells in myocardial therapies, and their future applications Daha fazlası Daha az

Determination of changes on minerals, amino and organic acids on different growing periods of buckwheat and cereal genotypes

Olgun, Murat | Turan, Metin | Katar, Duran | Aydın, Doğan

Article | 2016 | Biological Diversity and Conservation9 ( 2 ) , pp.147 - 156

Bu çalışmada ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, triticale ve karabuğday çeşitlerinde farklı gelişme devrelerinde yaprak ve saplarda mineral madde, amino asit ve organik asit değişimleri incelenmiştir. Yapılan incelemede karabuğday çeşitlerinin mineral madde, amino asit ve organic asit düzeyleri yönünden zengin ve diğer incelenen yakın özellik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca mineral madde, amino asit ve organic asit düzeylerinin, genotip x çevre interaksiyonundan oldukça etkilendiği sonucuna varılmıştır. The objective of this study was to determine changes of some mineral, amino and organic acid characteristics in developmen . . .tal of stages of buckwheat, bread wheat, durum wheat and triticale genotypes. Analyses of above-ground parts in buckwheat and cereal genotypes showed that nutritional quality characteristics of buckwheat are similar to bread and durum wheat, barley and triticale genotypes in minerals, amino acid and organic acid compositions. Our results confirm that when compared with Sönmez (bread wheat), Dumlupınar (durum wheat), Ince (barley) and Karma (triticale) genotypes; Aktaş, Güneş and buckwheat genotypes are rich in minerals, amino and organic acid compositions. They are mostly formed by genotype × environment interaction Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms