Filtreler
Filtreler
Bulunan: 29 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [11]
Dergi Adı [6]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Association between fok1 polymorphism of vitamin D receptor gene with uterine leiomyoma in Turkish populations

Yılmaz, Seda Güleç | Gül, Tuğçe | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İşbir, Turgay

Article | 2018 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association19 ( 3 ) , pp.128 - 131

Objective: The aim of this research was to determine the association between the fok1 polymorphism and uterine leiomyomas.Material and Methods: For genotyping the fok1 polymorphism of the vitamin D receptor, real-time polymerase chain reaction was performedon blood samples of uterine leiomyoma (n27) and control (n33) groups. For statistical analyses, SPSS v.23 software (SPSS Inc., Chicago, IL,USA) was used.Results: A statistically significant difference was observed for the frequency of the CC genotype between the uterine leiomyoma and controlgroups, and the frequencies of the T allele in the uterine leiomyoma groups were significan . . .tly higher than in the control group.Conclusion: The presence of the fok1 CC genotype may be a risk-reducing factor and the T allele may be a potential risk factor for developinguterine leiomyoma. (J Turk Ger Gynecol Assoc 2018; 19: 128-31 Daha fazlası Daha az

Melatonin treatment results in regression of endometriotic lesions in an ooferectomized rat endometriosis model

Yılmaz, Seda Güleç | Gül, Tuğçe | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İşbir, Turgay

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 2 ) , pp.81 - 86

Amaç: Ooferektomize sıçan endometriozis modelinde melatoninin endometriotik odaklar üzerine etkisini incelemeyi amaçladık Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma prospektif, randomize, kontrollü, deneysel bir çalışmadır. Çalışma Yeditepe Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezinde (YÜDETAM) yapıldı. Deneysel çalışmamıza 22 adet dişi, gebe olmayan, nulligravid Spraque-Dawley albino sıçan dahil edildi. Ooferektomize edilen sıçanlarda cerrahi olarak endometriozis oluşturuldu. Sıçanlar iki gruba ayrıldı: kontrol grubu ve melatonin grubu. Melatonin grubunda 2 hafta boyunca sıçanlara melatonin (20 mg/ kg/gün) tedavisi verildi. Endometriotik regresy . . .onu değerlendirmek için operasyonlar yapıldıktan sonra melatonin tedavisi sonlandırıldı. Rekürrens oranlarını değerlendirmek için altıncı haftanın sonunda nekropsiler yapıldı. Endometriotik odakların hacim ve histopatolojik skorları değerlendirildi. Bulgular: Endometriotik lezyonların hacimleri melatonin grubunda anlamlı derecede azaldı. Ayrıca, melatonin grubu kendi içerisinde incelendiğinde endometriotik lezyonların hacimlerinin anlamlı derecede azaldı ve histopatolojik skorları anlamlı derecede arttı. Sonuç: Melatonin sıçanlarda endometriotik odakların gerilemesine ve histopatolojik skorların iyileşmesine neden olur. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6) Objective: We aimed to determine the effects of melatonin treatment on endometrial implants in an oopherectomized rat endomeriosis model. Material and Methods: This study is a prospective, randomised, controlled experimental study. It was carried out at the Experimenal Research Center of Yeditepe University (YUDETAM). Twenty-two, emale, non-pregnant, nulligravid Spraque-Dawley albino rats were ncluded in our study. Endometriosis was surgically induced in oopherectomized rats. Rats were randomised into two groups: control group and melatonin group. In the melatonin group, rats were treated with melatonin (20 mg/kg/day) for two weeks. After the operations were performed to assess the regression of the endometriotic lesions, melatonin treatment was stopped. At the end of the sixth week nec- ropsies were performed to assess the rate of recurrence. The volume and histopathological scores of endometriotic foci were examined. Results: Volumes of the endometriotic lesions significantly decreased in the melatonin group. Also, when the melatonin group was analysed within itself, endometriotic lesion volumes decreased and histopathological scores increased significantly. Conclusion: Melatonin causes regression of the endometriotic lesions in rats and improvement in their histopathological scores. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 81-6 Daha fazlası Daha az

Approach to concomitant rectal and uterine prolapse: Case report

Karateke, Ateş | Batu, Pınar | Asoğlu, Mehmet Reşit | Selçuk, Selçuk | Çam, Çetin

Article | 2012 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association13 ( 1 ) , pp.70 - 73

Rektal prolapsusun klasik tanımı rektumun anüsün dışına sarkmasıdır. Yaşamın dördüncü ve yedinci dekatında pik yaptığı gösterilmiştir ve hastaların %80-90’ı kadındır. Bu durum genellikle pelvik tabanda iniş ve diğer pelvik taban organlarının prolapsusu (mesane ve uterus gibi) ile birliktedir. Bu çalışmada genel anestezi için kontrendikasyonu olan ve rektal ve uterin prolapsuslu iki olgu sunulmuştur. Bu olgular lokal anestezi ve sedasyon altında, aynı seansta, Delorme ve Lefort operasyonlarıyla opere edildi. Sonuç olarak; pelvik taban hastalıkları bir bütün olarak düşünülmelidir ve rektal ve uterin prolapsusun cerrahi düzeltilmesi lo . . .kal anestezi altında aynı seansta yapılabilir. Bu operasyonları deneyimli ve eğitimli pelvik rekonstrüktif cerrahların yapması daha doğru olabilir. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2012; 13: 70-3) The classic description of rectal prolapse is a protrusion of the rectum beyond the anus. Peaks of occurrences are noted in the fourth and seventh decades of life, and most patients (80-90%) are women. The condition is often concurrent with pelvic floor descent and prolapse of other pelvic floor organs, such as the uterus or the bladder. In this study, two cases having contraindication to general anesthesia with rectal and uterine prolapse are presented. These cases were operated on under local anesthesia with support of sedation by Leforte and Delorme’s operation at the same time. In conclusion; pelvic floor disorders should be considered as a whole, and surgical correction of rectal prolapse and uterine prolapse may be done at the same time under local anesthesia with the support of sedation. Performance of these operations by experienced and trained pelvic reconstructive surgeons may be advocated. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2012; 13: 70-3 Daha fazlası Daha az

Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

Liver functions in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Sağmen, Seda Beyhan | Parmaksız, Elif Torun | Çömert, Sevda Şener | Fidan, Ali | Salepçi, Banu

Article | 2018 | The European Research Journal4 ( 4 ) , pp.349 - 355

Objectives: Objective. Previous studies showed that obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) was associatedwith liver diseases such as elevated liver enzyme levels and hepatic steatosis. The aim of this study was toassess the relationship between serum aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT)levels and OSAS and its severity.Methods: A total of 617 patients who underwent PSG (polysomnography) between January 2016 and May2017 were evaluated in this study. AST, ALT, total cholesterol, triglyceride levels and body mass index wereanalyzed. The data were analyzed using the Student's t-test, ANOVA, Chi-square test . . ., and Pearson's correlationcoefficient.Results: Five hundreds and thirty patients with OSAS and 60 healthy controls were included in the study. Ofthe patients in the OSAS group, 17.7% had an elevated ALT level and 7.9% had an elevated AST level. Therewas a statistically significant difference in ALT and AST levels between the OSAS and control groups (p 0.001 and p 0.001, respectively). In the OSAS group, there was a statistically significant positive relationshipbetween serum ALT and AST levels and apnea-hypopnea index (AHI), apnea index, oxygen desaturation index.Both AST and ALT levels were statistically significantly higher in obese patients than in non-obese patients (p 0.001 and p 0.001, respectively). ALT level was statistically significantly higher in patients withouthypertension than in patients with hypertension (p 0.001). In OSAS patients without hypertension, there wasa statistically significant relationship between serum ALT and AST levels and AHI (r 0.223, p 0.001 and r0.142, p 0.007; respectively).Conclusion: OSAS is a risk factor for elevated liver enzyme levels. Hypoxia plays an important role on liverenzymes in OSAS patients Daha fazlası Daha az

Heterotopic pregnancy: a rare cause of acute abdomen. Report of a delayed diagnosed case and review of the literature

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Ekçi, Baki | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2008 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association9 ( 4 ) , pp.231 - 233

Hayatı tehtit eden bir durum olan heterotopik gebelik mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Yardımcı üreme tekniklerinden dolayı heterotopik gebelik riski artmıştır. Biz, 38 yaşında, primer infertil bir kadında embryo transferi sonrası oluşan bir heterotopik gebelik vakasını bildirdik. İntrauterin gebelik kesesi görüldükten 16 gün sonra acile ciddi karın ağrısı ile gelen vaka nedeni bilinmeyen kanama sebebiyle laparotomi oldu. Laparotomi esnasında rüptüre ektopik gebelik saptanınca aynı seansda salpenjektomi uygulandı. İşlem sonrası dönemi ve gebelik süreci sorunsuz geçen hasta 38. haftada sağlıklı bir bebek doğurdu. Heter . . .otopik gebelik embriyo transferi sonrası gelişen akut batının önemli bir nedenidir. Tanısı ve yönetimi karmaşık olsa da, uygun teşhis ve tedavi ile potansiyel riskler en aza düşürülür ve eş zamanlı intrauterin gebeliğin devamı sağlanabilir. Heterotopic pregnancy is a potentially life threatining condition and an important cause of mortality and morbidity. Risk of heterotopic pregnancy is increased by assisted reproductive techniques (ART). We report such a case of heterotopic pregnancy after embryo transfer in a primary infertile 38 year old woman. Sixteen days after detection of intrauterine pregnancy by ultrasound, the patient admitted to emergency service with severe abdominal pain. She underwent surgery and her preoperative diagnosis was undetermined intraperitoneal bleeding. Ruptured heterotopic pregnancy diagnosed after diagnostic laparotomy and salpingectomy performed at the same procedure. Her postoperative status and the course of pregnancy unremarkable. A healthy baby was delivered at 38 week of gestation without any further complication. Heterotopic pregnancy is an important cause of acute abdomen after embryo transfer. Although it’s diagnosis and management is challenging, with proper diagnosis and treatment, potential risks can be minimized and concomitant intrauterine pregnancy can be preserved Daha fazlası Daha az

Rescue cerclage in IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation: Case report and literature review

Kumbak, Banu | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, Cem

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.244 - 247

50 yıl önce tanımlanmış olmasına rağmen servikal serklaj halen obstetrideki tartışmalı girişimlerden biridir. Acil serklaj ise dilate olmuş bir servikste membranlar prolabe olmuş iken veya prolabe olmamış iken serviksin cerrahi olarak kapatılmasıdır. Literatürde acil serklajın gebeliği uzatmadaki rolü tartışmalıdır. Özellikle IVF sonrası elde edilmiş gebeliklerde, gebelik süresinin uzatılması ve yenidoğanın yaşama şansının arttırılması çok önemlidir. Bu çalışmada ikinci trimester servikal dilatasyonu nedeniyle acil serklaj uygulanan iki IVF gebeliğinin önemli bir maternal ve neonatal morbidite olmadan terme yakın doğum ile sonuçlanm . . .asını sunuyoruz. Despite being available for over 50 years, cervical cerclage remains one of the controversial interventions in obstetrics. Rescue cerclage is the operative cervical closure of a widely dilated cervix with or without unruptured membrane prolapsus. In the literature, the effectiveness of rescue cerclage in the prolongation of pregnancy is debatable. Prolongation of pregnancy and improvement of neonatal survival is of utmost importance in pregnancies achieved by in vitro fertilization (IVF). We report here two IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation treated with rescue cerclage and who delivered healthy babies near term without maternal and neonatal morbidities Daha fazlası Daha az

A sexually transmitted disease: History of AIDS through philately

Vatanoğlu, | Ataman, Ahmet Doğan

Other | 2010 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association11 ( 1 ) , pp.192 - 196

Geçtiğimiz yüzyıl ortaya çıkan yeni hastalıklardan birisi AIDS’tir. Kısa sürede çağımızın en tehlikeli hastalığı haline gelen AIDS, ilk kez 1981’de ABD’de kaposi sarkoma (kemik, kıkırdak, deri ve lifli dokularda tutunan bir kanser türü) adlı bir hastalığın olağandışı artışı sonucunda tespit edildi. “Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu” sözcüklerinin İngilizce baş harflerinden oluşan AIDS, birkaç yıl içinde dünyanın dört bir köşesine yayılarak ölümcül bir salgın boyutuna ulaştı. BM’nin geçen yıl yayınladığı rapora göre, dünyada 40 milyona yakın insan AIDS’in pençesinde boğuşuyor. Bu yeni hastalığın farkına varılmasından dört y . . .ıl sonra, hastalığa sebep olan ve cinsel ilişkiyle, kan yoluyla ve anneden bebeğe geçerek insandan insana bulaşan HIV virüsü tanımlandı. Bu yazıda, tematik filateli yoluyla HIV virüsünün keşfinin öyküsü anlatılamaktadır. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12: 192-6) AIDS has become the new plague; a disease that is not only physically and psychologically debilitating, but culturally and socially devastating as well. Like the plague, AIDS has caused fear, prejudice and even panic in society. Although there are remarkable improvements in the diagnosis and treatment of the disease, AIDS continues its grim passage around the globe. After a slight downturn in the early 1990’s, it then returned with a vengeance. By the end of the 20th century, AIDS was reliably estimated to have caused over 20 million deaths throughout the world. At the same time, 40 million people were estimated to be HIV positive. This paper provides an overview of the history of AIDS, including the discovery and its progress in the world through philately. Philately is the study of stamps and postal history and other related items. Philately involves more than just stamp collecting, it contains the study of the design and educational impact of a philatelic material. We have presented AIDS stamps produced world-wide to emphasize the history of AIDS. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12: 192-6 Daha fazlası Daha az

Erken doğum tehdidinde tokolitik tedavi sonuçlarının vücut kitle endeksi (BMI) ile ilişkisi

Arıoğlu, Petek F. | Aydın, Zeycan | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2005 | Kadın Doğum Dergisi3 ( 4 ) , pp.570 - 574

Çalışmamızda erken doğum tehdidinin tokolitik ajanlar ile tedavisinde hastaların kilo ve boylarındaki farklılığın tedavi sonuçlarını nasıl etkilediğini araştırdık. Çalışmaya, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Mart 2003 ile Nisan 2004 tarihleri arasında başvuran ve erken doğum tehdidi veya eylemi tanısı almış 170 hasta dahil edildi. Otuz-altmış dakikalık izlem süresinde, her on dakikada en az iki. en az otuz saniye süren, düzenli, ağrılı veya palpabl uterin kontraksiyonlar ile birlikte servikal dilatasyon ve/veya silinmesi olan, son adet tarihine göre ve real-time ultrasonografi ile 24-35, gebe . . .lik haftaları arasında olduğu tesbit edilen 170 hastaya öncelikle yatak istirahatı ve 500 ml %5 dextroz ile iv. hidrasyon uygulandı. Kontraksiyonları ve/veya servikal değişiklikleri devam eden 142 hastaya, kontrendikasyonu yoksa, öncelikle ritodrin ile 50 mcg/dk'dan başlayarak tokoliz uygulandı. Aynı gebelik haftası ve servikal açıklığı olan gebeler BMI'lerine göre 3'er gruba ayrıldı ve her grup kendi içinde karşılaştırıldı Tokolitik ajanların etki süreleri ve tedavi sonuçları değerlendirmeye alındı. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, BMI grupları arasında tedavi süresi, kazanılan gebelik süresi, doğum haftası ve kilosu ile neonatal sonuçlar açılarından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak her grup için yeterli sayıda hasta sağlanamamasının bu sonucu etkilediği düşünülmüştür. Bu nedenle geniş serilerde yapılacak çalışmaların bu konunun aydınlatılmasında yararlı ve gerekli olduğu düşünülmektedir. In this study, we have investigated the influence of the height and weights of pregnant women on the outcome of tocolytic therapy in threatened preterm labour. 170 patients, who were hospitalized for threatened preterm labour between March 2003 and April 2004 at Zeynep Kamil Women and Children's Hospital, were included in the study. The patients were observed by cardiotocography for 20-30 minutes. 170 patients, who were 24-35 weeks pregnant by dates and/or real time ultrasonography, with regular recordable, painful or palpable uterine contractions, lasting at least 30 seconds, at least twice every 10 minutes, along with cervical changes, were hospitalized. The women were put to bed-rest and hydrated by 500 ml of 5% Dextrose solution i. v. Those with ongoing contractions or progressive cervical changes were treated by ritodrine 50meg/min i.v. Patients at the same gestational age intervals with similar cervical changes were grouped by their body mass indices and the results were analyzed The effectiveness of tocolytic treatment and the pregnancy outcome were evaluated. Statistical evaluation has shown that there is no significant difference between the groups with respect to duration of treatment, time gained, gestational age at delivery, birth weight and neonatal outcome. However, numbers needed for statistical significance could not be reached within each subgroup and it would be beneficial to study larger series to clarify this subject Daha fazlası Daha az

Uterus didelphys with an obstructed unilateral vagina and ipsilateral renal agenesis: A rare cause of dysmenorrhoea

Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İnan, Yücel | Kızılkale, Özge | Karateke, Ateş

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 4 ) , pp.242 - 245

Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böbrek agenezisi ile birlikte di- delfik uterus nadir görülen bir durumdur. Genellikle menarj sonrasın- da görülen pelvik ağrı, dismenore, karın hacminde artış veya tek ta- raflı hematokolposa bağlı olarak ele gelen kitle şeklinde ortaya çıkar. Bu yazıda özellikle adet sırasında ortaya çıkan pelvik ağrı ve düzensiz adet kanaması şikayetleri ile başvuran 13 yaşındaki bir kız çocuğunun olgusunu sunduk. Hastaya pelvik ultrasonografi ve manyetik rezonans (MR) incelemesi yapıldı. Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böb- rek agenezisi ile birlikte didelfik uterus tanısı konuldu. Tanı ve tedavi . . . amaçlı laparotomi yapıldı. İki ayrı hemiuterus, iki serviks ve sağ tarafta hematometra ve hematokolpos ile aynı tarafta böbrek agenezi tesbit edildi. Vaginal septum tamamen çıkartıldı ve Strassmann metroplas- tisi yapıldı. Ameliyat sonrasında hastanın bütün şikayetleri geçti ve bulguları tamamen kayboldu. Anatomik yapılardaki farklılığa, şikayet- lerin özgün olmamasına ve değişik şekillerde ortaya çıkmasına bağlı olarak bu konjenital anomalinin tanısı ve tedavisi güçtür. Dönemsel karın ağrısı ve abdominopelvik kitle ile başvuran bir kadında mutlaka bu bozuklukların da olabileceği düşünülmelidir. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Didelphic uterus with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis is a rare condition. It usually presents with pelvic pain fol- lowing the menarche, dysmenorrhoea, and an increase in abdomi- nal volume or a palpable mass due to unilateral haematocolpos. We present the case of a 13-year-old girl who referred with recurrent pel- vic pain, mainly at the time of menses, and irregular menstrual cycle complaints in this report. The patient underwent ultrasonography and magnetic resonance (MR) imaging of the pelvis was performed. The diagnosis was uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsi- lateral renal agenesia. Laparotomy was performed for diagnosis and treatment purposes. Two separated hemiuteri and two cervices with hematometra and hematocolpos on the right side and ipsilateral renal agenesis were detected. The vaginal septum was excised completely and Strassman metroplasty was performed. Her complaints were re- solved and she was absolutely asymptomatic after surgery. Diagnosis and management of this congenital anomaly is challenging due to the complexity of the anatomic structures, nonspecific complaints, and heterogenic presentation. These anomalies must always be consid- ered while working-up female patients presenting with episodic ab- dominal pain and abdominopelvic mass. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Key words Daha fazlası Daha az

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

The role of TWIST, SERPINB5, and SERPIN1 genes in uterine leiomyomas

Bostancı, Mehmet Süha | Bayram, Merih | Celtemen, Baran | Bakacak, Süleyman Murat | Kızılkale, Özge Yıldırım | Attar, Rukset | Ümit, Emin Bağrıaçık

Article | 2014 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association15 ( 2 ) , pp.92 - 95

Objective: The aim of this study is investigate the role of the Twist homolog 1 (TWIST), serine peptidase inhibitor (SERPINB5), and plasminogen activator inhibitor 1 (SERPIN1) genes in uterine leiomyoma etiopathogenesis. Material and Methods: Twelve patients, aged between 39 and 58, and had a hysterectomy, were included in the study. The size of the leio- myomas was between 20 and 130 mm based on gross pathology after hysterectomy. Tissue samples were obtained from normal myometrium and leiomyoma (1 cm3) tissue of the uterus of the patients and stored at -86°C. Samples were divided to two groups after histopathological evaluatio . . .n of the uterus: normal myometrial tissues as control group (Group 1) and leiomyoma tissue as the study group (Group 2). The TWIST, SERPINB5, and SERPIN1 genes were studied for uterine leiomyoma etiopathogenesis. Results: TWIST gene expression was significantly higher in the uterine leiomyoma tissue (p<0.001). SERPINB5 and SERPIN1 gene expression was decreased in the uterine leiomyoma tissue, but the differences were not statistically significant. Conclusion: TWIST gene activity is significantly increased in leiomyoma tissue when compared to normal myometrium. In spite of the fact that the development of uterine leiomyomas is estrogen- and progesterone-dependent, myometrial cells could be triggered by the TWIST gene for uterine leiomyoma development. (J Turk Ger Gynecol Assoc 2014; 15: 92-5 Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms