Filtreler
Bilateral low-energy sequential femoral shaft fractures in patients on long-term bisphosphonate therapy

Çakmak, Selami | Mahiroğulları, Mahir | Keklikçi, Kenan | Sarı, Enes | Erdik, Baran | Rodop, Osman

Article | 2013 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica47 ( 3 ) , pp.162 - 172

Amaç: Bu makale ile bilateral, bifosfonatla ilişkili, düşük enerjili femur cisim kırığı olan hastaların demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma planı: Ocak 2008 ila Ocak 2012 tarihleri arasında düşük enerjili femur cisim kırığı olan hastaların kayıtları incelenerek bifosfonatla ilişkili olabilecek olgular saptandı. Postmenopozal osteoporoz tanısı olan, en az 5 yıl süreyle bifosfonat kullanan ve kırıkları öncesinde prodromal ağrısı olan hastalar çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya alınma kriterlerine uyan 5 kadın hasta saptandı. Hastaların hepsinde bilateral, düşük enerjili, ardışık femur cisim kırığı vardı. . . .Kırık yapıları benzerdi ve atipik (lateral kortekste kalınlaşmanın olduğu transvers-kısa oblik kırıklar) idi. Ortalama bifosfonat tedavi süresi 8.6 yıl idi. Ortalama hasta yaşı 76.2 olarak saptandı. Üç hastanın ortalama kırık kaynama süresi 20-28 hafta idi. Diğer iki hastada gecikmiş kaynama veya kaynamama nedeniyle revizyon yapıldı. Çıkarımlar: Uzun süre (5 yıldan daha uzun) bifosfonat kullanılması, kemik remodelizasyonunun baskılanması ile yakın ilişkili olan artmış kırılganlık nedeniyle yetmezlik kırıklarına yol açabilir. Bifosfonatlar ile atipik düşük enerjili femur cisim kırıkları arasında nedensel bir ilişki henüz gösterilememiş olmakla birlikte bifosfonatların optimal kullanım süresi ve uzun dönem güvenilirliği konusunda endişelerimiz bulunmaktadır. Objective: The aim of this study was to evaluate the demographic characteristics of patients with bilateral bisphosphonate-related low-energy femoral shaft fractures. Methods: The clinical registry was reviewed for patients with bisphosphonate-related low-energy fractures localized at femoral shaft between January 2008 and January 2012. Patients with a diagnosis of postmenopausal osteoporosis, bisphosphonate usage of at least 5 years and prodromal pain prior to fracture were included the study. Results: Five women met the inclusion criteria. All patients had bilateral low-energy sequential femoral shaft fractures. Fracture patterns were similar and atypical (transverse-short oblique fractures with lateral cortical thickening). Mean period of bisphosphonate treatment was 8.6 years. Mean patient age was 76.2 years. Union time of three patients was between 20 and 28 weeks. The remaining two fractures were revised for delayed union or nonunion. Conclusion: Long-term (over 5 years) use of bisphosphonates may cause insufficiency fractures due to increased fragility and brittleness which have a close relationship with depressed bone remodeling. While there is still no causal relationship between bisphosphonates and atypical, low-energy femoral shaft fractures, we have some concerns about the optimal usage time and long-term safety of bisphosphonate drug Daha fazlası Daha az

Etiology of coxarthrosis in patients with total hip replacement

Uluçay, C. | Özler, T. | Güven, M. | Akman, B. | Kocadal, A.O. | Altintaş, F.

Article | 2013 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica47 ( 5 ) , pp.330 - 333

Objective: We aimed to find out the distribution of etiological factors in patients who had total hip replacement for coxarthrosis. Methods: The medical records of the 965 hips of 886 patients operated with total hip replacement between 2001 and 2012 in two separate arthroplasty clinics were analyzed by two separate senior surgeons. Each patient's pre- and postoperative X-rays and demographic data such as gender, age, side and probable etiologic factors were noted. Results: Six hundred and eighty-four patients were women and 202 were men. The mean age were 62.7±14.3 (range: 16 to 91) in women, 58.8±17.1 (range: 25 to 91) in men. 52. . . .1% of the surgeries were performed on the right side, 39% on the left, and 8.9% bilaterally. In women 36.2% of the cases were primary coxarthrosis, while the etiology was developmental dysplasia of the hip (DDH) in 43.5% of the cases, avascular necrosis in 10%, romatoid diseases in 7%, slipped capital femoral epiphysis in 5%, posttraumatic coxarthrosis in 3.9%, pathologic coxarthrosis in 1.9%, and Perthes sequel in 1.7%. In men, 24.4% of the cases were primary coxarthrosis, while the etiology was avascular necrosis in 21% of the cases, DDH in 17.6%, posttraumatic coxarthrosis in 16.8%, romatoid diseases in 10.9%, Perthes sequel in 4.2%, slipped capital femoral epiphysis in 2.5%, and pathologic coxarthrosis in 2.5%. The most common etiologic factor was DDH with a rate of 37.1%. Conclusion: Despite the heterogeneity of our study population, our results may reflect the distribution of coxarthrosis etiologies in Turkey. Developmental dysplasia of the hip appears to be the most frequent cause of coxarthrosis among the patients undergoing total hip replacement. © 2013 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms