Filtreler
Hiperbarik oksijen tedavisinin sıçanlarda kemik prefabrikasyonu üzerine etkisi

Sever, Celalettin | Uygur, Fatih | Külahçı, Yalçın | Torun, Gamze Köse | Urhan, Muammer | Küçükodacı, Zafer | Çaycı, Tuncer

Other | 2010 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica44 ( 5 ) , pp.403 - 409

Amac: Bu deneysel calışmanın amacı hidroksiapatit (HA) seramik bloklarına mezenkimal kok hucre, vaskuler pedikul ve hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) uygulanarak, sıcanlarda vaskularize kemik prefabrikasyonunun gercekleştirilmesidir. Calışma planı: Calışmada 45 adet erkek Sprague-Dawley sıcan, her birinde 15 sıcan olan uc gruba ayrıldı. Tum gruplarda HA seramikleri yuzeyel inferior epigastrik arter ve ven ile pedikulize edildi. Grup 2’de HA seramiklerinin icine mezenkimal kok hucre implantasyonu yapıldı. Grup 3’te ise hem mezenkimal kok hucre hem de HBOT uygulandı. Yeni kemik oluşumu ve neovaskularizasyon varlı.ı ve derecesi radyol . . .ojik, mikroanjiografik, sintigrafik, biyokimyasal ve histomorfometrik yontemler ile de.erlendirildi. Sonuclar: Neovaskularizasyon ve yeni kemik oluşumu en fazla, mezenkimal kok hucre implantasyonu yapılan ve takiben HBOT uygulanan Grup 3’te goruldu. Cıkarımlar: HBOT, neovaskularizasyon ve yeni kemik oluşumunu artırır, bu nedenle vaskulerize kemik greftlerinin optimal ve hızlı kemik prefabrikasyonunu sa.layabilir. using the interconnected porous coralline hydroxyapatite ceramic by combining vascular bundle implantation, mesenchymal stem cells, and hyperbaric oxygen therapy (HBOT) administration in a rat model. Methods: Forty-five male Sprague-Dawley rats were divided into three groups, each containing 15 rats. The hydroxyapatite ceramics were vascularized by the superficial inferior epigastric artery and vein in all groups. These vessels passed through the hole of the hydroxyapatite blocks. In Group 2, mesenchymal stem cells were administered into the hydroxyapatite. In Group 3, both mesenchymal stem cells and HBOT were administered. The presence and density of any new bone formation and neovascularization were evaluated by radiography, microangiography, scintigraphy, biochemical analysis, and histomorphometry. Results: Neovascularization and bone formation were significantly greater in Group 3, in which both mesenchymal stem cells and HBOT were applied, than the other groups. Conclusion: HBOT enhances neovascularization and osteogenesis, thus HBOT can provide optimal and faster prefabrication of a vascularized bone graft Daha fazlası Daha az

Cytotoxicity of local anesthetics to rats' articular cartilage: an experimental study

Beyzadeoğlu, Tahsin | Torun, Gamze Köse | Ekici, Işın D. | Bekler, Halil | Yılmaz, Cemil

Article | 2012 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica46 ( 3 ) , pp.201 - 207

Amaç: Çalışmamızın amacı bupivakain, levobupivakain ve tramadolün eklem kıkırdağı ve kondrositler üzerindeki etkisini in vivo ve in vitro olarak deneysel sıçan modelinde araştırmaktı. Çalışma planı: 250-300 g ağırlığında 30 adet Sprague Dawley cinsi sıçan randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Bupivakain (Grup 1), levobupivakain (Grup 2) ve tramadol (Grup 3) sağ dizlerine, %0.9 serum fizyolojik ise sol dizlerine enjekte edildi. Her gruptan sıçanların 5’inin yaşamı 48. saatte, 5’inki ise 10. günde sonlandırıldı. Örnekler fikse ve dekalsifiye edilerek, hematoksilen&eosin ve toluidin mavisi ile boyandı. Tüm örnekler ICRS osteoartrit ve kıkı . . .rdak histopatolojik sınıflama sistemine göre değerlendirildi. Sıçanların eklem kıkırdak hücreleri kültür edilip hücre kültür kaplarına ekildi. Ekilmiş kıkırdak hücre örnekleri (104 hücre/ml) %0.5’lik üç farklı (sırasıyla bupivakain, levobupivakain ve tramadol) anestezik ajan içinde inkübe edildi. Örneklerdeki hücre sayısını ölçmek için, CellTiter 96 Nonradioactivity Cell Proliferation (MTS) assay kullanıldı. Bulgular: Levobupivakain enjekte edilen grupta, 10. gün yaşamları sonlandırılan sıçanlarda, 48. saatte sonlandırılanlara kıyasla istatistiksel olarak belirgin yüksek OARSI derecesi, OA evresi ve skorları bulundu. (p Objective: The aim of this study was to evaluate the effects of both in vivo and in vitro bupivacaine, levobupivacaine and tramadol on articular cartilage and chondrocytes in experimental rat models. Methods: Thirty mature Sprague Dawley rats weighing 230-300 g were randomized into 3 groups. Bupivacaine (Group 1), levobupivacaine (Group 2) and tramadol (Group 3) were injected into the right knee joints and a physiological 0.9% saline into the left. From each group, 5 rats were executed 48 hours following drug administration after 5 and 10 days. The specimens were fixed, decalcified and stained with hematoxylin & eosin and toluidine blue. All samples were histopathologically evaluated according to the recommendation of ICRS’ osteoarthritis and cartilage histopathology grading and staging system. Articular cartilage cells of the rats were cultured and seeded into cell culture flasks. Cartilage cell seeded samples (104 cells/ml) were incubated in three different anesthetic agents (0.5%); bupivacaine, levobupivacaine, and tramadol, respectively. CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation (MTS) assay was used to determine the cell density on the samples. Results: Statistically significant higher OARSI grades and OA stage and scores were detected when comparing the group injected with levobupivacaine and executed after 10 days with the levobupivacaine injected group killed after 48 hours ( Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms