Filtreler
Filtreler
Bulunan: 356 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [9]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [19]
Dil [3]
Yazar Departmanı [1]

Esin, S.

Conference Object | 2007 | IET Conference Publications ( 531 CP ) , pp.187 - 190

The role of computing has changed: information and communication technologies have become the social infrastructure itself. And this is reflected to building design, as buildings create the habitual context of human beings. The advancements in technology offer advantages and opportunities, but they are not successfully integrated with physical space. Technology has to distinguish the life patterns in order to meet the design challenge of pervasive computing. For this, context becomes an important issue, in order to define the activity both for architectural use and computing use. This paper looks for spatial designs that make use of . . . context aware technology, in order to bring out the key for the design of intelligent environments Daha fazlası Daha az

Dakriyosistorinostomi ameliyatlarında başarıyı sağlayan ipuçları

Çiftçi, Ferda | Öztürk, Vildan

Article | 2007 | Türk Oftalmoloji Dergisi37 ( 1 ) , pp.73 - 80

İçerik : Dakriyosistorinostomi (DSR) ameliyatlarında başarıyı sağlayan ipuçları öncelikle komplikasyonların önlenmesidir. Komplikasyonlar basit veya karmaşık olabilir. ameliyat sırasında. postoperatif erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilir. DSR sırasında ameliyatı zorlaştıran ve başarı yüzdesini düşüren en önemli komplikasyon kanamadır. Kanamaya meyilli hastalar için preoperatif önlemler alındıktan sonra. ameliyat sırasında anestezi seçimi. cilt kesisinin şekli. kemik pencere oluşturulması ve mukoza kesisi sırasında uygulanacak önlemler. kanamayı azaltarak iyi sonuç alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca hastanın lakrimal sistemindeki t . . .ıkanıklık seviyesi ve buna göre cerrahi yöntemin seçilmesi. sonucu etkileyen faktörlerden biridir. Kanalikül veya birleşik kanalikül seviyesindeki tıkanıklıklarda anastomoz ile birlikte uzun süreli silikon intübasyonu nüksleri engellemektedir. Başarılı bir DSR anastomozu için mukoza fleplerinin büyük olması ve enaz 8 mm açık kanalikül olması gerekmektedir. Bu yazıda DSR ameliyatlarından önce. ameliyat sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vurgulanmıştır. Content : Prevention of complications indicates the success of DCR operations at the first step. Complications can be simple or complex. can be per-operatively. early or late post-operatively. The most important complication which decreases the success rate and hardens the operation during the DSR is hemorrhage. After taking pre-operatively precautions for the patients who are prone to hemorrhage. selection of anesthesia and skin incision type. forming the bone window. taking measures during anastomosis provide good results by reducing the hemorrhage. Besides. selection of the surgical approach due to the lacrymal duct obstruction level of the patient effects the outcomes of this operation. Silicon tube intubation in addition to anastomosis for the obstructions on the plane of canaliculi or common canaliculus. prevents from recurrences. There should be wide mucosal flaps and at least 8mm length of patent canaliculi for a successful DCR anastomosis. Hence. the essential points that should be considered pre/per/post-operatively to DCR operations are emphasized in this articl Daha fazlası Daha az

The effect of risedronate treatment on bone turnover markers in patients with hip fracture

Altintaş, F. | Ozkut, A.T. | Beyzadeoglu, T. | Eren, A. | Güven, M.

Article | 2007 | Acta orthopaedica et traumatologica turcica41 ( 2 ) , pp.132 - 135

OBJECTIVES: The effect of risedronate treatment on bone resorption was investigated quantitatively by measuring N-telopeptide levels in urine of patients with hip fracture. METHODS: Forty-six women (mean age 75 years) who underwent surgical treatment for intertrochanteric or femoral neck fractures due to minor trauma were divided into two groups according to the order of presentation. One group (26 patients; mean age 77+/-5 years) received oral risedronate 5 mg/day after the fifth postoperative day, while the other group (20 patients; mean age 73+/-6 years) received no drug treatment. Patients who had been on treatment for Paget's d . . .isease or osteoporosis or those with renal failure were excluded. Urine samples were collected from all the patients on the second day of hospitalization and at the end of three months to measure N-telopeptide levels, one of the bone turnover markers, with the use of the Osteomark NTx ELISA laboratory kit. RESULTS: The mean urine N-telopeptide level decreased by 49.7% at the end of three months of treatment with risedronate ( Daha fazlası Daha az

Letter to the Editor

Bekler, H. | Gökce, A. | Beyzadeoglu, T.

Letter | 2007 | Journal of Hand Surgery32 ( 2 ) , pp.132 - 135

[No abstract available]

Decoupling refractive index and geometric thickness from interferometric measurements of a quartz sample using a fourth-order polynomial

Ince, R. | Hüseyinoglu, E.

Article | 2007 | Applied Optics46 ( 17 ) , pp.3498 - 3503

A Michelson interferometer setup was used to determine refractive index and thickness of a fused-quartz sample with no knowledge of either parameter. At small angles, <10°, the interferometer equation follows a fourth-order polynomial in the sample refractive index alone, effectively decoupling the sample thickness from the equation. The incident angle of the He-Ne laser beam versus fringe shift was fitted to the polynomial, and its coefficients obtained. These were used to determine refractive index to within 6 × 10 -4 of the known value with an accuracy of ± 1.3%. Sample thickness was determined to an accuracy of ± 2.5%. Reprod . . .ucibility of the rotating table was determined to be ±2 × 10-3 degrees. © 2007 Optical Society of America Daha fazlası Daha az

Düşük ayak deformitesinde posterior tibial tendon transferi

Bekler, Halil | Beyzadeoğlu, Tahsin | Gökçe, Alper

Article | 2007 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica41 ( 5 ) , pp.387 - 392

Amaç: Düşük ayak deformitesi nedeniyle posterior tibial tendon (PTT) transferi uygulanan hastalar değerlendirildi. Çalışma planı: Düşük ayak deformitesi saptanan sekiz hastada (2 kadın, 6 erkek; ort. yaş 40; dağılım 15-75 yıl) PTT ayak dorsaline nakledildi. Üç hastada sol, beş hastada sağ alt ekstremitede tutulum vardı. Etyoloji altı hastada travmatik peroneal sinir yaralanması, iki hastada ise kalça ve bel cerrahisinin yol açtığı daha yüksek seviyeli sinir yaralanmalarıydı. Klinik sonuçları değerlendirirken, ilk olarak hastaların tedavi sonucuyla ilgili düşünceleri sorgulandı; daha sonra hastalar Yeap ve ark. tarafından PTT transfe . . .rlerinden sonra önerilen Stanmore değerlendirme skalasına göre incelendi. Ortalama takip süresi 39 ay (dağılım 8-78 ay) idi. Sonuçlar: Stanmore skalasına göre üç hastada mükemmel, iki hastada iyi, iki hastada orta, bir hastada kötü sonuç alındı. Dört hasta durumunu mükemmel, üçü iyi, biri ise kötü olarak değerlendirdi. Kötü sonuç alınan olguda, politravma sekelli femur kırığı, asetabulum posterior kırıklı çıkığı, L3 kompresyon kırığı öyküsüyle birlikte, siyatik sinirde de en az iki seviyeli hasar vardı. Orta sonuç alınan iki hastanın birinde ameliyat sonrası yetersiz bakım nedeniyle, ayak dorsalinde transfer bölgesinde derin yangı gelişti. Kullanılmış olan dikişli ankor, bir bölüm kemik debridmanıyla birlikte çıkarıldı. Diğer hastada ise doğuştan olan spondilolistezis zemininde gelişen ve füzyon ameliyatını takiben ilerleyen ciddi paraparezi vardı. Çıkarımlar: Düşük ayak deformitesi tedavisinde PTT transferi, paraparezili ambulatuvar hastalarda dahi başarıyla uygulanabilen bir tekniktir. Bu hastalarda anterior tibial tendonun da işleme eklenmesi yararlı olabilir. Objectives: We evaluated tibialis posterior tendon (TPT) transfers in patients with drop foot deformity. Methods: Eight patients with drop foot deformity (2 females, 6 males; mean age 40 years; range 15 to 75 years) underwent TPT transfer to the dorsum of the foot. The deformity was on the left in three patients and on the right in five patients. Etiology was traumatic peroneal nerve injuries in six patients, and upper-level nerve injuries after hip and lumbar surgery in two patients. For clinical evaluation, the patients were questioned about the results of treatment, and the Stanmore evaluation scale was applied, which is recommended by Yeap et al. for TPT transfers. The mean follow-up period was 39 months (range 8 to 78 months). Results: According to the Stanmore scale, the results were excellent in three patients, good in two patients, fair in two patients, and poor in one patient. Subjectively, four patients defined their condition as excellent, three as good, and one as poor. One poor result was associated with polytrauma sequelae including a femoral fracture, posterior acetabular fracture-dislocation, and L3 compression fracture, accompanied by at least a two-level injury to the sciatic nerve. Of two patients with a fair result, one patient developed deep infection at the dorsum of the foot due to inadequate postoperative care and required removal of the suture anchor with partial bone debridement. The other patient had severe paraparesis associated with congenital spondylolisthesis, which aggravated following spinal fusion surgery. Conclusion: We conclude that TPT transfer is a successful technique for the treatment of drop foot even in ambulatory patients with paraparesis. Addition of tibialis anterior tendon transfer may be useful in these patients Daha fazlası Daha az

Neonatal trombositopeniyi öngörmede umbilikal doppler akım hızının niteliksel ve niceliksel kullanımı

Al, Ragıp Atakan | Yalvaç, Serdar | Baykal, Cem | Kandemir, Ömer | Akkök, Erol | Dölen, İsmail

Article | 2007 | Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi4 ( 2 ) , pp.91 - 95

Objektif: İntrauterin fetal gelişme kısıtlılığı olgularında, neonatal trombositopeniyi öngörmede umbilikal arter Dopplerinin niceliksel ve niteliksel olarak kullanımını karşılaştırmak Planlama: Retrospektif çalışma Ortam: Hastane Hastalar: 2002-2004 tarihleri arasında doğum yapmış, fetal anatomisi normal, tahmini fetal ağırlığı 3 persentil altında öngörülen, umbilikal arter pulsatilite indeksi ölçümü 2 standart sapmanın üstünde, canlı doğan, neonatal kan sonuçları mevcut gebeler Girişim: Yok Değerlendirme parametreleri: Neonatal trombositopeni Sonuç: Umbilikal arter diastol sonu akımı kaybı yada ters akım varlığının neonatal trombos . . .itopeniyi öngörme sensitivitesi %90, yanlış pozitiflik oranı % 27,3 olarak hesaplandı (eğri altında kalan alan 0,817 %95 [güven aralığı {CI} 0,736-0,882], p0,001), Umbilikal arter Doppler akım hızı niceliksel olarak kullanıldığında, PI'nin 1,53 eşik değeri için sensivite %100 yanlış pozitiflik oranı % 36,4 hesaplandı (eğri altında kalan alan 0,898 [%95 CI 0,83-0,95 p0,001]). Eğri altında kalan alan her iki yöntemde de benzer bulundu (p0,198). Yorum: Neonatal trombositopeniyi öngörmede Umbilikal arter Doppler akım hızının niceliksel kullanımının niteliksel kullanımına üstünlüğü yoktur. Objective. To compare quantitative and qualitative doppler analysis of umbilical artery for prediction of neonatal thrombocytopenia in fetuses with intrauterine growth restriction. Design. Retrospective analysis Setting. Hospital Patients. Between 2002-2004, all pregnant women with normal fetal anatomy, estimated fetal weight below 3rd percentile, umbilical artery pulsatility index > 2 SD, live fetus and neonatal blood results available Interventions. None Main outcome measures. Neonatal thrombocytopenia Results. Umbilical artery absent or reversed end diastolic flow pattern has a sensitivity of %90 and a false positive ratio of % 27.3 for prediction neonatal thrombocytopenia (area under curve.817 %95 [CI.736-.882], p<.001). With a cutoff umbilical artery PI greater than 1.53 as a predictor of neonatal thrombocytopenia, sensitivity and false positive ratio were %100 and % 36.4 respectively (.898 [%95 CI.83-.95] p<.001). Area under curve in ROC analysis were similar in both test (p.198). Conclusions. Quantitative analysis of umbilical artery flow pattern does not improve prediction of neonatal thrombocytopenia compared qualitative analysis of umbilical artery flow pattern Daha fazlası Daha az

Current approaches to the treatment of developmental dysplasia of the hip

Inan, M.

Review | 2007 | Acta orthopaedica et traumatologica turcica41 Suppl 1 , pp.68 - 73

Treatment modalities for developmental dysplasia of the hip are variable. Many authors advocate conservative treatment for infants. However, controversy arises as to the type and timing of osteotomies for older age groups. Besides classic treatment methods, different experimental and clinical studies have been performed. This article aims to summarize new treatment methods in the light of our classical knowledge.

Hello from Turkey to the artificial organs world

Küçükaksu, S.

Conference Object | 2007 | Artificial Organs31 ( 11 ) , pp.789 - 791

[No abstract available]

Multiway analysis of epilepsy tensors

Acar, E. | Aykut-Bingol, C. | Bingol, H. | Bro, R. | Yener, B.

Conference Object | 2007 | Bioinformatics23 ( 13 ) , pp.789 - 791

Motivation: The success or failure of an epilepsy surgery depends greatly on the localization of epileptic focus (origin of a seizure). We address the problem of identification of a seizure origin through an analysis of ictal electroencephalogram (EEG), which is proven to be an effective standard in epileptic focus localization. Summary: With a goal of developing an automated and robust way of visual analysis of large amounts of EEG data, we propose a novel approach based on multiway models to study epilepsy seizure structure. Our contributions are 3-fold. First, we construct an Epilepsy Tensor with three modes, i.e. time samples, s . . .cales and electrodes, through wavelet analysis of multi-channel ictal EEG. Second, we demonstrate that multiway analysis techniques, in particular parallel factor analysis (PARAFAC), provide promising results in modeling the complex structure of an epilepsy seizure, localizing a seizure origin and extracting artifacts. Third, we introduce an approach for removing artifacts using multilinear subspace analysis and discuss its merits and drawbacks. Results: Ictal EEG analysis of 10 seizures from 7 patients are included in this study. Our results for 8 seizures match with clinical observations in terms of seizure origin and extracted artifacts. On the other hand, for 2 of the seizures, seizure localization is not achieved using an initial trial of PARAFAC modeling. In these cases, first, we apply an artifact removal method and subsequently apply the PARAFAC model on the epilepsy tensor from which potential artifacts have been removed. This method successfully identifies the seizure origin in both cases. © 2007 The Author(s) Daha fazlası Daha az

Association between depression and anxiety symptoms and major atherosclerosis risk factors in patients with chest pain

Vural, M. | Satiroglu, Ö. | Akbas, B. | Göksel, I. | Karabay, Ö.

Article | 2007 | Tohoku Journal of Experimental Medicine212 ( 2 ) , pp.169 - 175

Psychological variables, such as depression and anxiety, are known as independent risk factors for coronary artery disease (CAD), suggesting the interaction of psychological and physiological factors in the development of CAD. In the present study, we analyzed the possible association between depressive and anxiety symptoms and major atherosclerotic risk factors in patients with chest pain warranting coronary angiography. The patients without CAD (n = 159) and those with CAD (n = 155) were evaluated for the severity of depression and anxiety by the symptom scales; high scores indicate severe symptoms. Age, male/ female ratio, preval . . .ence of diabetes mellitus (DM), and depression level were significantly higher in the CAD group. Among a total of 314 patients with chest pain, the mean depression score was higher in patients with DM (16.01 ± 8.12 vs 13.01 ± 9.6, p = 0.01) and those with hypercholesterolemia (15.43 ± 9.61 vs 12.53 ± 9.61, p = 0.02). The mean anxiety score was also higher in patients with DM (20.81 ± 12.85 vs 16.51 ± 12.09, p = 0.008), hypercholesterolemia (20.67 ± 13.11 vs 15.29 ± 11.36, p = 0.002); or hypertension (20.74 ± 12.94 vs 14.1 ± 10.8, p = 0.001). Thus, DM and hypercholesterolemia are associated with depression and anxiety, while hypertension is only related to anxiety. In contrast, smoking and family history of atherosclerosis are not related to depression and anxiety scores. These results suggest depression and anxiety symptoms may contribute to the development and progression of CAD, especially in patients with DM or hypercholesterolemia. © 2007 Tohoku University Medical Press Daha fazlası Daha az

Voltage mode multifunction biquads employing a single operational transresistance amplifier

Kilinc, S | Keskin, AU | Cam, U

Conference Object | 2007 | 2007 IEEE 15TH SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS, VOLS 1-3 , pp.169 - 175

In this study, a voltage mode, multi input single output type multifunction biquad is proposed. It uses only one operational transresistance amplifier (OTRA) as the active element, while previously reported voltage mode multifunction filters require more OTRAs. Proposed multi input single output type biquad configuration can realize all five different filter transfer functions. Theoretical results are verified with PSPICE simulations using a CMOS realization of OTRA.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms