Filtreler
Effects of plant growth promoting rhizobacteria on fruit set, pomological and chemical characteristics, color values, and vegetative growth of sour cherry (Prunus cerasus cv. Kütahya)

Karakurt, H. | Kotan, R. | Dadaşoglu, F. | Aslantaş, R. | Şahin, Fikrettin

Article | 2011 | Turkish Journal of Biology35 ( 3 ) , pp.283 - 291

This study was performed to determine effects of 4 plant growth promoting rhizobacteria (Bacillus subtilis OSU - 142, Bacillus megaterium M - 3, Burkholderia cepacia OSU - 7, and Pseudomonas putida BA - 8) alone and in combinations on fruit set of sour cherry trees (Prunus cerasus L., cv. Kütahya), and to investigate their resulting pomological and chemical characteristics as well as vegetative growth. All the tested bacterial strains alone or some of their combinations have a great potential to increase especially fruit set and plant vegetative growth, and indirectly affect fruit pomological and chemical characteristics. Therefore, . . . they may be considered as biofertilizer for fruit, vegetable, and ornamental plant production in sustainable and ecological agricultural systems. © TÜBITAK Daha fazlası Daha az

Molecular diversity of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring (Erzurum, Turkey)

Adigüzel, A. | Inan, K. | Şahin, Fikrettin | Arasoglu, T. | Güllüce, M. | Beldüz, A.O. | Bariş, O.

Article | 2011 | Turkish Journal of Biology35 ( 3 ) , pp.267 - 274

The present study was conducted to determine the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring, Erzurum, Turkey. Fatty acid profiles, BOX PCR fingerprints, and 16S rDNA sequence data were used for the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria. Totally 9 different bacterial strains were selected based on morphological, physiological, and biochemical tests. These strains were characterized by molecular tests including fatty acid and BOX profiles, and 16S rDNA sequence. The data of fatty acid analysis showed the presence of 14 different fatty acids in the 9 . . . bacterial strains examined. Additionally, 5 of these fatty acids, 15:0 iso, 15:0 anteiso, 16:0 iso, 17:0 iso, and 17:0 anteiso fatty acids, were found in all isolates. Based on fatty acid profiles, it was determined that the bacterial strains were classified into 2 phenotypic groups, and these data were confirmed by BOX PCR genomic fingerprint profiles and 16S rDNA sequence analysis. The first group, identified as Bacillus licheniformis, was represented by 4 strains, and the second group, identified as Aeribacillus pallidus, was represented by 5 strains. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

Eff ects of plant growth promoting rhizobacteria on fruit set, pomological and chemical characteristics, color values, and vegetative growth of sour cherry (Prunus cerasus cv. Kütahya)

Karakurt, Halil | Kotan, Recep | Dadaşoğlu, Fatih | Aslantaş, Rafet | Şahin, Fikrettin

Article | 2011 | Turkish Journal of Biology35 ( 3 ) , pp.283 - 291

Bu çalışma bitki büyümesini teşvik eden 4 bakterinin (Bacillus subtilis OSU - 142, Bacillus megaterium M - 3, Burkholderia cepacia OSU - 7 ve Pseudomonas putida BA - 8) tek başlarına veya kombinasyonlar halinde vişnenin (Prunus cerasus cv. Kütahya) vejetatif gelişimine olduğu kadar pomolojik ve kimyasal özellikleri üzerine de etkilerini değerlendirmek için yürütülmüştür. Kullanılan bütün bakteri suşlarının tek başlarına ya da kombinasyonlarının özellikle meyve tutumu ve vejetatif gelişme üzerine doğrudan; meyvelerin pomolojik ve kimyasal özellikleri üzerine dolaylı olarak olumlu yönde bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bu yüzden bu b . . .akteri suşlarının sürdürülebilir ya da ekolojik tarım sistemlerinde meyve, sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde biyogübre olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Th is study was performed to determine eff ects of 4 plant growth promoting rhizobacteria (Bacillus subtilis OSU - 142, Bacillus megaterium M - 3, Burkholderia cepacia OSU – 7, and Pseudomonas putida BA - 8) alone and in combinations on fruit set of sour cherry trees (Prunus cerasus L., cv. Kütahya), and to investigate their resulting pomological and chemical characteristics as well as vegetative growth. All the tested bacterial strains alone or some of their combinations have a great potential to increase especially fruit set and plant vegetative growth, and indirectly aff ect fruit pomological and chemical characteristics. Th erefore, they may be considered as biofertilizer for fruit, vegetable, and ornamental plant production in sustainable and ecological agricultural systems Daha fazlası Daha az

Molecular diversity of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring (Erzurum, Turkey)

Adıgüzel, Ahmet | İnan, Kadriye | Şahin, Fikrettin | Arasoğlu, Tulin | Güllüce, Medine | Beldüz, Ali Osman | Barış, Özlem

Article | 2011 | Turkish Journal of Biology35 ( 3 ) , pp.267 - 274

Bu çalışma Erzurum, Pasinler kaplıcasından izole edilen termofi lik bakterilerin genotipik ve fenotipik karakterizasyonunu belirlemek için yapılmıştır. Termofi lik bakterilerin genotipik ve fenotipik karakterizasyonu için yağ asidi, BOX PCR profi lleme metodları ve 16S rDNA dizileme verileri kullanılmıştır. Morfolojik, fi zyolojik ve biyokimyasal testlere dayanarak, toplam 9 bakteri suşu seçilmiştir. Bu suşlar, yağ asidi, BOX PCR profi lleme ve 16S rDNA dizi analiz yöntemlerini içeren moleküler testlerle ileri seviyede karakterize edilmiştir. Yağ asidi analiz verileri, çalışılan 9 bakteri suşunda 14 farklı yağ asidinin varlığını gös . . .termiştir. 15:0 iso, 15:0 anteiso, 16:0 iso, 17:0 iso ve 17:0 anteiso yağ asitlerini içeren beş yağ asidi ise bütün suşlarda bulunmuştur. Yağ asidi profi lleri temel alınarak yapılan analizler sonucunda bakteri suşlarının iki fenotipik gruba ayrıldığı tespit edilmiş, bu veriler, BOX PCR parmakizi ve 16S rDNA dizi analiz sonuçları ile de desteklenmiştir. Bacillus licheniformis olarak tanılanan ilk grup dört suş, Aeribacillus pallidus olarak tanılanan ikinci grup ise beş suş ile temsil edilmiştir. The present study was conducted to determine the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria isolated from Pasinler hot spring, Erzurum, Turkey. Fatty acid profi les, BOX PCR fi ngerprints, and 16S rDNA sequence data were used for the phenotypic and genotypic characterization of thermophilic bacteria. Totally 9 diff erent bacterial strains were selected based on morphological, physiological, and biochemical tests. Th ese strains were characterized by molecular tests including fatty acid and BOX profi les, and 16S rDNA sequence. Th e data of fatty acid analysis showed the presence of 14 diff erent fatty acids in the 9 bacterial strains examined. Additionally, 5 of these fatty acids, 15:0 iso, 15:0 anteiso, 16:0 iso, 17:0 iso, and 17:0 anteiso fatty acids, were found in all isolates. Based on fatty acid profi les, it was determined that the bacterial strains were classifi ed into 2 phenotypic groups, and these data were confi rmed by BOX PCR genomic fi ngerprint profi les and 16S rDNA sequence analysis. Th e fi rst group, identifi ed as Bacillus licheniformis, was represented by 4 strains, and the second group, identifi ed as Aeribacillus pallidus, was represented by 5 strains Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms