Design of a Respiration Pattern Detecting Device based on Thoracic Motion Tracking with Complementary Filtering

The respiration pattern represents the volume of air in the lungs as afunction of time during human respiration process. Abnormal changes in thispattern can be signs of several diseases or conditions. There exit severalrespiration pattern detection methods. Among them, an easy technique relies onsensing the movements of thoracic and (or) abdominal regions. In this study, adevice based on thoracic motion tracking with complementary filtering has beendeveloped to detect the respiration pattern. The device is equipped with a motionsensor placed in a flexible belt housing a three-axis accelerometer and a three-axisgyroscope and a UART-to-USB converter providing computer connectivity. Thedevice is operated by a microcontroller that controls the operation of the motionsensor, applies complementary filtering to the motion data acquired and transfersthe results to a personal computer. The device is powered from the computer it isconnected to. Experiments with using the device during continues inhaling andexhaling, deep inhaling followed by breath-hold and deep exhaling followed bybreath-hold respiration activities in standing, lying and seated postures show thatthoracic motion tracking with complementary filtering may provide quite wellrespiration pattern detections.

Solunum motifi, insan solunum işlemi sırasında zamanın bir fonksiyonuolarak akciğerlerdeki hava hacmini temsil eder. Bu desendeki anormaldeğişiklikler birtakım hastalıkların veya durumların belirtileri olabilir. Solunummotifinin tespitinde birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında kolay birteknik göğüs ve (veya) karın bölgelerinin hareketlerinin algılanmasınadayanmaktadır. Bu çalışmada, tamamlayıcı filtreleme ile göğüs hareket izlemeyedayalı bir solunum deseni tespit cihazı geliştirilmiş bulunmaktadır. Cihaz esnek birkemer içine yerleştirilmiş üç eksenli bir ivmeölçer ve üç eksenli bir jiroskopbarındıran bir hareket algılayıcısı ve bilgisayar bağlantısı sağlayan bir UART-USBdönüştürücüsü ile donatılmıştır. Cihaz hareket algılayıcısının çalışmasını kontroleden, elde edilen hareket verilerine tamamlayıcı filtreleme uygulayan ve sonuçlarıkişisel bir bilgisayara aktaran bir mikrodenetleyici tarafından işletilmektedir.Cihaz bağlı olduğu bilgisayardan beslenmektedir. Ayakta durma, yatma ve oturmapozisyonlarında; sürekli nefes alma ve verme, derin nefes almayı takiben nefestutma ve derin nefes vermeyi takiben nefes tutma solunum aktiviteleri süresincecihaz kullanarak gerçekleştirilen deneyler tamamlayıcı filtreleme ile göğüshareketi izlemenin oldukça iyi solunum deseni tespitlerine imkân tanıyabildiğinigöstermektedir.

Yazar Ertaş, Gökhan
Gültekin, Nida
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.11831/5109
Konu Başlıkları Bahçe Bitkileri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri
Donanım ve Mimari
Bilgisayar Bilimleri
Sibernitik
Bilgisayar Bilimleri
Teori ve Metotlar
Bilgisayar Bilimleri
Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimleri
Yazılım Mühendisliği
Bitki Bilimleri
Biyoloji
Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Çevre Bilimleri
Çevre Mühendisliği
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Ekoloji
Endüstri Mühendisliği
Enerji ve Yakıtlar
Entomoloji
Fizik
Akışkanlar ve Plazma
Fizik
Atomik ve Moleküler Kimya
Fizik
Katı Hal
Fizik
Matematik
Fizik
Nükleer
Fizikokimya
Fizik
Partiküller ve Alanlar
Fizik
Uygulamalı
Genetik ve Kalıtım
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Hücre ve Doku Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
İstatistik ve Olasılık
Jeokimya ve Jeofizik
Jeoloji
Kimya
Analitik
Kimya
İnorganik ve Nükleer
Kimya
Organik
Kimya
Tıbbi
Kimya
Uygulamalı
Kuş Bilimi
Limnoloji
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Malzeme Bilimleri
Biyomalzemeler
Malzeme Bilimleri
Kâğıt ve Ahşap
Malzeme Bilimleri
Kaplamalar ve Filmler
Malzeme Bilimleri
Kompozitler
Malzeme Bilimleri
Özellik ve Test
Malzeme Bilimleri
Seramik
Malzeme Bilimleri
Tekstil
Mantar Bilimi
Matematik
Metalürji Mühendisliği
Mimarlık
Mühendislik
Elektrik ve Elektronik
Mühendislik
Hava ve Uzay
Mühendislik
Jeoloji
Mühendislik
Kimya
Mühendislik
Makine
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Orman Mühendisliği
Robotik
Savunma Bilimleri
Su Kaynakları
Tarımsal Ekonomi ve Politika
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Telekomünikasyon
Ziraat Mühendisliği
Ziraat
Toprak Bilimi
Zooloji
Koleksiyonlar Araştırma Çıktıları | Ön Baskı | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed
04- TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cild 22
Dergi Sayısı 1
Sayfalar 32 - 37
Yayın Tarihi 2018
Eser Adı
[dc.title]
Design of a Respiration Pattern Detecting Device based on Thoracic Motion Tracking with Complementary Filtering
Yazar
[dc.contributor.author]
Ertaş, Gökhan
Yazar
[dc.contributor.author]
Gültekin, Nida
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
The respiration pattern represents the volume of air in the lungs as afunction of time during human respiration process. Abnormal changes in thispattern can be signs of several diseases or conditions. There exit severalrespiration pattern detection methods. Among them, an easy technique relies onsensing the movements of thoracic and (or) abdominal regions. In this study, adevice based on thoracic motion tracking with complementary filtering has beendeveloped to detect the respiration pattern. The device is equipped with a motionsensor placed in a flexible belt housing a three-axis accelerometer and a three-axisgyroscope and a UART-to-USB converter providing computer connectivity. Thedevice is operated by a microcontroller that controls the operation of the motionsensor, applies complementary filtering to the motion data acquired and transfersthe results to a personal computer. The device is powered from the computer it isconnected to. Experiments with using the device during continues inhaling andexhaling, deep inhaling followed by breath-hold and deep exhaling followed bybreath-hold respiration activities in standing, lying and seated postures show thatthoracic motion tracking with complementary filtering may provide quite wellrespiration pattern detections.
Özet
[dc.description.abstract]
Solunum motifi, insan solunum işlemi sırasında zamanın bir fonksiyonuolarak akciğerlerdeki hava hacmini temsil eder. Bu desendeki anormaldeğişiklikler birtakım hastalıkların veya durumların belirtileri olabilir. Solunummotifinin tespitinde birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında kolay birteknik göğüs ve (veya) karın bölgelerinin hareketlerinin algılanmasınadayanmaktadır. Bu çalışmada, tamamlayıcı filtreleme ile göğüs hareket izlemeyedayalı bir solunum deseni tespit cihazı geliştirilmiş bulunmaktadır. Cihaz esnek birkemer içine yerleştirilmiş üç eksenli bir ivmeölçer ve üç eksenli bir jiroskopbarındıran bir hareket algılayıcısı ve bilgisayar bağlantısı sağlayan bir UART-USBdönüştürücüsü ile donatılmıştır. Cihaz hareket algılayıcısının çalışmasını kontroleden, elde edilen hareket verilerine tamamlayıcı filtreleme uygulayan ve sonuçlarıkişisel bir bilgisayara aktaran bir mikrodenetleyici tarafından işletilmektedir.Cihaz bağlı olduğu bilgisayardan beslenmektedir. Ayakta durma, yatma ve oturmapozisyonlarında; sürekli nefes alma ve verme, derin nefes almayı takiben nefestutma ve derin nefes vermeyi takiben nefes tutma solunum aktiviteleri süresincecihaz kullanarak gerçekleştirilen deneyler tamamlayıcı filtreleme ile göğüshareketi izlemenin oldukça iyi solunum deseni tespitlerine imkân tanıyabildiğinigöstermektedir.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-18
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2018
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-18
Dil
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bahçe Bitkileri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgisayar Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgi Sistemleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgisayar Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Donanım ve Mimari
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgisayar Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sibernitik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgisayar Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Teori ve Metotlar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgisayar Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Yapay Zeka
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgisayar Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Yazılım Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bitki Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çevre Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çevre Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ekoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Endüstri Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Enerji ve Yakıtlar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Entomoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Akışkanlar ve Plazma
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Atomik ve Moleküler Kimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Katı Hal
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Matematik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nükleer
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizikokimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Partiküller ve Alanlar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Uygulamalı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Genetik ve Kalıtım
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hücre ve Doku Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İmalat Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İnşaat Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İstatistik ve Olasılık
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Jeokimya ve Jeofizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Jeoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Analitik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İnorganik ve Nükleer
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Organik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Uygulamalı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kuş Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Limnoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Malzeme Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyomalzemeler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Malzeme Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kâğıt ve Ahşap
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Malzeme Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kaplamalar ve Filmler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Malzeme Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kompozitler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Malzeme Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Özellik ve Test
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Malzeme Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Seramik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Malzeme Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tekstil
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mantar Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Matematik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Metalürji Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mimarlık
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mühendislik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Elektrik ve Elektronik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mühendislik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hava ve Uzay
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mühendislik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Jeoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mühendislik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kimya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mühendislik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Makine
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Orman Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Robotik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Savunma Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Su Kaynakları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tarımsal Ekonomi ve Politika
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Telekomünikasyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ziraat Mühendisliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ziraat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Toprak Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Zooloji
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Tamamlayıcı Filtreleme ile Göğüs Hareket İzlemeye Dayalı Bir Solunum Motifi Algılama Cihazı Tasarımı
ISSN
[dc.identifier.issn]
1300-7688
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-6529
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
32
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
37
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
1
Cild
[dc.identifier.volume]
22
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJM01UY3dNQT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/5109
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
141
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Mayıs 2023 12:30
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
https://hdl.handle.net/20.500.11831/5109">
Bahçe Bitkileri Bilgisayar Bilimleri Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri Donanım ve Mimari Bilgisayar Bilimleri Sibernitik Bilgisayar Bilimleri Teori ve Metotlar Bilgisayar Bilimleri Yapay Zeka Bilgisayar Bilimleri Yazılım Mühendisliği Bitki Bilimleri Biyoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Ekoloji Endüstri Mühendisliği Enerji ve Yakıtlar Entomoloji Fizik Akışkanlar ve Plazma Fizik Atomik ve Moleküler Kimya Fizik Katı Hal Fizik Matematik Fizik Nükleer Fizikokimya Fizik Partiküller ve Alanlar Fizik Uygulamalı Genetik ve Kalıtım Gıda Bilimi ve Teknolojisi Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi Hücre ve Doku Mühendisliği İmalat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İnşaat ve Yapı Teknolojisi İstatistik ve Olasılık Jeokimya ve Jeofizik Jeoloji Kimya Analitik Kimya İnorganik ve Nükleer Kimya Organik Kimya Tıbbi Kimya Uygulamalı Kuş Bilimi Limnoloji Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Malzeme Bilimleri Biyomalzemeler Malzeme Bilimleri Kâğıt ve Ahşap Malzeme Bilimleri Kaplamalar ve Filmler Malzeme Bilimleri Kompozitler Malzeme Bilimleri Özellik ve Test Malzeme Bilimleri Seramik Malzeme Bilimleri Tekstil Mantar Bilimi Matematik Metalürji Mühendisliği Mimarlık Mühendislik Elektrik ve Elektronik Mühendislik Hava ve Uzay Mühendislik Jeoloji Mühendislik Kimya Mühendislik Makine Nanobilim ve Nanoteknoloji Nükleer Bilim ve Teknolojisi Orman Mühendisliği Robotik Savunma Bilimleri Su Kaynakları Tarımsal Ekonomi ve Politika Taşınım Bilimi ve Teknolojisi Telekomünikasyon Ziraat Mühendisliği Ziraat Toprak Bilimi Zooloji
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.