IN THE CONTEXT OF TOURISM MARKETING G20 COUNTRIES’ INSTAGRAM ACTIVITIES

Today, social media is used as an effective tool in many aspectssuch as tourism marketing, destination marketing, country branding,country image creation etc. and virtual cultural contents associated withcountries are produced through these platforms. In this study, whetherthe Instagram, which is today a quite popular social media platforms inpromoting Turkey as an important world tourism destination, was usedas an effective tool or not was investigated. To find answer to thisquestion, the performance of Turkey's official tourism website inInstagram platforms was compared with the performance of officialtourism pages of other leading countries of the world. Thus, it was triedto determine the place of Turkey in the World rankings. In the research,the Instagram performances of forty three countries- the members of theEU and G20- (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark,Estonia, Finland, France, Cyprus, Croatia, Netherlands, Ireland, Spain,Sweden, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Poland,Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Greece, United States, Argentina,Australia, Brazil, China, Indonesia, South Africa, South Korea, India,Japan, Canada, Mexico, Saudi Arabia, Russia, Turkey) were examined.The Instagram performance in this study was the number of posts thatwere shared through Instagram and called virtual cultural content.According to the result of the research, Turkey takes its place in thesecond rank in the sampling of the countries, which share the contentsvia Instagram. It is observed that Australia, which is the first in ranking,created twice as much visual cultural content compared with Turkey.

Günümüzde sosyal medya, pazarlama iletişimi staretjileridoğrultusunda turizm pazarlaması, destinasyon pazarlaması, ülkemarkalaşması, ülke imajı oluşturma vs. gibi pek çok konuda etkin biraraç olarak kullanılmakta ve bu platformlar aracılığıyla sanal kültüreliçerikler üretilmektedir. Bu çalışmada, dünyadaki önemli bir turizmdestinasyonu olarak Türkiye’nin tanıtımında günümüzde oldukçapopüler bir sosyal medya platformu olan Instagram’ın etkili bir araçolarak kullanıp kullanılmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu sorununcevaplanabilmesi için Türkiye’nin Instagram platformunda yer alan resmiturizm sayfasının etkinliği ve dünyanın diğer önde gelen ülkelerinin resmiturizm sayfalarının etkinliği kantitatif bir yöntemle incelenmiş vekarşılaştırılmıştır. Böylece Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerisaptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi, AB üyesi ve G20 üyesikırk üç ülkeden (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, ÇekCumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY,Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin,Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore,Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan, Rusya, Türkiye)oluşmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre, etkinlik sıralamasındaAvustralya birinci Türkiye ise ikinci olmuştur.

Eser Adı
[dc.title]
IN THE CONTEXT OF TOURISM MARKETING G20 COUNTRIES’ INSTAGRAM ACTIVITIES
Yazar
[dc.contributor.author]
Özarslan, Kübra
Yazar
[dc.contributor.author]
Alpaslan, Bahtiyar Ahu
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Today, social media is used as an effective tool in many aspectssuch as tourism marketing, destination marketing, country branding,country image creation etc. and virtual cultural contents associated withcountries are produced through these platforms. In this study, whetherthe Instagram, which is today a quite popular social media platforms inpromoting Turkey as an important world tourism destination, was usedas an effective tool or not was investigated. To find answer to thisquestion, the performance of Turkey's official tourism website inInstagram platforms was compared with the performance of officialtourism pages of other leading countries of the world. Thus, it was triedto determine the place of Turkey in the World rankings. In the research,the Instagram performances of forty three countries- the members of theEU and G20- (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark,Estonia, Finland, France, Cyprus, Croatia, Netherlands, Ireland, Spain,Sweden, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Poland,Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Greece, United States, Argentina,Australia, Brazil, China, Indonesia, South Africa, South Korea, India,Japan, Canada, Mexico, Saudi Arabia, Russia, Turkey) were examined.The Instagram performance in this study was the number of posts thatwere shared through Instagram and called virtual cultural content.According to the result of the research, Turkey takes its place in thesecond rank in the sampling of the countries, which share the contentsvia Instagram. It is observed that Australia, which is the first in ranking,created twice as much visual cultural content compared with Turkey.
Özet
[dc.description.abstract]
Günümüzde sosyal medya, pazarlama iletişimi staretjileridoğrultusunda turizm pazarlaması, destinasyon pazarlaması, ülkemarkalaşması, ülke imajı oluşturma vs. gibi pek çok konuda etkin biraraç olarak kullanılmakta ve bu platformlar aracılığıyla sanal kültüreliçerikler üretilmektedir. Bu çalışmada, dünyadaki önemli bir turizmdestinasyonu olarak Türkiye’nin tanıtımında günümüzde oldukçapopüler bir sosyal medya platformu olan Instagram’ın etkili bir araçolarak kullanıp kullanılmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu sorununcevaplanabilmesi için Türkiye’nin Instagram platformunda yer alan resmiturizm sayfasının etkinliği ve dünyanın diğer önde gelen ülkelerinin resmiturizm sayfalarının etkinliği kantitatif bir yöntemle incelenmiş vekarşılaştırılmıştır. Böylece Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerisaptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi, AB üyesi ve G20 üyesikırk üç ülkeden (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, ÇekCumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY,Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin,Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore,Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan, Rusya, Türkiye)oluşmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre, etkinlik sıralamasındaAvustralya birinci Türkiye ise ikinci olmuştur.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-18
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2018
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-18
Dil
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Aile Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Antropoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Arkeoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Asya Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beslenme ve Diyetetik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beşeri Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Belge Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilim Felsefesi ve Tarihi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Coğrafya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çevre Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Davranış Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Dil ve Dil Bilim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Din Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebi Teori ve Eleştiri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebiyat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Özel
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ergonomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etnik Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Felsefe
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Film
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Radyo
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Televizyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Folklor
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Halkla İlişkiler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hukuk
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İktisat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İletişim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İş
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme Finans
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kadın Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kamu Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kentsel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kültürel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Madde Bağımlılığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mantık
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Müzik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nüfus İstatistikleri Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Otelcilik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Konaklama
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Spor ve Turizm
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Psikoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sanat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Siyasi Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyal Çalışma
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tarih
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tiyatro
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Uluslararası İlişkiler
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
TURİZM PAZARLAMASI BAĞLAMINDA G20 ÜLKELERİNİN INSTAGRAM ETKİNLİKLERİ
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
95
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
106
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Turkish Studies (Elektronik)
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
29
Cild
[dc.identifier.volume]
13
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBek5URXpNdz09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4238
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
334
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Mayıs 2023 14:44
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4238">
Aile Çalışmaları Antropoloji Arkeoloji Asya Çalışmaları Beslenme ve Diyetetik Beşeri Bilimler Bilgi Belge Yönetimi Bilim Felsefesi ve Tarihi Coğrafya Çevre Çalışmaları Davranış Bilimleri Dil ve Dil Bilim Din Bilimi Edebi Teori ve Eleştiri Edebiyat Eğitim Eğitim Araştırmaları Eğitim Özel Ergonomi Etik Etnik Çalışmalar Felsefe Film Radyo Televizyon Folklor Halkla İlişkiler Hemşirelik Hukuk İktisat İletişim İş İşletme İşletme Finans Kadın Araştırmaları Kamu Yönetimi Kentsel Çalışmalar Kriminoloji ve Ceza Bilimi Kültürel Çalışmalar Madde Bağımlılığı Mantık Müzik Nüfus İstatistikleri Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Otelcilik Konaklama Spor ve Turizm Psikoloji Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Sanat Siyasi Bilimler Sosyal Çalışma Sosyoloji Tarih Tiyatro Uluslararası İlişkiler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.