INTERNATIONAL MIGRATION: THE FORMATION OF THE IMAGE OF TURKEY AND TURKS IN THE USA

The individuals choose to migrate in order to find better livingconditions and life standards. Migration processes may be inevitable,voluntary, permanent, or temporary. The individuals may be considereddifferent in the location, to which they have migrated. The perception ofthe citizens in the target country is an important dynamic constitutingmigrants’ image in the country, in which they emmigrated.Another important aspect is how the migrants perceive their newlives. The image of migrants in the receiving country is closely relatedwith their culture, educational status, knowledge, skills, and many othercharacteristics. There are also different perspectives in the nature ofmigration. In other words, migration movements are highly related withdifferent disciplines as economy, culture, security, society and so on. Inother words, especially in the perspective of international migrationmovements, different cultures and structures meet in the samegeography.In the international relations, the internal dynamics of the term“image” include different ingredients as the relationship and the tensionbetween the states, treaties, politically or economically historicalbackgrounds, the quality of the migrants in the terms of education,knowledge, skills etc. and the perception of both citizens about differentcultures.In the present study, the image of Turkey and Turks in the USA willbe analyzed and how the individuals, who have migrated from Turkey to the USA, have created their image in their new environments will bediscussed from a historical aspect.

Bireylerin göç hareketlerinin en önemli sebeplerinden biri, şüphesizdaha kaliteli bir yaşam sürdürebilme isteğidir. Göç hareketleri çeşitlişekillerde gerçekleşebilir. Ulus içi, uluslararası, kısa süreli, uzun süreli,kalıcı, geçici, mevsimlik gibi birçok alt kategori, göç hareketlerinindoğasını anlamakta bizlere yardımcı olabilir. Bireylerin göç ettiklericoğrafyadaki toplum ve bu toplumun algısı, göçmenlerin bu coğrafyadaoluşturacakları imaj ile yakından ilgilidir.Bu imaj aynı zamanda göç eden bireylerin o zamana kadar yaşadığıhayat, değerleri, gelenekleri, kültürleri, bilgileri, eğitim seviyeleri ile deyakından ilgilidir. Özellikle uluslararası göç hareketleri, ekonomi,toplum, güvenlik, sağlık ve toplum gibi farklı disiplinlerle de ilişki halindeolduğundan konunun içeriği biraz daha karmaşık görülebilir. Bir başkasöylemle, uluslararası göç hareketleri, farklı toplumları, farklı kültürlerive farklı dünya görüşlerini aynı coğrafyada birleştiren bir yapıdaolmaktadırlar.Uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alındığında, “imaj”kavramı birçok farklı dinamiği de içinde barındırır. Ülkeler arası ilişkiler,gerilimler, antlaşmalar, ekonomik ya da siyasi açıdan tarihsel altyapı, göçeden bireylerin eğitim kalitesi, bilgi ya da yetenek seviyeleri ve şüphesizher iki ülkeye mensup bireylerin algı seviyeleri bu dinamiklerden sadecebazılarıdır.Bu çalışmada Türkiye’den Amerika’ye göç etmiş bireylerin, zamaniçerisinde oluşturduğu imajın nasıl şekillendiği ve hangi dinamiklerdenetkilendiği, tarihsel perspektifte incelenecektir.

Eser Adı
[dc.title]
INTERNATIONAL MIGRATION: THE FORMATION OF THE IMAGE OF TURKEY AND TURKS IN THE USA
Yazar
[dc.contributor.author]
Görgün, Melih
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
The individuals choose to migrate in order to find better livingconditions and life standards. Migration processes may be inevitable,voluntary, permanent, or temporary. The individuals may be considereddifferent in the location, to which they have migrated. The perception ofthe citizens in the target country is an important dynamic constitutingmigrants’ image in the country, in which they emmigrated.Another important aspect is how the migrants perceive their newlives. The image of migrants in the receiving country is closely relatedwith their culture, educational status, knowledge, skills, and many othercharacteristics. There are also different perspectives in the nature ofmigration. In other words, migration movements are highly related withdifferent disciplines as economy, culture, security, society and so on. Inother words, especially in the perspective of international migrationmovements, different cultures and structures meet in the samegeography.In the international relations, the internal dynamics of the term“image” include different ingredients as the relationship and the tensionbetween the states, treaties, politically or economically historicalbackgrounds, the quality of the migrants in the terms of education,knowledge, skills etc. and the perception of both citizens about differentcultures.In the present study, the image of Turkey and Turks in the USA willbe analyzed and how the individuals, who have migrated from Turkey to the USA, have created their image in their new environments will bediscussed from a historical aspect.
Özet
[dc.description.abstract]
Bireylerin göç hareketlerinin en önemli sebeplerinden biri, şüphesizdaha kaliteli bir yaşam sürdürebilme isteğidir. Göç hareketleri çeşitlişekillerde gerçekleşebilir. Ulus içi, uluslararası, kısa süreli, uzun süreli,kalıcı, geçici, mevsimlik gibi birçok alt kategori, göç hareketlerinindoğasını anlamakta bizlere yardımcı olabilir. Bireylerin göç ettiklericoğrafyadaki toplum ve bu toplumun algısı, göçmenlerin bu coğrafyadaoluşturacakları imaj ile yakından ilgilidir.Bu imaj aynı zamanda göç eden bireylerin o zamana kadar yaşadığıhayat, değerleri, gelenekleri, kültürleri, bilgileri, eğitim seviyeleri ile deyakından ilgilidir. Özellikle uluslararası göç hareketleri, ekonomi,toplum, güvenlik, sağlık ve toplum gibi farklı disiplinlerle de ilişki halindeolduğundan konunun içeriği biraz daha karmaşık görülebilir. Bir başkasöylemle, uluslararası göç hareketleri, farklı toplumları, farklı kültürlerive farklı dünya görüşlerini aynı coğrafyada birleştiren bir yapıdaolmaktadırlar.Uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alındığında, “imaj”kavramı birçok farklı dinamiği de içinde barındırır. Ülkeler arası ilişkiler,gerilimler, antlaşmalar, ekonomik ya da siyasi açıdan tarihsel altyapı, göçeden bireylerin eğitim kalitesi, bilgi ya da yetenek seviyeleri ve şüphesizher iki ülkeye mensup bireylerin algı seviyeleri bu dinamiklerden sadecebazılarıdır.Bu çalışmada Türkiye’den Amerika’ye göç etmiş bireylerin, zamaniçerisinde oluşturduğu imajın nasıl şekillendiği ve hangi dinamiklerdenetkilendiği, tarihsel perspektifte incelenecektir.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-18
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2018
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-18
Dil
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Aile Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Antropoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Arkeoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Asya Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beslenme ve Diyetetik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beşeri Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Belge Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilim Felsefesi ve Tarihi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Coğrafya
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çevre Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Davranış Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Dil ve Dil Bilim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Din Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebi Teori ve Eleştiri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Edebiyat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Özel
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ergonomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Etnik Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Felsefe
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Film
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Radyo
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Televizyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Folklor
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Halkla İlişkiler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hukuk
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İktisat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İletişim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İş
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İşletme Finans
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kadın Araştırmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kamu Yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kentsel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kültürel Çalışmalar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Madde Bağımlılığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mantık
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Müzik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nüfus İstatistikleri Bilimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Otelcilik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Konaklama
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Spor ve Turizm
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Psikoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sanat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Siyasi Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyal Çalışma
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sosyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tarih
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tiyatro
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Uluslararası İlişkiler
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
ULUSLARARASI GÖÇ: AMERİKA'DAKİ TÜRİYE VE TÜRK İMAJININ OLUŞUMU
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
ISSN
[dc.identifier.issn]
1308-2140
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
239
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
250
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Turkish Studies (Elektronik)
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
22
Cild
[dc.identifier.volume]
13
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBek9EYzVPUT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4237
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
315
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Mayıs 2023 12:42
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4237">
Aile Çalışmaları Antropoloji Arkeoloji Asya Çalışmaları Beslenme ve Diyetetik Beşeri Bilimler Bilgi Belge Yönetimi Bilim Felsefesi ve Tarihi Coğrafya Çevre Çalışmaları Davranış Bilimleri Dil ve Dil Bilim Din Bilimi Edebi Teori ve Eleştiri Edebiyat Eğitim Eğitim Araştırmaları Eğitim Özel Ergonomi Etik Etnik Çalışmalar Felsefe Film Radyo Televizyon Folklor Halkla İlişkiler Hemşirelik Hukuk İktisat İletişim İş İşletme İşletme Finans Kadın Araştırmaları Kamu Yönetimi Kentsel Çalışmalar Kriminoloji ve Ceza Bilimi Kültürel Çalışmalar Madde Bağımlılığı Mantık Müzik Nüfus İstatistikleri Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Otelcilik Konaklama Spor ve Turizm Psikoloji Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Sanat Siyasi Bilimler Sosyal Çalışma Sosyoloji Tarih Tiyatro Uluslararası İlişkiler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.