Transhepatic endovascular portal vein embolization before hepatectomy

Background and Aims: To evaluate the safety and efficacy of transhepaticportal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, and Amplatzervascular plug II before extended hepatectomy in patients withmetastatic liver disease. Materials and Methods: Between January2008 and October 2014, patients with metastatic liver disease, whowere treated with transhepatic endovascular portal vein embolizationbefore extended hepatectomy to increase the future remnant liver volume,were retrospectively evaluated. Multidetector computed tomographywas utilized before and after the hepatectomy to calculate thefuture remnant liver volume. Ipsilateral portal vein embolization wasperformed in all patients with a microspheric embolic agent (Embosphere,700–900 µm), gelatin foam (Gelfoam), and Amplatzer vascularplug II. Primary outcome measures are the increase in the percentageof the future remnant liver volume, procedure-related mortality andmorbidity, and both technical and clinical success rates. Results: Fourteen(78%) right portal vein and 4 (22%) left portal vein embolizationswere performed in a total of 18 patients (12 men and 6 women) witha mean age of 4810.1 years (range, 32 to 59 years). The mean increasein the future remnant liver volume at 6 weeks was 41.66.7%(range, 35% to 45%), which was sufficient for extended hepatectomy,and the clinical success rate was 100%. The technical success rate was100%, and there was no procedure-related mortality. A self-limitedsubcapsular hematoma occurred in one patient (5%). There was norecanalization of embolized portal veins during follow-ups. Conclusion:Transhepatic portal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, andAmplatzer vascular plug II before extended hepatectomy in patientswith metastatic liver disease, is a safe and effective procedure.

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, metastatik karaciğer hastalığındagenişletilmiş hepatektomi öncesi transhepatik portal ven embolizasyonuiçin Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II kullanımınınetkinlik ve güvenilirliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008ile Ekim 2014 tarihleri arasında, gelecekteki remnant karaciğer hacminiartırmak amacıyla, genişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik endovaskülerportal ven embolizasyonu yapılan metastatik karaciğer hastalığıolan hastalar, geriye dönük değerlendirildi. Gelecekteki remnantkaraciğer hacmini hesaplamak için hepatektomiden önce ve sonra çokdetektörlü bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanıldı. Tüm hastalardaipsilateral portal ven embolizasyonu, mikrosiferik embolik ajan (Embosphere,700-900 ?m), jelatin köpük (Gelfoam) ve Amplatzer vascularplug II kullanılarak yapıldı. Primer sonuç ölçütleri, gelecekteki remnantkaraciğer hacminin yüzdelik artışı, prosedüre bağlı mortalite ve morbidite,teknik ve klinik başarı oranları olarak belirlendi. Bulgular: Ortalamayaşı 4810.1 yıl (dağılım 32-59 yıl) olan toplamda 18 hastanın (12erkek ve 6 kadın), 14’ünde (%78) sağ portal ven ve 4’ünde (%22) solportal ven transhepatik yaklaşımla embolize edildi. Gelecekteki remnantkaraciğer hacminde 6 haftada ortalama artış oranı %41.66.7 (dağılım%35-45) olup genişletilmiş hepatektomi için yeterli idi ve klinik başarıoranı %100, teknik başarı oranı %100 idi ve prosedüre bağlı mortaliteyoktu. Bir hastada karaciğerde kendini sınırlayan subkapsüler hematomvardı (%5). Embolize edilen portal venlerde takip süresince rekanalizasyonolmadı. Sonuç: Metastatik karaciğer hastalığı olan hastalardagenişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik portal ven embolizasyonuiçin Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II güvenlive etkili prosedürdür.

Yazar Altay, Çetin Murat
Topcuoğlu, Osman Melih
Alpar, Ayhan
Küçükay, Murat Bülent
Küçükay, Fahrettin
Temel, Tuncer
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.11831/4586
Konu Başlıkları Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Koleksiyonlar Araştırma Çıktıları | Ön Baskı | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed
04- TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Cild 17
Dergi Sayısı 1
Sayfalar 33 - 37
Yayın Tarihi 2018
Eser Adı
[dc.title]
Transhepatic endovascular portal vein embolization before hepatectomy
Yazar
[dc.contributor.author]
Altay, Çetin Murat
Yazar
[dc.contributor.author]
Topcuoğlu, Osman Melih
Yazar
[dc.contributor.author]
Alpar, Ayhan
Yazar
[dc.contributor.author]
Küçükay, Murat Bülent
Yazar
[dc.contributor.author]
Küçükay, Fahrettin
Yazar
[dc.contributor.author]
Temel, Tuncer
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Background and Aims: To evaluate the safety and efficacy of transhepaticportal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, and Amplatzervascular plug II before extended hepatectomy in patients withmetastatic liver disease. Materials and Methods: Between January2008 and October 2014, patients with metastatic liver disease, whowere treated with transhepatic endovascular portal vein embolizationbefore extended hepatectomy to increase the future remnant liver volume,were retrospectively evaluated. Multidetector computed tomographywas utilized before and after the hepatectomy to calculate thefuture remnant liver volume. Ipsilateral portal vein embolization wasperformed in all patients with a microspheric embolic agent (Embosphere,700–900 µm), gelatin foam (Gelfoam), and Amplatzer vascularplug II. Primary outcome measures are the increase in the percentageof the future remnant liver volume, procedure-related mortality andmorbidity, and both technical and clinical success rates. Results: Fourteen(78%) right portal vein and 4 (22%) left portal vein embolizationswere performed in a total of 18 patients (12 men and 6 women) witha mean age of 4810.1 years (range, 32 to 59 years). The mean increasein the future remnant liver volume at 6 weeks was 41.66.7%(range, 35% to 45%), which was sufficient for extended hepatectomy,and the clinical success rate was 100%. The technical success rate was100%, and there was no procedure-related mortality. A self-limitedsubcapsular hematoma occurred in one patient (5%). There was norecanalization of embolized portal veins during follow-ups. Conclusion:Transhepatic portal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, andAmplatzer vascular plug II before extended hepatectomy in patientswith metastatic liver disease, is a safe and effective procedure.
Özet
[dc.description.abstract]
Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, metastatik karaciğer hastalığındagenişletilmiş hepatektomi öncesi transhepatik portal ven embolizasyonuiçin Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II kullanımınınetkinlik ve güvenilirliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008ile Ekim 2014 tarihleri arasında, gelecekteki remnant karaciğer hacminiartırmak amacıyla, genişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik endovaskülerportal ven embolizasyonu yapılan metastatik karaciğer hastalığıolan hastalar, geriye dönük değerlendirildi. Gelecekteki remnantkaraciğer hacmini hesaplamak için hepatektomiden önce ve sonra çokdetektörlü bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanıldı. Tüm hastalardaipsilateral portal ven embolizasyonu, mikrosiferik embolik ajan (Embosphere,700-900 ?m), jelatin köpük (Gelfoam) ve Amplatzer vascularplug II kullanılarak yapıldı. Primer sonuç ölçütleri, gelecekteki remnantkaraciğer hacminin yüzdelik artışı, prosedüre bağlı mortalite ve morbidite,teknik ve klinik başarı oranları olarak belirlendi. Bulgular: Ortalamayaşı 4810.1 yıl (dağılım 32-59 yıl) olan toplamda 18 hastanın (12erkek ve 6 kadın), 14’ünde (%78) sağ portal ven ve 4’ünde (%22) solportal ven transhepatik yaklaşımla embolize edildi. Gelecekteki remnantkaraciğer hacminde 6 haftada ortalama artış oranı %41.66.7 (dağılım%35-45) olup genişletilmiş hepatektomi için yeterli idi ve klinik başarıoranı %100, teknik başarı oranı %100 idi ve prosedüre bağlı mortaliteyoktu. Bir hastada karaciğerde kendini sınırlayan subkapsüler hematomvardı (%5). Embolize edilen portal venlerde takip süresince rekanalizasyonolmadı. Sonuç: Metastatik karaciğer hastalığı olan hastalardagenişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik portal ven embolizasyonuiçin Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II güvenlive etkili prosedürdür.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-18
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2018
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-18
Dil
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Hepatektomi öncesi transhepatik endovasküler portal ven embolizasyonu
ISSN
[dc.identifier.issn]
1303-6629
ISSN
[dc.identifier.issn]
2149-0600
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
33
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
37
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
1
Cild
[dc.identifier.volume]
17
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE5qVTNOdz09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/4586
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
5
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
27 Eylül 2023 13:09
Google Kontrol
Tıklayınız
portal remnant hepatectomy volume Amplatzer patients karaciğer extended Gelfoam transhepatik Embosphere remnantkaraciğer vascular future disease success before hepatektomiden embolization (Gelfoam) technical bağlı vascularplug (Embosphere procedure-related mortality teknik clinical klinik oranı başarı prosedüre embolizasyonu metastatik metastatic
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms