TÜRKİYE’DE BOŞANMA NEDENLERİNİN ANALİZİ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK YÖNTEMLERİ

Ülkemizde istatistiksel olarak da ortaya çıkan sonucagöre, boşanmanın toplumsal olarak hoş karşılanmamasınedeniyle 1990’lı yılların sonuna kadar ciddioranda bir artış görülmemektedir. Ancak yapılanaraştırmalarda; son zamanlarda, kadınların iş yaşamınagirmesi, eşlerin eğitim durumlarının yükselmesi,toplumsal, ekonomik ve kişilere ilişkin sebeplerinvarlığı, kadın haklarının ön plana çıkması,hukuki yönden geçmişe oranla boşanmanın taraflariçin kolaylaştırılması ile birlikte boşanma oranlarınınartış gösterdiği düşünülmektedir. Bu çalışmada2012-2016 yılları arası TUİK boşanma istatistiklerianaliz edilerek boşanma nedenleri üzerine istatistikiçıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. Ülkemizde,boşanma sorununun özellikle son yıllarda büyükbir artış göstermesi ve bu durumun toplumsalbir sorun olarak gündeme gelmesi, konuyla ilgilidaha kapsamlı araştırmalar yapılması ve sorununçözümüne yönelik projeler geliştirilmesi bakımındanönem taşımaktadır. Sorun ne kadar gerçekçimodellenirse çözüm de o kadar etkin olacaktır. Buçalışmada ilk kez boşanma nedenleri, süre ve yaşfaktörlerine göre 5 yıllık bütünleşik süreç olarak istatistikianalize tabi tutulmuştur.

According to statistically significant results in ourcountry, there is no serious increase until the late1990s due to the fact that the divorce is not sociallywelcomed. However, in the researches; it is thoughtthat recently divorce rates have increased with theintroduction of women into business life, the increaseof educational status of spouses, the existenceof social, economic and personality reasons, theadvancement of women’s rights and facilitation ofdivorce from the legal side. In this study, statisticsof divorce statistics of TUIK between 2012-2016 willbe analyzed and statistical inferences will be triedto be made on the reasons of divorce. Especially inour country, the problem of divorce has increased inrecent years, and this situation has become a socialproblem, it is important to carry out more researcheson the issue and to develop projects for solving theproblem. The more realistic the problem is, the moreeffective the solution will be. For the first time inthis study, statistical analysis was performed as anintegrated process of 5 years according to divorcereasons, duration and age factors.

Dergi Adı Ombudsman Akademik
Cild 5
Dergi Sayısı 9
Sayfalar 237 - 267
Yayın Tarihi 2018
Eser Adı
[dc.title]
TÜRKİYE’DE BOŞANMA NEDENLERİNİN ANALİZİ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK YÖNTEMLERİ
Yazar
[dc.contributor.author]
Binay, Murat
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Ülkemizde istatistiksel olarak da ortaya çıkan sonucagöre, boşanmanın toplumsal olarak hoş karşılanmamasınedeniyle 1990’lı yılların sonuna kadar ciddioranda bir artış görülmemektedir. Ancak yapılanaraştırmalarda; son zamanlarda, kadınların iş yaşamınagirmesi, eşlerin eğitim durumlarının yükselmesi,toplumsal, ekonomik ve kişilere ilişkin sebeplerinvarlığı, kadın haklarının ön plana çıkması,hukuki yönden geçmişe oranla boşanmanın taraflariçin kolaylaştırılması ile birlikte boşanma oranlarınınartış gösterdiği düşünülmektedir. Bu çalışmada2012-2016 yılları arası TUİK boşanma istatistiklerianaliz edilerek boşanma nedenleri üzerine istatistikiçıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. Ülkemizde,boşanma sorununun özellikle son yıllarda büyükbir artış göstermesi ve bu durumun toplumsalbir sorun olarak gündeme gelmesi, konuyla ilgilidaha kapsamlı araştırmalar yapılması ve sorununçözümüne yönelik projeler geliştirilmesi bakımındanönem taşımaktadır. Sorun ne kadar gerçekçimodellenirse çözüm de o kadar etkin olacaktır. Buçalışmada ilk kez boşanma nedenleri, süre ve yaşfaktörlerine göre 5 yıllık bütünleşik süreç olarak istatistikianalize tabi tutulmuştur.
Özet
[dc.description.abstract]
According to statistically significant results in ourcountry, there is no serious increase until the late1990s due to the fact that the divorce is not sociallywelcomed. However, in the researches; it is thoughtthat recently divorce rates have increased with theintroduction of women into business life, the increaseof educational status of spouses, the existenceof social, economic and personality reasons, theadvancement of women’s rights and facilitation ofdivorce from the legal side. In this study, statisticsof divorce statistics of TUIK between 2012-2016 willbe analyzed and statistical inferences will be triedto be made on the reasons of divorce. Especially inour country, the problem of divorce has increased inrecent years, and this situation has become a socialproblem, it is important to carry out more researcheson the issue and to develop projects for solving theproblem. The more realistic the problem is, the moreeffective the solution will be. For the first time inthis study, statistical analysis was performed as anintegrated process of 5 years according to divorcereasons, duration and age factors.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-17
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2018
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-17
Dil
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kamu Yönetimi
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Analysis of the Causes for Divorce in Turkey and Alternative Dispute Methods
ISSN
[dc.identifier.issn]
2148-256X
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
237
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
267
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Ombudsman Akademik
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
9
Cild
[dc.identifier.volume]
5
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBNE1UYzFOUT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/1965
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
9
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
29 Eylül 2023 03:16
Google Kontrol
Tıklayınız
boşanma divorce olarak reasons increased nedenleri problem Ülkemizde statistical artış toplumsal boşanmanın educational business increaseof status theintroduction spouses existenceof social economic anintegrated personality theadvancement women’s rights process according increase factors late1990s duration divorcereasons ofdivorce sociallywelcomed
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms