İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algıları, Başarı ve Etkin Katılımlarına Etkileri

Bu araştırmanın amacı; işbirlikli öğrenmenin lise öğrencilerinin matematik başarısı, matematik özyeterlik algıları ve etkin katılımları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış, deney gruplarından birisinde dersler işbirlikli öğrenme tekniklerinden birlikte öğrenme diğerinde ise geleneksel öğretimle işlenmiştir. Araştırmaya Ege bölgesinde bir lisede 9. Sınıfa devam eden 55 öğrenci (41 kız, 14 erkek) katılmıştır. Veriler Başarı Testi, Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği ve Etkin Katılım Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular işbirlikli öğrenmenin geleneksel öğretime göre öğrencilerin matemetik özyeterlik algıları ve derse etkin katılımları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ancak araştırma sonucunda öğrencilerin matematik başarı üzerinde etkileri bakımından işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğretim arasında fark bulunmamıştır.

The purpose of this research is to study effects of cooperative learning on high school students' engagemet&diaffection. Pretest-posttest experimental design with control group was utilized. One of the experimental groups was used learning together tecnique of cooperative learninig, other one was used traditional method. Ninth graders (41 female, 14 male) from an high school in Aegean district participated in this research.. Data of the research was collected by Achievement Test, Mathematic Self-efficacy Scale and Engagement & Disaffection Scale. Findings have discerned that cooperative learning have more positive effects on students' mathematic self-efficacy perceptions and engagemet & disaffection than traditional learning. On the other hand there was no significant difference between cooperative learning and control group students' achievement scores.

Yazar Tuğral, Zuhal
Güvenç, Hülya
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.11831/2015
Konu Başlıkları Eğitim
Eğitim Araştırmaları
Koleksiyonlar Araştırma Çıktıları | Ön Baskı | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed
04- TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cild 17
Dergi Sayısı 2
Sayfalar 259 - 274
Yayın Tarihi 2016
Eser Adı
[dc.title]
İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algıları, Başarı ve Etkin Katılımlarına Etkileri
Yazar
[dc.contributor.author]
Tuğral, Zuhal
Yazar
[dc.contributor.author]
Güvenç, Hülya
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Bu araştırmanın amacı; işbirlikli öğrenmenin lise öğrencilerinin matematik başarısı, matematik özyeterlik algıları ve etkin katılımları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış, deney gruplarından birisinde dersler işbirlikli öğrenme tekniklerinden birlikte öğrenme diğerinde ise geleneksel öğretimle işlenmiştir. Araştırmaya Ege bölgesinde bir lisede 9. Sınıfa devam eden 55 öğrenci (41 kız, 14 erkek) katılmıştır. Veriler Başarı Testi, Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği ve Etkin Katılım Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular işbirlikli öğrenmenin geleneksel öğretime göre öğrencilerin matemetik özyeterlik algıları ve derse etkin katılımları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ancak araştırma sonucunda öğrencilerin matematik başarı üzerinde etkileri bakımından işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğretim arasında fark bulunmamıştır.
Özet
[dc.description.abstract]
The purpose of this research is to study effects of cooperative learning on high school students' engagemet&diaffection. Pretest-posttest experimental design with control group was utilized. One of the experimental groups was used learning together tecnique of cooperative learninig, other one was used traditional method. Ninth graders (41 female, 14 male) from an high school in Aegean district participated in this research.. Data of the research was collected by Achievement Test, Mathematic Self-efficacy Scale and Engagement & Disaffection Scale. Findings have discerned that cooperative learning have more positive effects on students' mathematic self-efficacy perceptions and engagemet & disaffection than traditional learning. On the other hand there was no significant difference between cooperative learning and control group students' achievement scores.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-17
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2016
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-17
Dil
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim Araştırmaları
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
The Effects of Cooperative Learning on High SchoolStudents Math Achievement, Self-Efficacy andEngagement &Disaffection
ISSN
[dc.identifier.issn]
2147-1037
ISSN
[dc.identifier.issn]
2147-1037
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
259
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
274
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
2
Cild
[dc.identifier.volume]
17
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVeE9EZzBOQT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/2015
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
9
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Eylül 2023 12:27
Google Kontrol
Tıklayınız
learning cooperative işbirlikli students matematik research geleneksel öğrenme üzerinde traditional öğrencilerin Ölçeği etkileri effects school control öğrenmenin araştırma experimental özyeterlik algıları katılımları learninig utilized tecnique together engagemet& groups diaffection Pretest-posttest design method graders mathematic self-efficacy
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms