Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması

Bu meta-analiz çalışmasında öğretmenlerin cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin tükenmişlikleri üzerindeki etkisi test edildi. Bu çalışmayla cinsiyet-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 31 araştırma bir araya getirilerek 11.651 kişilik örneklem grubu; medeni durum-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 18 araştırma bir araya getirilerek 5.486 kişilik örneklem grubu elde edildi. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin duygusal tükenmişliğini, medeni durum değişkeninin ise öğretmenlerin duyarsızlaşmasını etkilediğini gösterdi. Bulgular, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha fazla duygusal tükenmişlik yaşadığını, bekâr öğretmenlerin ise evlilere göre daha fazla duyarsızlaşmaya maruz kaldıklarını gösterdi.

In this meta-analytical study, the effect of the variables, gender and marital status, on teachers’ exhaustion was tested. Within this study, a sample group of 11,651 individuals was obtained by bringing together 31 separate studies on gender-exhaustion, and a sample group of 5,486 individuals by bringing together 18 separate studies on marital status-exhaustion. The results of the analysis, obtained by applying the Russell model of effect, demonstrated that the gender variable affects teachers’ emotional exhaustion, and the marital status their desensitization. The findings demonstrated that female teachers experience more emotional exhaustion than male teachers and that single teachers are exposed to desensitization more than the married ones are.

Yazar Çoğaltay, Nazım
Anar, Suat
Karadağ, Engin
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.11831/5151
Konu Başlıkları Eğitim
Eğitim Araştırmaları
Koleksiyonlar Araştırma Çıktıları | Ön Baskı | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed
04- TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cild 32
Dergi Sayısı 3
Sayfalar 695 - 707
Yayın Tarihi 2017
Eser Adı
[dc.title]
Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması
Yazar
[dc.contributor.author]
Çoğaltay, Nazım
Yazar
[dc.contributor.author]
Anar, Suat
Yazar
[dc.contributor.author]
Karadağ, Engin
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Bu meta-analiz çalışmasında öğretmenlerin cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin tükenmişlikleri üzerindeki etkisi test edildi. Bu çalışmayla cinsiyet-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 31 araştırma bir araya getirilerek 11.651 kişilik örneklem grubu; medeni durum-tükenmişlik ile ilgili birbirinden bağımsız 18 araştırma bir araya getirilerek 5.486 kişilik örneklem grubu elde edildi. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin duygusal tükenmişliğini, medeni durum değişkeninin ise öğretmenlerin duyarsızlaşmasını etkilediğini gösterdi. Bulgular, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha fazla duygusal tükenmişlik yaşadığını, bekâr öğretmenlerin ise evlilere göre daha fazla duyarsızlaşmaya maruz kaldıklarını gösterdi.
Özet
[dc.description.abstract]
In this meta-analytical study, the effect of the variables, gender and marital status, on teachers’ exhaustion was tested. Within this study, a sample group of 11,651 individuals was obtained by bringing together 31 separate studies on gender-exhaustion, and a sample group of 5,486 individuals by bringing together 18 separate studies on marital status-exhaustion. The results of the analysis, obtained by applying the Russell model of effect, demonstrated that the gender variable affects teachers’ emotional exhaustion, and the marital status their desensitization. The findings demonstrated that female teachers experience more emotional exhaustion than male teachers and that single teachers are exposed to desensitization more than the married ones are.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-03-18
Yayın Tarihi
[dc.date.issued]
2017
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-03-18
Dil
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Eğitim Araştırmaları
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
The Factors Affecting Teachers’ Exhaustion: A Meta-Analytical Study on the Effect of Gender and Marital Status
ISSN
[dc.identifier.issn]
1300-5340
ISSN
[dc.identifier.issn]
2536-4758
Yayının ilk sayfa sayısı
[dc.identifier.startpage]
695
Yayının son sayfa sayısı
[dc.identifier.endpage]
707
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
3
Cild
[dc.identifier.volume]
32
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprME5EYzJOZz09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11831/5151
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
19
20.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
20.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
29 Eylül 2023 03:16
Google Kontrol
Tıklayınız
öğretmenlerin teachers exhaustion medeni marital gösterdi demonstrated studies duygusal değişkeninin obtained separate together bringing emotional effect individuals gender status teachers’ sample getirilerek kişilik ilgili birbirinden bağımsız araştırma desensitization edildi örneklem cinsiyet single exposed married gender-exhaustion
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms