Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 89 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 89 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [6]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [12]
Dergi Adı [20]
Yayıncı [19]
Dil [2]
Yazar Departmanı [1]
Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

Heterotopic pregnancy: a rare cause of acute abdomen. Report of a delayed diagnosed case and review of the literature

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Ekçi, Baki | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2008 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association9 ( 4 ) , pp.231 - 233

Hayatı tehtit eden bir durum olan heterotopik gebelik mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Yardımcı üreme tekniklerinden dolayı heterotopik gebelik riski artmıştır. Biz, 38 yaşında, primer infertil bir kadında embryo transferi sonrası oluşan bir heterotopik gebelik vakasını bildirdik. İntrauterin gebelik kesesi görüldükten 16 gün sonra acile ciddi karın ağrısı ile gelen vaka nedeni bilinmeyen kanama sebebiyle laparotomi oldu. Laparotomi esnasında rüptüre ektopik gebelik saptanınca aynı seansda salpenjektomi uygulandı. İşlem sonrası dönemi ve gebelik süreci sorunsuz geçen hasta 38. haftada sağlıklı bir bebek doğurdu. Heter . . .otopik gebelik embriyo transferi sonrası gelişen akut batının önemli bir nedenidir. Tanısı ve yönetimi karmaşık olsa da, uygun teşhis ve tedavi ile potansiyel riskler en aza düşürülür ve eş zamanlı intrauterin gebeliğin devamı sağlanabilir. Heterotopic pregnancy is a potentially life threatining condition and an important cause of mortality and morbidity. Risk of heterotopic pregnancy is increased by assisted reproductive techniques (ART). We report such a case of heterotopic pregnancy after embryo transfer in a primary infertile 38 year old woman. Sixteen days after detection of intrauterine pregnancy by ultrasound, the patient admitted to emergency service with severe abdominal pain. She underwent surgery and her preoperative diagnosis was undetermined intraperitoneal bleeding. Ruptured heterotopic pregnancy diagnosed after diagnostic laparotomy and salpingectomy performed at the same procedure. Her postoperative status and the course of pregnancy unremarkable. A healthy baby was delivered at 38 week of gestation without any further complication. Heterotopic pregnancy is an important cause of acute abdomen after embryo transfer. Although it’s diagnosis and management is challenging, with proper diagnosis and treatment, potential risks can be minimized and concomitant intrauterine pregnancy can be preserved Daha fazlası Daha az

Rescue cerclage in IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation: Case report and literature review

Kumbak, Banu | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, Cem

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.244 - 247

50 yıl önce tanımlanmış olmasına rağmen servikal serklaj halen obstetrideki tartışmalı girişimlerden biridir. Acil serklaj ise dilate olmuş bir servikste membranlar prolabe olmuş iken veya prolabe olmamış iken serviksin cerrahi olarak kapatılmasıdır. Literatürde acil serklajın gebeliği uzatmadaki rolü tartışmalıdır. Özellikle IVF sonrası elde edilmiş gebeliklerde, gebelik süresinin uzatılması ve yenidoğanın yaşama şansının arttırılması çok önemlidir. Bu çalışmada ikinci trimester servikal dilatasyonu nedeniyle acil serklaj uygulanan iki IVF gebeliğinin önemli bir maternal ve neonatal morbidite olmadan terme yakın doğum ile sonuçlanm . . .asını sunuyoruz. Despite being available for over 50 years, cervical cerclage remains one of the controversial interventions in obstetrics. Rescue cerclage is the operative cervical closure of a widely dilated cervix with or without unruptured membrane prolapsus. In the literature, the effectiveness of rescue cerclage in the prolongation of pregnancy is debatable. Prolongation of pregnancy and improvement of neonatal survival is of utmost importance in pregnancies achieved by in vitro fertilization (IVF). We report here two IVF pregnancies with second trimester cervical dilatation treated with rescue cerclage and who delivered healthy babies near term without maternal and neonatal morbidities Daha fazlası Daha az

Erken membran rüptürü tanısında altest ve amnisure adlı tanı kitlerinin karşılaştınlması

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Yeşildağlar, Narter

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 4 ) , pp.173 - 178

Amaçlar: EMR şüphesi olan vakalarda hızlı, güvenilir bir metot saptayabilmek için; vajinal sıvıdaki PAMG-1 tayinine dayanan Amnisure kiti ile nitrazin testi esasına dayanan Altest kiti karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kadın doğum bölümüne su gelmesi şüphesi ile başvuran 21-38 hafta arasındaki 50 gebe dahil edildi. Hastalara önce Altest kiti verildi.. Sonra hasta muayene masasına yatırılarak spekulum uygulamaksızın Amnisure testi uygulandı. Sonuçları pozitif olanlara spekulum uygulanarak pooling değerlendirildi. Her hastanın amniyotik sıvı volumleri dört kadran ölçülerek kaydedildi. Bulgular: Altest in sensitivitesi %8 . . .3.3, spesifısitesi %65.9 olarak hesaplandı. Altest in gerçek pozitiflik oranı %25, yalancı pozitiflik oranı ise %75 idi. Buna karşın Altest in gerçek negatiflik oranı %96.7, yalancı negatiflik oranı ise %0.3 olarak bulundu. Amnisure sensitivitesi %83.4, spesifısitesi %97.8 olarak hesaplandı. Amnisure'un gerçek pozitiflik oranı %83, yalancı pozitiflik oranı ise %0.2 idi. Buna karşın Amnisure'un gerçek negatiflik oranı %97.7, yalancı negatiflik oranı ise %0.2 olarak bulundu. Sonuçlar: Amnisure kiti erken membran rüptürü tanısında daha güvenilirdir. Objectives: Amnisure™ (based on the existense of PAMG-1 in vaginal fluid) and Altest™ (based on the nitrasin test) were compared to detect a reliable, sensitive and quick test for the detection of the premature rupture of membranes in pregnancy. Material and Methods: Fifty pregnant patients between 21-38 weeks who has a suspicion for the fluid leakage were enrolled to the study. Altest™ and then Amnisure™ were applied. A sterile speculum examination and pooling were evaluated for the positive results. Amniotic volumes were calculatedfour quadrent with obstetric ultrasound. Results: The sensitivity and spesifisity for Altest™ were 83.3% and 65.9% respectively. Altest™ had 25% truepositivity and 75% false positivity rate. However, Altest™ had 96.7% true negativity and %0.3 false negativity rates. The sensitivity and spesifisity for Amnisure™ were 83.4% and 97.8% respectively. Amnisure™ had 83% true positivity and 0.2% false positivity rate. However, Amnisure™ had 97.7% true negativity and %0.2 false negativity rates. Conclusions: Amnisure™ is more reliable in the detection of the premature rupture of membranes in pregnancy Daha fazlası Daha az

Prenatal tanısı konulan bir izole aberran sağ subklavian arter (ARSA) vakası ve literatürün tartışılması

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Çetinkaya, Nilüfer | Fıçıcıoğlu, Cem | Yeşildağlar, Narter

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 3 ) , pp.135 - 137

Down sendromu, birçok belirteciyle prenatal dönemde tanısı konulabilen bir durumdur. Aberran sağ subklaviyen arter (ARSA) aortik arkusdan çıkan damarların bir anomalisidir ve Down sendromu taraması için bir belirteç olarak kullanabilirliği ileri sürülmüştür. Bir vaka ile bu durumu ve güncel literatürü tartıştık. Summary: Down syndrome is a condition can diagnosed prenatally. Aberrant right subclavian artery (ARSA) is an aortic arcus abnormality and proposed as a marker for the screening of Down syndrome. We presented a case report under the sight of the current literature.

Etanercept causes regression of endometriotic implants in a rat model

Yildirim, G. | Attar, Rukset | Ficicioglu, C. | Karateke, A. | Ozkan, F. | Yesildaglar, N.

Article | 2011 | Archives of Gynecology and Obstetrics283 ( 6 ) , pp.1297 - 1302

Objective: To determine the effects of etanercept (anti-TNF-?) on surgically induced endometriosis in a rat model. Materials and methods: This is a prospective, randomized, controlled, experimental study that was carried out at the Experimental Research Center of Yeditepe University (YUDETAM). Thirty female nonpregnant, nulligravid Wistar-Hannover albino rats were used. The summary of the technique: surgical induction of endometriosis, administration of estrogen for 2 weeks, and laparotomy; administration of etanercept for 2 weeks following the induction of endometriosis and laparotomy; administration of estrogen for 2 weeks and nec . . .ropsy. The volume and histopathological scores of the endometriotic foci were evaluated. Results: One-hundred twenty uterine horns were implanted in 30 rats. Endometriosis was completely formatted in 112 lesions (93.3%). No rats were lost. In the etanercept group, the lesions' volumes were 83.9 ± 13.1, 47.2 ± 8.4, and 96.7 ± 34.8 mm3 at the end of the second week (pretreatment stage), at the end of the fourth week (post-treatment stage), and at the end of the sixth week, respectively (P = 0.007). Histopathologic scores were 2.3 ± 0.2, 1.7 ± 0.2, and 1.9 ± 0.1, respectively (P = 0.08). The changes in the other groups were not statistically significant. Conclusions: Etanercept, a fusion protein consisting of human recombinant soluble TNF receptor-2, neutralizes TNF activity. Anti-TNF therapy could be a new non-hormonal therapeutic option for the treatment of endometriosis in humans. © 2010 Springer-Verlag Daha fazlası Daha az

Tudor tells about new twists in the story tale of SMURFs

Qureshi, M.Z. | Jabeen, S. | Butt, G. | Aslam, A. | Naqvi, S.K.-U.-H. | Attar, Rukset | Farooqi, A.A.

Review | 2016 | Cellular and Molecular Biology62 ( 5 ) , pp.38 - 43

Smad ubiquitin regulatory factors (SMURFS) belong to the HECT- family of E3 ubiquitin ligases. This family has two members, SMURF1 and SMURF2. SMURFs have emerged as well studied negative regulators of TGF induced intracellular signaling. However, increasingly it is being realized that SMURFs tactfully modulate an array of proteins in different cancers. This review sets spotlight on how SMURF1 and SMURF2 communicate with effectors of different signaling pathways during the multistep progression to cancer. We also summarize how microRNAs (miRNAs) effectively control SMURFs in different cancers. Role of SMURFs is context dependent in . . .different cancers and better concepts related to miRNA regulation of SMURFs in different stages and steps of cancer will be helpful in efficient translation of laboratory findings to clinic. © 2016 by the C.M.B. Association. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Signaling lansdscape of prostate cancer

Lin, X. | Aslam, A. | Attar, Rukset | Yaylim, I. | Qureshi, M.Z. | Hasnain, S. | Farooqi, A.A.

Review | 2016 | Cellular and Molecular Biology62 ( 1 ) , pp.45 - 50

Research over the decades has gradually and sequentially shown that both intratumor heterogeneity and multifocality make prostate cancer difficult to target. Different challenges associated with generation of risk-stratification tools that correlate genomic landscape with clinical outcomes severely influence clinical efficacy of therapeutic strategies. Androgen receptor mediated signaling has gained great appreciation and rewiring of AR induced signaling cascade in absence of androgen, structural variants of AR have provided near complete resolution of genomic landscape and underlying mechanisms of prostate cancer. In this review we . . . have attempted to provide an overview of most recent advancements in our knowledge related to different signaling cascades including TGF, SHH, Notch, JAK-STAT in prostate cancer progression and development. © 2016 by the C.M.B. Association Daha fazlası Daha az

Maslinic acid as an effective anticancer agent

Lin, X. | Ozbey, U. | Sabitaliyevich, U.Y. | Attar, Rukset | Ozcelik, B. | Zhang, Y. | Farooqi, A.A.

Article | 2018 | Cellular and Molecular Biology64 ( 10 ) , pp.87 - 91

Maslinic acid (2?,3ß-dihydroxyolean-12-en-28-oic acid) is a naturally occurring pentacyclic triterpenic compound. Maslinic acid is gradually gaining attention as an excellent pharmacologically active product because of its premium biological properties. In this review we will focus on chemopreventive properties of Maslinic acid against different cancers. Seemingly, available data is limited and we have yet to unravel how Maslinic acid therapeutically targeted oncogenic cell signal transduction cascades in different cancers. Moreover, there are visible knowledge gaps about the ability of Maslinic acid to modulate oncogenic and tumor . . .suppressor microRNAs in various cancers. © 2018 by the C.M.B. Association Daha fazlası Daha az

The effects of PON1 gene Q192R variant on the development of uterine leiomyoma in Turkish patients

Attar, Rukset | Atasoy, H. | Inal-Gültekin, G. | Timirci-Kahraman, Ö. | Güleç-Yilmaz, S. | Dalan, A.B. | İşbir, Turgay

Article | 2015 | In Vivo29 ( 2 ) , pp.243 - 246

Aim: This study aimed to analyze the relation between uterine leiomyoma (ULM) patients and p.Q192R polymorphism. Materials and Methods: ULM patients (n=76) and healthy women (n=103) were recruited from the Yeditepe University, Department of Gynecology and Obstetrics. The genotype and allele distribution of p.Q192R was analyzed by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism methods. Genotype and allele frequencies between study groups were calculated by the chisquare (?2) and Fischer's exact test. Results: The frequency of the B allele was lower in patients (p<0.001) and the AB genotype showed a decrease . . .d risk for ULM development (p<0.001). The variation was unrelated to ULM size and number. There was no significant difference between p.Q192R genotype frequencies and fibroid size and number. Conclusion: The heterogeneous AB genotype of PON1 p.Q192R variation could be recognized as a low-risk parameter for the development of ULM in Turkish women. © 2015, International Institute of Anticancer Research. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Uterus didelphys with an obstructed unilateral vagina and ipsilateral renal agenesis: A rare cause of dysmenorrhoea

Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İnan, Yücel | Kızılkale, Özge | Karateke, Ateş

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 4 ) , pp.242 - 245

Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böbrek agenezisi ile birlikte di- delfik uterus nadir görülen bir durumdur. Genellikle menarj sonrasın- da görülen pelvik ağrı, dismenore, karın hacminde artış veya tek ta- raflı hematokolposa bağlı olarak ele gelen kitle şeklinde ortaya çıkar. Bu yazıda özellikle adet sırasında ortaya çıkan pelvik ağrı ve düzensiz adet kanaması şikayetleri ile başvuran 13 yaşındaki bir kız çocuğunun olgusunu sunduk. Hastaya pelvik ultrasonografi ve manyetik rezonans (MR) incelemesi yapıldı. Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böb- rek agenezisi ile birlikte didelfik uterus tanısı konuldu. Tanı ve tedavi . . . amaçlı laparotomi yapıldı. İki ayrı hemiuterus, iki serviks ve sağ tarafta hematometra ve hematokolpos ile aynı tarafta böbrek agenezi tesbit edildi. Vaginal septum tamamen çıkartıldı ve Strassmann metroplas- tisi yapıldı. Ameliyat sonrasında hastanın bütün şikayetleri geçti ve bulguları tamamen kayboldu. Anatomik yapılardaki farklılığa, şikayet- lerin özgün olmamasına ve değişik şekillerde ortaya çıkmasına bağlı olarak bu konjenital anomalinin tanısı ve tedavisi güçtür. Dönemsel karın ağrısı ve abdominopelvik kitle ile başvuran bir kadında mutlaka bu bozuklukların da olabileceği düşünülmelidir. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Didelphic uterus with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis is a rare condition. It usually presents with pelvic pain fol- lowing the menarche, dysmenorrhoea, and an increase in abdomi- nal volume or a palpable mass due to unilateral haematocolpos. We present the case of a 13-year-old girl who referred with recurrent pel- vic pain, mainly at the time of menses, and irregular menstrual cycle complaints in this report. The patient underwent ultrasonography and magnetic resonance (MR) imaging of the pelvis was performed. The diagnosis was uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsi- lateral renal agenesia. Laparotomy was performed for diagnosis and treatment purposes. Two separated hemiuteri and two cervices with hematometra and hematocolpos on the right side and ipsilateral renal agenesis were detected. The vaginal septum was excised completely and Strassman metroplasty was performed. Her complaints were re- solved and she was absolutely asymptomatic after surgery. Diagnosis and management of this congenital anomaly is challenging due to the complexity of the anatomic structures, nonspecific complaints, and heterogenic presentation. These anomalies must always be consid- ered while working-up female patients presenting with episodic ab- dominal pain and abdominopelvic mass. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Key words Daha fazlası Daha az

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms