Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Yazar [1]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [1]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Adı [1]
Dil [1]
Yazar Departmanı [1]
TÜRKİYE’DE BOŞANMA NEDENLERİNİN ANALİZİ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK YÖNTEMLERİ

Binay, Murat

Article | 2018 | Ombudsman Akademik5 ( 9 ) , pp.237 - 267

Ülkemizde istatistiksel olarak da ortaya çıkan sonucagöre, boşanmanın toplumsal olarak hoş karşılanmamasınedeniyle 1990’lı yılların sonuna kadar ciddioranda bir artış görülmemektedir. Ancak yapılanaraştırmalarda; son zamanlarda, kadınların iş yaşamınagirmesi, eşlerin eğitim durumlarının yükselmesi,toplumsal, ekonomik ve kişilere ilişkin sebeplerinvarlığı, kadın haklarının ön plana çıkması,hukuki yönden geçmişe oranla boşanmanın taraflariçin kolaylaştırılması ile birlikte boşanma oranlarınınartış gösterdiği düşünülmektedir. Bu çalışmada2012-2016 yılları arası TUİK boşanma istatistiklerianaliz edilerek boşanma nedenleri üzerine istati . . .stikiçıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. Ülkemizde,boşanma sorununun özellikle son yıllarda büyükbir artış göstermesi ve bu durumun toplumsalbir sorun olarak gündeme gelmesi, konuyla ilgilidaha kapsamlı araştırmalar yapılması ve sorununçözümüne yönelik projeler geliştirilmesi bakımındanönem taşımaktadır. Sorun ne kadar gerçekçimodellenirse çözüm de o kadar etkin olacaktır. Buçalışmada ilk kez boşanma nedenleri, süre ve yaşfaktörlerine göre 5 yıllık bütünleşik süreç olarak istatistikianalize tabi tutulmuştur. According to statistically significant results in ourcountry, there is no serious increase until the late1990s due to the fact that the divorce is not sociallywelcomed. However, in the researches; it is thoughtthat recently divorce rates have increased with theintroduction of women into business life, the increaseof educational status of spouses, the existenceof social, economic and personality reasons, theadvancement of women’s rights and facilitation ofdivorce from the legal side. In this study, statisticsof divorce statistics of TUIK between 2012-2016 willbe analyzed and statistical inferences will be triedto be made on the reasons of divorce. Especially inour country, the problem of divorce has increased inrecent years, and this situation has become a socialproblem, it is important to carry out more researcheson the issue and to develop projects for solving theproblem. The more realistic the problem is, the moreeffective the solution will be. For the first time inthis study, statistical analysis was performed as anintegrated process of 5 years according to divorcereasons, duration and age factors Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms