Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 228 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 228 Adet 0.001 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Eser Adı [20]
Yayın Tarihi [4]
Yazar Departmanı [20]
Esere Katkı Sağlayan [1]
Yayın Türü [Ortam] [1]
Dil [2]
Erişim Hakkı [1]
Yayın Turu [Akademik] [2]
Erişime Açık

Yaratıcı kodlama ile üretilen interaktif tipografi çalışmaların incelenmesi

Daşcinscaia, Olga

Günümüzde tasarım ve teknolojinin kesişim noktasında önemli bir yer tutmaya başlayan yaratıcı kodlama, tipografi alanında da çeşitli yenilikçi tasarım yaklaşımlarının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Özellikle etkileşim tekniklerinin tasarımlarda kullanılmasına olanak tanımasıyla öne çıkan yaratıcı kodlama, gelenekselleşmiş tasarım yöntemlerinin ötesine geçerek, tipografi tasarımında yeni bir çağın kapılarını aralamıştır. Sahip olunan teknolojiyle doğrudan iletişim kurmanın bir yolu ve dijital dünyanın gerçek olanaklarını keşfetmenin bir aracı olan yaratıcı kodlama, modern tipografinin günümü ...Daha fazlası

Erişime Açık

Factors that affect the intention to use e-learning sites: A study from the perspective of technology acceptance model

Tuna, Gözde

The internet is a major technological development changing our life. This study investigates students' intents to use of electronic learning (e-learning) platforms using Technology Acceptance Model, known as TAM. Our model consists seven variables mainly, technology related variables, instructor related factors, course related factors, perceived usefulness, known as PU, perceived ease of use, known as PEOU, enjoyment and intention to use. Data have been gathered through google forms. Likert type questionnaire and applied 209 adult students who are older than 20. Results shown that instructor a ...Daha fazlası

Erişime Açık

Toplumsal değerler ve ideolojiler: Tıflî hikâyeleri ile Meddah Behçet Mahir Hikâyeleri’ndeki temsiller

Çatalkaya, Seda

Sözlü kültür ortamında doğan ve sözlü gelenek içerisinde yayılan halk hikâyeleri, muhtevasında ait olduğu kültürün toplumsal değerlerini barındırır. Toplumsal yasalar, halkın yaşam biçimi, dinî inançları bu gelenekte halk anlatılarına konu olur. IV. Murad Devri’nin İstanbul’unda geçen, büyük bir kısmı 1850-80 yılları arasında yayımlanan (17. yüzyıl) Tıflî Hikâyeleri ile (20. yüzyıl) Meddah Behçet Mahir Hikâyeleri içeriklerinde ait oldukları devirlerin toplumsal değerlerinden ve ideolojilerinden izler taşır. İcracı, dinleyici ve bağlam ekseninde toplumsal değerler, kurumlar ve töreler desteklen ...Daha fazlası

Erişime Açık

İşveren açısından iş güvenliğine aykırılığın ceza hukukundaki yansımaları

Öğütcü Delgezenli, Özlem

İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve gelişmesi amacıyla mevzuatın, bilimin ve aklın ışığında önleyici ve koruyucu gerekli her türlü tedbiri almak, işin tekniği gereği bulunması gereken araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını periyodik olarak denetlemek, işçilerini karşılaşabilecekleri mesleki riskler ile buna karşı alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirerek farkındalık oluşturmak ile her seviyede gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek suretiyle iş bilinci ve kültürünü geliştirmekle yükümlüdür. İş güvenliğin ...Daha fazlası

Erişime Açık

A study on the effects of business incubators on entrepreneurs under the light of positive psychology

Tüzemen, Burçin

Business incubators support the development of start-up companies by offering a protective environment and various support services. Since the appearance of incubators, academic studies focused mostly on hard issues like their contribution to the financial success of start-up companies. Nevertheless, when it comes to soft issues, more needs to be studied, The purpose of this research is to help close some of the gaps in the literature by focusing on the contribution of business incubators to the well-being of entrepreneurs. For that purpose, the effects of incubator services on the psychologic ...Daha fazlası

Erişime Açık

Analyzing baksı museum through the search for the center in today’s art

Özgüz Çelik, Ebru

This thesis is based on the understanding of center in art; examines the displacement of the dominant forces of art along with economic, political or social changes and the reasons for this change. By examining this change from the Renaissance period to the present day, by tracing the similarities and contrasts in the past and present, through the conditions that led to the formation of these centers, their artistic production and consumption between these periods and today, the circulation of artistic productions in the world, museology, and collections, we answer the question of whether we c ...Daha fazlası

Erişime Açık

The effect of supply chain agility and supply chain resilience on firm performance: A Study of the Marmara organized industrial zones

Gökhan, Esra Nur

Today, supply chain agility and supply chain resilience are two important concepts that companies try to invest in with their existing resources. In the rapidly changing and complex global world, the survival of companies and the ability to cope with their competitors resiliently depend on using their resources most efficiently. In addition, if these companies integrate digital technologies into their operations so they can quickly respond to customer expectations and increase the satisfaction of their customers who play a key role today. The first aim of this study is to investigate the effec ...Daha fazlası

Erişime Açık

A research about determining the importance of word of mouth marketing for choosing pre-school education institution in Trakya

Taşkın Akkoyun, İlayda

In today’s technology, consumers can easily obtain all kinds of information. In addition; the consumer who is directly exposed to many desired or undesired messages has difficulty in making a decision in the purchasing process. While consumers try to choose the best one for themselves among many alternatives, marketers who try to respond to variable needs and desires of consumers are also trying to develop new strategies. One of them is to use word-ofmouth marketing method in a positive way. Since the choice of pre-school education institution has an important place in the service sector, wor ...Daha fazlası

Erişime Açık

Global art market and art economy after 2000 and Turkey: The evolution, resilience, and global prominence of the Turkish art market

Üler Kaprol, Tuğçe

The term "market" has deep historical roots, evolving from a physical space for trade to an abstract concept symbolizing the exchange of goods and services. In the sociology of art, Pierre Bourdieu has shaped a distinctive path of research, emphasizing taste judgments, cultural power, and cultural capital as tools for social dominance. This foundation aids in understanding the intricacies of the art market. Over time, art has transformed into an alternative investment for corporate entities, wealth managers, banks, and individuals, driven by economic shifts since the 1980s. The 1980s saw the p ...Daha fazlası

Erişime Açık

On the universality of cognitive biases in natural language: The case of noun phrase internal ordersing

Akyürek, Sunay

The present study experimentally investigates the order of NP-internal modifiers in gesture modality as practiced by Turkish speaking participants in an attempt to understand the natural order within NPs cross linguistically, whether the participants’ preferences reflect a homomorphism bias, and whether their preferences are influenced by their native language. For these purposes, Turkish-speaking participants (N=44) randomly assigned to two conditions where access to their native language was suppressed in the first block (suppression-first condition) or where access to their native language ...Daha fazlası

Erişime Açık

Effect of artificial intelligence in social media content creation

Zapen, Sufian Bassam Mohammad

The main purpose of this thesis is to develop a deeper understanding and to gain deeper knowledge about the role of artificial intelligence in social media content creation. In order to make it precise, we have formulated two underlying questions: How much creativity does artificial intelligence really possess? And what is the role of artificial intelligence in content creation? For these questions we have chosen online questionnaire for data collection. Data were gathered from respondents from different countries between November 9, 2022, and October 3, 2023. We have used descriptive and infe ...Daha fazlası

Erişime Açık

Grafik tasarımın yeni medya teknolojilerindeki geleceği: İnternet üzerinden yayın yapan talebe bağlı video platformlarında afiş ve thumbnail kullanımının dinamik izleme alışkanlıklarına bağlı değişimi

Kızıltaş, Emek

Dinamik bir iletişim bilimi olan grafik tasarım, günün şartları ve ihtiyaçlarına göre şekillenebilen, esneyebilen ve farklı yaklaşımlarla çözüm üretebilen bir disiplin olmayı sürdürmektedir. Gelecekte de varlığını sürdüreceği ön görülmekte olan grafik tasarımın, gelişen teknolojiler ve yeni medya alanındaki ihtiyaçlara büyük oranda cevap vermesi gerekliliği tüm dünyada kabul görmektedir. Dijital yayın platformlarının izleme alışkanlıklarına doğrudan etkisi, izleme etkinliğinin giderek bireyselleşmesine ve farklı pazarlama stratejilerinin gelişmesine neden olmaktadır. Tezde SVOD hizmeti sunan y ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms