Filtreler
Filtreler
Bulunan: 162 Adet 0.002 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Eser Adı [20]
Yayın Tarihi [1]
Yazar Departmanı [20]
Yazar [KatkıdaBulunan] Kurum [20]
Yayın Türü [Ortam] [1]
Dil [2]
Erişim Hakkı [1]
Yayın Turu [Akademik] [2]
Erişime Açık

Evaluation of kitsch art in a consumer society by the art educators

Marangoz, Selvin

Kitsch, like many art concepts, went beyond the boundaries of art and began to affect individuals and society. In consumer society, many imitations, cheap, serial, fake products and repetitions of their have been proliferated. With its lack of artistic concern, creativity and originality, kitsch products have caused art to lose its autonomy and enter into a commercial configuration. In this study, a survey study was conducted to reach art educators' opinions about Kitsch products. Educators working in various departments of Fine Arts Faculties were emailed and asked if they agreed with the stu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk kişisel verileri koruma mevzuatının Avrupa Birliği genel veri koruma tüzüğü i̇le uyumlaştırılması sürecinde doğabilecek sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri

Seçkin, Ayça Zanbaklar

90’lı yıllardan itibaren bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişim, kişisel verilerin yasal olarak korunma ihtiyacını ön plana çıkarmıştır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak pek çok ülke kendi yasal mevzuatında düzenlemeler yapma gereği duymuştur. 1995 yılında 95/46/EC sayılı Direktifin kabul edilmesiyle Avrupa Birliği hukukunda kişisel veriler ilk kez yasal bir çerçeveye oturmuştur. 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ise 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de ise 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinden sonra 7 Nisan 2016 tarihinde Kişis ...Daha fazlası

Erişime Açık

Makyaj ile sanatın karşılaştırılması

Özkan, Svetlana

Sanat ve makyaj her zaman insana eşlik etmiş, toplumla birlikte gelişmiştir. Sanat ve makyaj tarihsel yönüyle ve gelinen aşamada birbiriyle etkileşim halindedir. Antik çağlardan günümüze toplumun makyaja karşı tutumundaki değişim de dahil olmak üzere sanat ve makyaj arasında çeşitli bağlantılar vardır. Sanat objeleri ile makyajın karşılaştırmasının farklı dönemler açısından anlaşılması amaçlanmaktadır. Kanaat önderlerinin fikirlerinden hareketle, farklı dönemlerden makyajla ilgili literatürün antik çağlardan günümüze gelişim trendi analiz edilecektir. Bir sanatçı ve bir makyaj sanatçısı arasın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kırım’da yaşanan i̇lk Rus i̇stilası 1736

Budak, Rüçhan

1699 Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlılar, erken XVIII. yüzyıla kaybedilen toprakları geri alma politikası takip etmişti. Bu politika gereği 1711 yılında Azak kalesini Ruslardan ve 1714 yılında Mora yarımadasını da Venedik’ten geri almıştı. 1736 senesine gelindiğinde Ruslar, Karadeniz’in kuzeyine hâkim olabilmek için Azak kalesini ele geçirip Kırım Hanlığı’nı ilhak etme politikası takip ettiler. Osmanlılar ile Ruslar arasında cereyan eden bu savaşta Kırım Hanlığı tarihinde ilk kez yabancı güçler tarafından istilaya maruz kalmıştı. 1736 senesinde Ruslar adına Mareşal Münih, Kırım’ı istila ede ...Daha fazlası

Erişime Açık

Limited şirketlerin haklı sebeple feshi

Koşan, Pınar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 636/III hükmü ile limited şirketlerde haklı sebeplerin varlığı halinde, her bir ortağın mahkemeden ortaklığın feshine karar verilmesini isteyebileceği düzenlenmiştir. Düzenlemenin devamında ise, mahkemenin şirketin feshine karar vermek yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesi ve davacının ortaklıktan çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedilebileceği belirtilmiştir. Çalışmamızda limited şirketin sona erme hallerinden biri olan bu hüküm uyarınca haklı sebep kavramı açıklanmış ve hangi hallerin limite ...Daha fazlası

Erişime Açık

A lifetime dedicated to the republic: Hasene Ilgaz with works, activities, and thoughts

İnceoğlu, Fatma Samime

Undoubtedly, the circumstances and the period we are born into shape our biography. Therefore, biographical works do not only tell us the story of a life. They also tell the story of an era. There are such lives lived at turning points in history that tell us a lot about the period beyond being a biography. This study focuses on the Turkish female identity idealized by the founding elite of the Republic in the early Republican period through the life of Hasene Ilgaz, who lived in such a period and whose works and activities shed on light the period she lived in. These women’s identities, shape ...Daha fazlası

Erişime Açık

Historical documents on the origin of the Gokturk Alphabet

Taş, Şaban

The Gokturk Khaganate serves as a role model state for contemporary Turkic states. This can be proven from various aspects such as language, culture, law, social life, and governance. Particularly, when focused on the subject of language and alphabet, it is possible to dilate on this foundation. The foundation of the Gokturk Alphabet emerges as a manifestation of the abstract and concrete accumulation of Turkish culture spanning thousands of years. When delving into the history of rock paintings, the earliest rock paintings belonging to the Turks appear in the Lena Rock Paintings area in Russi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Transformation of cyberpunk films in hollywood remakes: a comparative historical analysis

Aktaş İlcik, Ece

The last decade has seen an increase in Hollywood productions of cyberpunk films. These films, designed as remakes or sequels, appeal to both old fans of the cult original films and new audiences. The subject of this research is how the remakes, which aim to guarantee the box office undergo changes and how they fit into the system compared to the originals. In the research, it has been attempted to reveal how these change narratives have been integrated into current policies and the system compared to the originals, and to determine and show in which contexts this transformation of the remakes ...Daha fazlası

Erişime Açık

Mezopotamya mitolojisinin fantastik illüstrasyon sanatına etkisi ve Gılgamış Efsanesinin yeniden illüstratif yorumu

Taşut, Kübra

İllüstrasyon; bir düşünceyi, metni, kelimeyi, durumu ya da kavramı geleneksel, deneysel ya da dijital teknikler ile resimleyen sanattır. İlk çizgili ve renkli anlatı örnekleri mağara resimlerinde görülmektedir. Bu ilkel çizgili alıntılar, mağara dışında yaşanan günlük av maceraları, başka kabilelerle yaşanan çatışma sahneleri, yolculuk serüvenleri gibi olayları, mağara içinde yaşayan koruma altındaki ailelere bir tür duvara çizilmiş masal anlatıyor diyebiliriz. Hem dışarıda olanlar anlatılıyor hem de tehlikelere dikkat çekiliyor. İllüstrasyon tanımına uyan bu ilkel örnekler, tarihin ilk il ...Daha fazlası

Erişime Açık

Collective memory and journalism in the context of femicide

Öztürk, İrem

This study examines the news production processes about femicide, a universal problem, in the Turkish press within the context of collective memory. The relationship between memory and the news media is explained by associating it with Alison Landsberg's (2004) concept of prosthetic memory. In addition, to better analyze how collective memory is (re)produced through news about femicide, which is the main subject of the study, feminist movements and women's ideas and activities about the issue from the past to the present in the world and Turkey are discussed. The in-depth interview method, whi ...Daha fazlası

Erişime Açık

The adaptation study of the brief form of the affective Neuroscience personality scales (BANPS) to Turkish

Uçar, Nehir

The aim of this study is to adapt Brief Form of Affective Neuroscience Scales (BANPS) into Turkish culture and examine its reliability and validity. BANPS was originally developed by Barrett and colleagues (2013) to shorten and improve the psychometric properties of ANPS (Davis et al., 2003). The BANPS consisted of 33 items and six scales which aim to assess personality traits on the basis of six affective systems (SEEK, PLAY, CARE, FEAR, ANGER, SADNESS). The reliability and validity analyses of Turkish BANPS were conducted with three groups of participants, including all participants (N= 873) ...Daha fazlası

Erişime Açık

Adrenergic modulation of melanocortin pathway by hunger signals

Yılmaz, Bayram | Yavuz, Yavuz

Norepinephrine (NE) is a well-known appetite regulator, and the nor/adrenergic system is targeted by several anti-obesity drugs. To better understand the circuitry underlying adrenergic appetite control, here we investigated the paraventricular hypothalamic nucleus (PVN), a key brain region that integrates energy signals and receives dense nor/adrenergic input, using a mouse model. We found that PVN NE level increases with signals of energy deficit and decreases with food access. This pattern is recapitulated by the innervating catecholaminergic axon terminals originating from NTSTH-neurons. O ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms