Filtreler
Filtreler
Bulunan: 43 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [3]
Dergi Adı [1]
Yayıncı [3]
Dil [2]
Yazar Departmanı [20]
Post-Truth Çağda Figüratif Resim ve Heykel

Ataş, Eyüp

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Hakikatin önemsizleştiği post-truth dönemde insanlık bir simülasyon çağı yaşamaktadır. Zaman ve mekân algısı değişmiş, görüntülerden oluşan sanal bir imgelem dünyası söz konusu olmuştur. Artık her şey sayılardan oluşan bir veridir. Her türlü hakikat her an değişebilir durumdadır. Bu dönemde sanal medya kullanıcıları herhangi bir alandaki yeterliliklerine bakılmaksızın ‘her şey’ olabilmektedir. Hakikatin önemsizleşmesinin temel özelliklerinden bir diğeri de yalanın hakikatin yerini almasıdır. Öznel duygu ve düşüncelerin rasyonel görüşlere tercih edildiği bu çağda sanatta payına düşeni almaktadır. Postmodern sanatçının üretimi konusun . . .da, sanat tarihinden ve yapılmış işlerden nasıl faydalandığı yöntem farklılıklarıyla ele alınmıştır. Başından beri süre gelen ‘sanatta özgünlük’ tartışmalarının öneminin ne ölçüde değiştiği incelenmiştir. Melez bir üsluba sahip olan bugünün sanatçısının, yeni medya ve dijital teknolojinin olanaklarına nasıl eklemlendiği tartışılmıştır. Manipülasyonun postmodern sanatçı için önemi, gerçek ve sahtenin yer değiştirmesi bağlamında ele alınmıştır. Kapitalin veya sermayenin sanata etkisi incelenmiştir. Post-truth dönemde artık ‘gerçeklik’ hakikatle değil kurgularla inşa edilmektedir. Figüratif resim ve heykelin gerçeklikten yola çıkması bağlamında bugünün sanal dünyasında kurgulanan ‘figüratif resim ve heykel’ değerlendirilmiştir. Tüketim nesnesine dönüşen sanatın ‘sanallaşması’ ve ‘simülasyonun simülasyonu’ olması durumu incelenmişti Daha fazlası Daha az

A Research on Local Government's View on Integrated Reporting in Turkey and a Model Proposal

Kaya, Can Tansel | Akbaş, Müzeyyen Çiğdem

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Municipalities are expected to be more transparent, accountable, understandable and to have stronger communication channels with stakeholders. Corporate reports are the tools that establish strong dialogs with stakeholders. Integrated Reports, which provide the opportunity to deliver both financial and non-financial information in a single report, is one of the innovative corporate reporting model. The purpose of this article is to propose an "Integrated Reporting Model" applicable by local governments in Turkey and to make "Integrated Performance Measurements". In line with the purpose of the study, annual reports published by 29 M . . .etropolitan Municipalities in Turkey between 2018-2020 were examined, the social data obtained from that reports were digitized with the "content analysis" method, and a model proposal was constituted and performance measurement was together with the opinions of 12 experts, by using the "analytical hierarchy process" technique of "multi-criteria decision making" methods. The result of the analysis indicate that integrated reporting is an applicable reporting model for Municipalities and current reporting models of them close to integrated reporting in terms of their contents but different by their structures, and frameworks. Daha fazlası Daha az

Nationalism and National Identity of Western Ukraine in The Post - Soviet Era

Nowak, Agata

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The research is designed to examine the essence and roots of Ukrainian nationalism of Western Ukraine, categories of identity regarding Ukrainians, and to present how modern Ukrainian national identity is constructed. The aim of the study is to understand within the broad context of nationalism the complexity of Ukrainian nationalism that does not fit the commonly used definition of a nation; common language, common religion, and common historical memory. The anthropological fieldwork is based on participant observation and in total 35 in-depth interviews which were conducted mainly in Lviv between 2014-2019. Moreover, in order to f . . .ully explore the notion of Ukrainian nationalism an analysis of national symbols, myths, traditions, and historical memory through its history is evaluated. Furthermore, the study analyzes the role of religion and OUN-UPA activities in shaping Ukrainian nationalism placing it also in the context of current political circumstances. The results of the research indicate that Ukrainian nationalism has its origins in Western Ukraine and then it spread from the West of Ukraine to the eastern parts of the country. As a consequence of the latest events; the Euromaidan Revolution, and the ongoing war with Russia, Ukrainian nationalism is being re-shaped and re-constructed. Those events caused also the resurrection of Stepan Bandera’s myth which is associated with Western Ukraine Daha fazlası Daha az

Mezopotamya Mitolojisinin Fantastik İllüstrasyon Sanatına Etkisi ve Gılgamış Efsanesinin Yeniden İllüstratif Yorumu

Taşut, Kübra

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

İllüstrasyon; bir düşünceyi, metni, kelimeyi, durumu ya da kavramı geleneksel, deneysel ya da dijital teknikler ile resimleyen sanattır. İlk çizgili ve renkli anlatı örnekleri mağara resimlerinde görülmektedir. Bu ilkel çizgili alıntılar, mağara dışında yaşanan günlük av maceraları, başka kabilelerle yaşanan çatışma sahneleri, yolculuk serüvenleri gibi olayları, mağara içinde yaşayan koruma altındaki ailelere bir tür duvara çizilmiş masal anlatıyor diyebiliriz. Hem dışarıda olanlar anlatılıyor hem de tehlikelere dikkat çekiliyor. İllüstrasyon tanımına uyan bu ilkel örnekler, tarihin ilk illüstrasyon örnekleri olarak yerlerini al . . .mışlardır. Daha kapsamlı ve gelişmiş olarak, günümüze kadar ulaşmış olan Mısır hiyeroglifinin keşfi, iletişimle illüstrasyon sanatını kaynaştırmıştır. Mezopotamya’da ise her türlü iletişime rağmen, çivi yazısı tabir edilen bir anlatı kültürü gelişmiş ve kil tabletler kullanılmıştır. Asur, Babil, Sümer ve Hitit uygarlıkları, bu olanaklar içerisinde kültürlerini günümüze taşımışlardır. Gılgamış efsanesi, bu kültürün ürünü olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Daha batıda Yunan ve Roma uygarlıkları daha da ileri gidip ilk alfabeyi keşfetmiş, iletişime bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Dilden dile dolaşan mitolojik destan ve hikayeler yazıya dökülmüş, günümüze kadar gelen önemli edebi kaynakları oluşturmuşlardır. Homeros’un İlyada’sı bu örneklerden biridir. Bu geniş coğrafyanın kültür birikimleri çok renkli ve zengin mitolojik kaynaklara neden olmuştur. Çeşitli efsaneler, masallar, kahramanlıklar birbirleriyle kaynaşarak, fantastik sanatta muhteşem eserler yaratan sanatçılar yetiştirmiştir. İllüstrasyon gerçek anlamda, Orta çağda kitap resimlemelerinde tutucu ve baskıcı bir dönem geçirdi. Rönesansla birlikte illüstrasyon sanatı, sanatçılarına, bütün geçmişin birikimiyle, özgürlük kapılarını ardına kadar açtı ve sanat her boyutuyla zirveye ulaştı. O zamana kadar yazılan ve yaşayan bütün metinli eserler, illüstrasyon sanatıyla görselleştirildi ve fantastik illüstrasyon, ilk eserlerini bu metinlerin teşvikiyle vermeye başladı. Bütün bu fantastik kültür birikimlerinden sadece biri olan Gılgamış destanını yeniden illüstre edebilmiş şansını yakalamış olmak ve başarmak, benim için büyük bir gurur ve ödünçtür Daha fazlası Daha az

Critical stance in popular/postmodern literary magazines: mainstream or alternative?

Özonur, Defne | Tekin, Vildan

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

It is possible to say that a new era has begun in the field of literary journalism in the last ten years. Magazines in this new format, one of the products of popular culture produced for mass consumption; use left figures in their cover designs and left values ​​in their content and define/introduce themselves as "left". In these magazines, the oppositional language of the youth subculture and the ironic, sarcastic, and humorous language that emerged after the Gezi resistance stand out. For this reason, the approach that the magazines are an alternative symbolic field of struggle is common, both in academic studies and in the cultu . . .ral field. In another approach, attention is drawn to the fact that magazines are products of the culture industry and commodify literature/art. In this study, it is claimed that the critical stance put forward by the magazines deemed appropriate to be called popular/postmodern literary magazines reproduces the dominant ideology. It has been tried to reveal the philosophical framework of the current critical stance in the magazines with examples of idealism, the cultural framework of postmodernism, and the theoretical framework of postMarxism. The existence of these frameworks implies the reproduction of the dominant ideology. In this study, it is aimed to draw attention to the relationship between philosophy, culture and social conditions based on these frameworks. It is a common phenomenon that what is presented "critically" in academic studies and in the cultural field intersects with what is "sovereign" and even serves it. In this way, it produces a "criticality" suitable for its own interests by breaking the "sovereign" and "critical" out of its context. In this study, which uses the Marxist approach and its method, dialectic, the popular/postmodern literary magazines Ot, Kafa and Bavul were examined based on the concept of criticism. Keywords: Criticism; Idealism; Left Melancholy; Popular/Postmodern Literary Magazines; Postmodernism; PostMarxism Daha fazlası Daha az

Estimation of International Trade

Karadağ, Gamze Yıldız

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The study analyzed foreign trade volume among Turkey and 37 OECD countries, especially the sway of the logistics performance index on Turkey's foreign trade volume. In light of this, the effects of the logistic performance index in determining Turkey's foreign trade volume were analyzed by using the data of Turkey and OECD countries in the 2007-2020 period. In the study, three different models were established in which the total foreign trade volume, Turkey's exports to OECD countries, and Turkey's imports with OECD countries are dependent variables. The variables used in the models are the GDP of Turkey and OECD countries, R&D inve . . .stments, population, logistics performance index, and distance between countries. Since the models have problems with autocorrelation, heteroskedasticity, and cross-section dependence, the Huber-Eicker-White estimator, which is robust to these problems, was used. When the results obtained were examined, it was concluded that the sign of the relationship between GDP and foreign trade volume of the countries in the model in which the foreign trade volume was the dependent variable was positive. The gravity model has main variables used in the studies. Among these, the variable that expresses the geographical distance between countries is among the most used. In the study, the direction of relationship with trade flows is negative. Turkey's logistics performance index positively and significantly affects foreign trade volume in the first two models. It has been observed that there is a positive relationship between the populations of OECD countries and Turkey's foreign trade volume, in line with expectations. When the study's primary purpose is evaluated, Turkey's logistics performance index has a positive and significant effect on foreign trade volume Daha fazlası Daha az

Absurdism in Communication Based on Albert Camus

Durak, Gülberk

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Albert Camus, one of the pioneers of existentialism and absurdism, identified the search for meaning in a meaningless universe as "absurd" by defining the limits of absurdism in his work The Myth of Sisyphus. According to him, a person knows that he will die while trying to add value to his life. This contradiction brings out the "absurd". Because death is a tragic end for Man. Another absurd work of Albert Camus, The Stranger is dominated by an incongruous sensibility. This novel of Camus, who argues that the world is absurd and meaningless, is considered one of the most important works of philosophy of the 20th century. The me . . .aninglessness of life, alienation from the environment and oneself, and indifference are at the forefront in the novel. Albert Camus, who has very influential works all over the world, knew today's people very well and expressed the problems of alienation and lack of communication in societies in a foresight way in 1942. In The Stranger, studies on absurd philosophy were carried out at the level of master's degree and doctorate, by considering other works of Camus. Some of these studies have dealt with Camus' philosophy of "absurd" by comparing existentialism, while others have touched on the concept of absurd in the context of the works. In my thesis titled “Absurdism in Communication Based on Albert Camus”, I focused on the alienation caused by absurdism by taking Albert Camus's novel The Stranger, which tells the story of absurdism, and examined the absurd communication and alienation of today's people by using In-depth Interview method, based on reasons such as socioeconomic, cultural and digitalization Daha fazlası Daha az

Discursive Constructions and Visual Representations of Syrian Refugees: A Focus on the Media in Turkey

Yıldırım Şensoy, İmge

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

This study explores the discursive construction and media representations of Syrian refugees in relation to wider politics of nationalism and contested narratives of national identity in Turkey. For this purpose, frontpage coverage of 5 national dailies that were selected based on circulation size, target readership and ideological orientation were analyzed using Discourse-Historical Approach. News items and accompanying visuals sampled from Cumhuriyet, Yeni Akit, Hürriyet, Sözcü and Sabah were subjected to analysis through a set of paradigms that this study develops. These paradigms are Humanitarian, Religious, Economic, Socio-cult . . .ural and Demographic, Citizenship and Rights, respectively. Under each paradigm, associated subthemes of media framing with regard to the distinction between ‘us’ and ‘them’ are scrutinized. This research argues that media discourse on refugees cannot be separated from the broader social and political context and different narratives of who ‘we’ are. Media discourses of inclusion and exclusion that are intertwined; sometimes feeding each other and sometimes rejecting each other and are deeply interwoven with contemporary politics create meaning at social level regarding the representation of “Syrian refuge” Daha fazlası Daha az

The Turkish Right and the Republican People's Party - The Case of 1977 General Elections

Arslan, Fahri Kaan

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The definition of ideological cleavage in Turkish political life through the concepts of right and left began with the orientation of the Republican People's Party to the Left of Center in the 1960s. This separation evolved into a deep polarization and social crisis that would turn into a low-intensity civil war during the 1970s. The 1977 General Elections were held in this crisis atmosphere. In this framework, the political characteristics of the period within the scope of our study have been tried to be scrutinized through the right-left divergence. This thesis aims to analyze the points of convergence and divergence in the discou . . .rses of right-wing politics in Türkiye towards the RPP in the context of the 1977 elections. In that regard, the Justice Party, the National Salvation Party, and the Nationalist Movement Party were chosen as the subjects of our study, representing different ideologies of Turkish Right. The study's scope will be limited to the parties' official discourses: election campaign documents, radio speeches of party elites, and statements of party leaders, which will be evaluated Daha fazlası Daha az

Personalized Evaluation of Oxygen and Carbon Dioxide Exchange in COVID-19 Patients with Regard to Energy Homeostasis

Yılmaz, Bayram | Temur, Sibel | Ercan, Sina | Akduman, Seha | Gücü, Ecem | Erdoğan, Cihan Süleyman | Yenikale, Ayberk | Özilgen, Mustafa

Preprint | 2021 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The COVID-19 does not proceed the same way in every patient. It may interfere with both oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2) exchange in the alveoli; therefore, prevent ATP generation; subsequently, restrict energy supply for the life processes of the patient. Data sets representing the course of the COVID-19 in four patients, where the disease followed dissimilar paths were reassessed after the end of the treatment, by focusing on the respiratory and metabolic energy related parameters (FiO2, PaO2, SaO2, PaCO2) and the other parameters such as HCO3, lactate, body temperature, C-reactive protein (CRP) and blood urea nitrogen levels. . . . The valuable treatment data pertinent to each individual showed that each of them needed a personal treatment method. Group based statistical analyses may cause loss of the valuable medical information, if some of the dissimilar treatment details is considered as outliers. NIH has very recently reported that, there is no sufficient data yet to recommend either for or against the use of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in the treatment of the COVID-19 patients. However, the results of this study suggest that ECMO may be useful for removal of the CO2 from some of the COVID-19 patients; therefore, will be helpful if used in their treatment Daha fazlası Daha az

İngiliz Kaynaklarında Midhat Paşa’nın Avrupa Sürgünü

Işıklar, Kemal İnanç

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Bu çalışmada ünlü Osmanlı Devlet adamı Ahmet Şefik Midhat Paşa’nın II. Sadareti sırasında ve ilk Osmanlı Anayasası olan Kanun-i Esasi’nin ilan edilip, ilk Osmanlı Parlamentosu’nun kurulmasından hemen sonra Sultan Abdülhamid tarafından Avrupa’ya sürgün edilmesi süreci ele alınmaktadır. Sultan Abdülhamid’e yazdığı sitem dolu bir tezkireden altı gün sonra azledilerek İzzeddin Vapuru ile kendi isteği doğrultusunda İtalya’nın Brindisi limanına götürülmüş, yaklaşık yirmi ay Avrupa’da sürgünde bulunduktan sonra Sultan Abdülhamid’in iradesi ile Girit’te ikamet etmek üzere geri çağrılmıştır. Midhat Paşa’ya verilen bu sürgün cezası iç ve dış . . .kamuoyunda tepki ile karşılanmış, Midhat Paşa Avrupa’da bulunduğu süre boyunca önemli bir devlet adamı olarak karşılanmış ve büyük bir ilgi görmüştür This study evaluates the political exile of the famous Ottoman statesman Ahmet Sefik Midhat Pasha to Europe by Sultan Abdul Hamid during his second term of grand vizierate. Midhat Pasha was sent to exile after the proclaimation of the Ottoman constitution, Kanun-i Esasi and the establishment of the first Ottoman Parliament. Only six days after he wrote a reproachful letter to Sultan Abdülhamid, he was dismissed and taken to the Italian port of Brindisi by the Izzeddin Ferry at his own request and after being in exile in Europe for about twenty months, he was recalled to reside in Crete by the will of Sultan Abdul Hamid. The exile sentence given to Midhat Pasha was met with a reaction from the domestic and foreign public opinion and Midhat Pasha was welcomed as an important statesman and received great attention during his stay in Europe Daha fazlası Daha az

An instructional design for new cognitive structure construction in native language on second language learning

Erden, Münire | Virlan, Ayşe Yılmaz

Preprint | 2021 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

This study aims to design a second language instruction through the construction of new cognitive structures in the mother tongue and to determine its effect on the learner's cognitive load and achievement in learning complex structures. The study was undertaken in a public university in Istanbul with 79 prep school students and designed as a quasi-experimental study. A subjective cognitive load scale developed by Paas (1992) and an achievement test were utilized as the data collection tools. A covariance analysis (ANCOVA) was employed to determine student achievement between the experiment and control groups, the results of which p . . .roduced a significant difference in favor of the experiment group. The results of the one-way ANOVA showed that there is a statistically significant decrease with regards to the cognitive load of the students in the experiment group. The efficiency of instruction was also measured utilizing the efficiency formula developed by Paas and van Merrienboer (1994). The results corroborated the hypothesis that when designed in a way to construct new structures in the native language, thereby reducing the cognitive load, this instruction yields an increase in the achievement of the students for the learning of complex structures in the second language. The results call for attention that the instructional design utilized as the treatment of this study is efficient on the academic achievement of the students in their learning Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms