Filtreler
Filtreler
Bulunan: 205 Adet 0.002 sn
Tam Metin [1]
Eser Adı [20]
Yayın Tarihi [4]
Yazar Departmanı [20]
Yayın Türü [Ortam] [1]
Dil [2]
Erişim Hakkı [2]
Yayın Turu [Akademik] [2]
Erişime Açık

Estimation of international trade

The study analyzed foreign trade volume among Turkey and 37 OECD countries, especially the sway of the logistics performance index on Turkey's foreign trade volume. In light of this, the effects of the logistic performance index in determining Turkey's foreign trade volume were analyzed by using the data of Turkey and OECD countries in the 2007-2020 period. In the study, three different models were established in which the total foreign trade volume, Turkey's exports to OECD countries, and Turkey's imports with OECD countries are dependent variables. The variables used in the models are the GD ...Daha fazlası

Erişime Açık

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m. 220)

Suç işlemek amacıyla örgütlenme suçunun yorumlanması ve bu suçlarla mücadelenin başarılı şekilde gerçekleşebilmesi büyük önem taşımaktadır. Örgütlü suçun demokrasiler için ciddi bir tehdit olduğu kenara bırakılırsa, bu tip suç örgütleri modern dünyanın karmaşıklığını kullanıp, durumları kendi lehinde yönetme becerilerine sahiptir. Örgütlü suçun, zaman içerisindeki sürekli gelişimi hem ulusal hem de küresel olarak gözlemlenmektedir. Ulusal bağlamda kök salmaya çalışan suç örgütleri, teknolojik olarak gelişmiş ve kültürel olarak farklı yapıya sahip toplumların içerisinde süreçlerini yönetmeyi öğ ...Daha fazlası

Erişime Açık

Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde müfredat ve terim çalışmaları

Birinci Coğrafya Kongresi, 6-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, Hasan Âli Yücel’in büyük gayretleriyle toplanarak coğrafyanın ana sorunlarını ele almıştır. Kurulan üç komisyon sayesinde belirlenen meseleler önce saptanmış ve ardından müzakere edilerek bir sonuca bağlanmıştır. Kongre, yapıldığı tarihten itibaren çeşitli tenkitlere konu olsa da yoğun tartışmalar, özellikle 7 coğrafi bölge hakkında eleştiriler 2000 yılı sonrası yaşanmıştır. 7 coğrafi bölge ile ilgili Türkiye Coğrafyası Komisyonu dışında Program ve Ders Komisyonu ve Terim Komisyo ...Daha fazlası

Erişime Açık

The effects of stereotypes which are imposed through media on the creativity of children during the early puberty: the concept of goodness and badness

The aim of this thesis is to understand how much children in early puberty get affected by the stereotypes that are presented through media. Also, it aims to elaborate how much these children manage to get out of these stereotypical patterns in situations that require them to use their own creativity. To understand how much they can cross the stereotypical borders as they think during a creative process, students are asked to illustrate goodness and badness in human forms in focus group sessions held in different types of schools located in Istanbul and Mardin. The illustrations are then stati ...Daha fazlası

Erişime Açık

Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sorunu ve mavi vatan doktrini

Caşın, Mesut Hakkı

Enerji kaynaklarının çeşitliliği ve dünya üzerindeki farklı dağılımları, birçok medeniyet için hayati önem taşırken, aynı zamanda bu kaynaktan yararlanmak isteyen devletler için savaş sebebi olmuştur. Yıllardır süren ve günümüzde de devam eden "en fazla enerjiye sahip olma" gayreti, artık savaş aracığıyla olmasa bile diplomasi ve karşılıklı somut yaptırımlarla sıkı bir rekabete dönüşmüştür. Doğu Akdeniz bölgesi, enerji kaynakları açısından zengin olan ve Akdeniz'in yarı kapalı bir deniz olması nedeniyle birçok devletin bu bölgede kıyısının bulunduğu ve bu yüzden de kıyısı olan devletlerden ...Daha fazlası

Erişime Açık

Doğa-Resim i̇lişkisi i̇çerisinde değişen “Figür” kavramı

Kaya, Gülveli

Bu çalışmada Doğa-Resim ilişkisi içerisinde değişen “figür” kavramı, insan bedenine (vücut) karşılık gelen “figüratif” den söz edilmektedir. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar resim sanatında karşılaştığımız insan figürünün değişim süreci örneklerle, karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Tarihsel gelişimi sürecinde doğa kavramı, yaşam biçimi, düşünce sistemi ve inanışlara bağlı olarak her zaman değişken bir kavram olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak sanatta insan görünümü mağara döneminden modern toplumlara kadar her zaman sosyo-kültürel alanda yerini bulduğu görülmektedir. Resim sanatın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparison of monstrous figures in the works of H.P Lovecraft and China Miéville through Lovecraft’s five definitive elements

The present study compared selected works of H.P. Lovecraft and China Miéville in terms of the representations of monster figures by creating a theoretical framework using Lovecraft’s “Five Definitive Elements of Weird Literature”. A comparative foundation was first laid down by examining the etymology of the word monster throughout history, as well as touching upon Saussure's theories of language. Following this, an intrinsic analysis of Lovecraft’s three selected works was made. The analysis highlighted the importance of factors such as cosmicism, and fear of the unknown, as well as the impo ...Daha fazlası

Erişime Açık

Security analysis of advanced encryption standard (AES) for image encryption

Bağcı, Mahmut

Abstract In recent years, there have been major advancements in multimedia technologies and accordingly, file transfer over the internet has become extremely frequent. However, some security issues can occur in the internet, since it is a very insecure channel. To preserve the privacy and security of multimedia data transmitted over the internet, a number of encryption algorithms have been developed. This research presents a methodology for examining practically used image processing encryption algorithms. To measure the quality of encoded images, a number of factors such as correlation coeffi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turkey and brain migration: Policies formed from push and pull perspectives and effects on brain drain

Brain drain, which is defined as the departure of well-educated human capital to another geography, was noticed by England, which lost its qualified power to other countries in 1945 and increased rapidly after the 1960s with the effect of globalization. Countries such as the USA, UK and Germany have developed important brain drain policies from a push and pull perspective. Turkey has also developed important policies such as university reforms. In the following periods, within the scope of Five-Year Development Planning, although TÜBİTAK 2232 developed policies to pull reverse brain drain and ...Daha fazlası

Erişime Açık

International gold prices, gold reserves of central banks and debt stocks relationship: Analysis among G8 countries

Gold is a commodity that has been used to protect the wealth of not only people but also organizations and states from past to present. For this reason, countries prefer to keep some of their reserves as gold through their central banks. At the financial macroeconomic level, the primary goal of countries is to sustain a healthy economic growth. However, when the economies of developed countries are examined, especially when the economic growth rate of the G8 countries, which are called the strongest countries class, is examined, it is seen that the public debt ratio is very high, which inc ...Daha fazlası

Erişime Açık

Image to Music: Cross-Modal Melody Generation Through Image Captioning

Goularas, Dionysis

Advances in machine learning in recent years have also been seen in computationally creative systems. Interest in machine-generated artifacts paved a way for creative models to evolve as such. But the earlier methods mostly explored a one domain approach and cross-modal learning has stayed relatively unexplored. Thus, the direct mapping between modalities for cross-modal creative models is not fully explored. This work proposes a novel methodology for generating symbolic music through images by directly mapping their features. A CNN encoder and deepstacked LSTM decoder are the base models as ...Daha fazlası

Erişime Açık

Power and beauty relations in the picture of Dorian Gray by Oscar Wilde and Lady Audley’s secret by Mary Elizabeth Braddon

This thesis endeavours to explore the enchanting power of beauty and its history. This thesis aims at examining the enchanting power of beauty on selected characters in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Mary Elizabeth Braddon’s Lady Audley’s Secret. It further aims at examining the effects of possessing the power of beauty on the characters that possess it, namely Dorian Gray and Lady Audley. This thesis particularly focuses on the descriptions of the portraits of the protagonists in the two novels, on their effects on whoever looks at them and on the complex relationship between pi ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms