Filtreler
Filtreler
Bulunan: 205 Adet 0.001 sn
Tam Metin [1]
Eser Adı [20]
Yayın Tarihi [4]
Yazar Departmanı [20]
Yayın Türü [Ortam] [1]
Dil [2]
Erişim Hakkı [2]
Yayın Turu [Akademik] [2]
Erişime Açık

The notion and use of space in the Küratöryel works of Başak Şenova

In this study, the concept of spatial perception in curating and the stages of spatial usage from the preservation to the presentation of artworks throughout history are examined. In contemporary exhibitions, curators shape the viewers’ spatial perception to give meaning to the exhibitions. Since the beginning of the 2000s, curators have been more influential. The transformation of public exhibition spaces from “Natural Curiosity Cabinets” to salons, from salons to the white cube, and subsequently to open spaces has taken place from the 18th century to the present. Throughout the study, this t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sermaye piyasası hukukunda kitle fonlama platformları

Kitle fonlaması, özellikle teknolojik gelişmeler sayesinde son yıllarda projeleri için finansmana ihtiyaç duyan girişim şirketleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin geniş yatırımcı kitlelerine ulaşarak fon elde etmesini sağlayan ve günümüzde giderek daha çok tercih edilen bir finansman yöntemidir. Kitle fonlaması ile girişimciler, çevrimiçi ortamda faaliyet gösteren kitle fonlama platformları aracılığıyla yatırımcılara ulaşarak projelerini tanıtabilmekte ve fon elde edebilmektedir. Girişimciler tarafından toplanan fon karşılığında yatırımcılara pay ve borçlanma araçları gibi sermaye piyas ...Daha fazlası

Erişime Açık

Dışavurumcu otoportre resimde dışavurumcu otoportrenin tarihsel süreç ve yapıtlarla değerlendirilmesi

Yaradılıştan itibaren insan yaşamında dış dünyayla kurulan iletişimin girizgâhı yüzdür. İnsan ruhuna dair ilk izlenimler, hatıralar, sırlar ve elbette ruh yüzün görünüşleri arasında bir yere gizlenmiştir. Sanatçıların ilk evvela anatomik olarak kurcalayıp, çözmeye çalıştığı beden ve yüz sonraları artık ifadenin temsil biçiminin bir enstrümanı haline gelmiştir. Bu tezin konusu, ekspresyonist dönem tezahürü üzerinden Otoportreyi ele almaktadır. Dönemsel gelişim tarihsel aşamalar bazı başat örneklerle incelenmiştir. Ekspresyonist tavır üzerinden yüzün serüvenine genel bir değerlendirme amaçlanmış ...Daha fazlası

Erişime Açık

The mediating role of shame and guilt in the relationship between parentification and separation-ındividuation

In this study, the main purpose was to explore the mediating roles of shame and guilt in the relationship between parentification and separation-individuation. In order to measure the relationships between variables, data was collected through an online survey with the participation of 384 individuals between ages 18 and 58. Parentified Child Scale-Adult Version, Separation-Individuation Inventory, The Trait Shame and Guilt Scale and Demographic Information Form were used to assess these variables respectively. Quantitative research methods were used through the SPSS : 1) correlational analysi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Anonim şirketlerde kâr payında i̇mtiyaz

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) md.331’de anonim şirketlerin, yasal düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla her çeşit ekonomik amaç ve konu için kurulabileceği belirtilmiştir. Yasada yer alan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere anonim şirketlerin nihai amacı kazanç elde etmektir. Dolayısıyla pay sahiplerinin en önemli mali hakkının “kâr payı hakkı” olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Genel kabul gören kurala göre pay sahipleri, anonim şirketin elde ettiği kazançtan pay sahiplikleri oranında yararlanacaklarsa da TTK md.478 ile kâr payına imtiyaz tanınmasının önünün açılması sayesinde bazı p ...Daha fazlası

Erişime Açık

From the quest for authenticity to advocacy: How do authentic brands create brand advocate consumers?

Tolunay, Aslı

In a quest to investigate whether brands that position themselves as authentic create brand advocate consumers, the current study analyzes and collates the extant literature on brand authenticity through unfolding the relationship between brand authenticity and brand advocacy on the grounds of brand experience, actual self-image congruence, consumer involvement as well as the product category with an aim to explore whether brand authenticity positively influences brand advocacy behavior among consumers. The relationships are investigated through a comprehensive research model using two differe ...Daha fazlası

Erişime Açık

A study on the effects of business incubators on entrepreneurs under the light of positive psychology

Kunday, Özlem

Business incubators support the development of start-up companies by offering a protective environment and various support services. Since the appearance of incubators, academic studies focused mostly on hard issues like their contribution to the financial success of start-up companies. Nevertheless, when it comes to soft issues, more needs to be studied, The purpose of this research is to help close some of the gaps in the literature by focusing on the contribution of business incubators to the well-being of entrepreneurs. For that purpose, the effects of incubator services on the psychologic ...Daha fazlası

Erişime Açık

The impacts of poststructuralism, psychoanalysis and postmodernism on the development of autofiction

This study aims to investigate the ways in which poststructuralism, psychoanalysis and postmodernism have contributed to the development of autofiction. It is contended that the genre has a dialectical relationship with the twentieth century critical theories. Autofiction both affirms and questions the poststructuralist dismantling of the traditional perspectives on the concepts of authority, authenticity and truth by bringing the authorial presence back to the text but fictionalising it to some extent, committing to narrate the truth but creating an ambivalence around it. Autofiction engages ...Daha fazlası

Erişime Açık

Dialogic discourse in John Fowles’s fiction

Mikhail Bakhtin is one of the prominent literary theorists of speech genres and stylistics. He was mainly focused on the philosophy of language and the multi-voiced, multi-languaged systems as a result of the oppressive regime he was under. His literary concepts reflect the autonomy of the characters, dialogue, and multi-voiced language systems. He advocated for unfinalizability, the idea of freedom of the characters, and the diversity of the languages within a novel. According to Bakhtin, language was not only a tool for communication and should be examined with its social context. His concer ...Daha fazlası

Erişime Açık

Collective memory and journalism in the context of femicide

This study examines the news production processes about femicide, a universal problem, in the Turkish press within the context of collective memory. The relationship between memory and the news media is explained by associating it with Alison Landsberg's (2004) concept of prosthetic memory. In addition, to better analyze how collective memory is (re)produced through news about femicide, which is the main subject of the study, feminist movements and women's ideas and activities about the issue from the past to the present in the world and Turkey are discussed. The in-depth interview method, whi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Mezopotamya mitolojisinin fantastik illüstrasyon sanatına etkisi ve Gılgamış Efsanesinin yeniden illüstratif yorumu

İllüstrasyon; bir düşünceyi, metni, kelimeyi, durumu ya da kavramı geleneksel, deneysel ya da dijital teknikler ile resimleyen sanattır. İlk çizgili ve renkli anlatı örnekleri mağara resimlerinde görülmektedir. Bu ilkel çizgili alıntılar, mağara dışında yaşanan günlük av maceraları, başka kabilelerle yaşanan çatışma sahneleri, yolculuk serüvenleri gibi olayları, mağara içinde yaşayan koruma altındaki ailelere bir tür duvara çizilmiş masal anlatıyor diyebiliriz. Hem dışarıda olanlar anlatılıyor hem de tehlikelere dikkat çekiliyor. İllüstrasyon tanımına uyan bu ilkel örnekler, tarihin ilk il ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ambalaj tasarımında sürdürülebilirlik alanında sosyal farkındalık yaratma amacıyla artırılmış gerçeklik kullanımı: Bir kozmetik ambalajı önerisi

Artırılmış Gerçeklik teknolojisi etkili mesajı iletmek amacıyla ambalaj tasarımda kullanılmaktadır. Ambalaj üzerinden yola çıkılan bir Artırılmış Gerçeklik deneyiminde, kullanıcılar ürünün yaşam döngüsünü takip edebilir, doğru geri dönüşüm adımları konusunda bilgi alabilir, yeniden kullanıma uygun ambalajları keşfedebilir, ileri dönüşüm seçenekleri konusunda teşvik edilebilir. Bu tez, Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ve ambalaj tasarımına getirdiği yenilikçi yaklaşımın sürdürülebilirlik alanında sosyal farkındalık yaratmadaki etkisini incelemektedir. Sürdürülebilirlik alanında çözüm üretmenin ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms