Filtreler
Filtreler
Bulunan: 205 Adet 0.002 sn
Tam Metin [1]
Eser Adı [20]
Yayın Tarihi [4]
Yazar Departmanı [20]
Yayın Türü [Ortam] [1]
Dil [2]
Erişim Hakkı [2]
Yayın Turu [Akademik] [2]
Erişime Açık

Kırım’da yaşanan i̇lk Rus i̇stilası 1736

1699 Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlılar, erken XVIII. yüzyıla kaybedilen toprakları geri alma politikası takip etmişti. Bu politika gereği 1711 yılında Azak kalesini Ruslardan ve 1714 yılında Mora yarımadasını da Venedik’ten geri almıştı. 1736 senesine gelindiğinde Ruslar, Karadeniz’in kuzeyine hâkim olabilmek için Azak kalesini ele geçirip Kırım Hanlığı’nı ilhak etme politikası takip ettiler. Osmanlılar ile Ruslar arasında cereyan eden bu savaşta Kırım Hanlığı tarihinde ilk kez yabancı güçler tarafından istilaya maruz kalmıştı. 1736 senesinde Ruslar adına Mareşal Münih, Kırım’ı istila ede ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparative analysis of virtual games with video games: preferences of players worldwide

Üçer, Neda

The emergence of virtual reality in recent years has primarily focused on user interfaces, visual simulation, and 3D graphics. However, the community's interest in virtual reality has shifted towards the gaming industry in order to reach a larger audience. This thesis aims to study the differences and similarities between virtual games and traditional video games in order to determine user preferences and opinions. Over 60 days (April 1st - May 31st, 2023), an online survey gathered 300 comprehensive responses, revealing substantial insights, and 4 interviews have been conducted with 4 volunte ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparison and future of mobile gaming platform with other platforms along with people’s gaming habits and predispositions

Today, smartphones have become a necessity for everyone. It is used by people of all ages, regardless of whether they are children or the elderly. Therefore, it is more accessible than other gaming platforms. Mobile games have become a platform where people can spend time comfortably while having fun in daily life, and it has also become one of the most popular game platforms of our time This article consists of information about comparison of mobile game platform with other platforms and opinions about its future profile, as well as opinions formed by analyzing and evaluating data with quanti ...Daha fazlası

Erişime Açık

İklim koruma hukukunun özel hukuk sözleşmelerine yansımaları

İklimin ortalama durumunda ve/veya değişkenliğinde belirli bir süre boyunca görülen değişiklikler olarak tanımlanan iklim değişikliği, gezegenimizi ve barındırdığı tüm canlıları etkileyen, 21. yüzyılın belki de en önemli sorunlarından biridir. İnsan faaliyetleri nedeniyle gezegenimizin uğruyor olduğu zarar, artık sadece belirli bir bölgeyi ya da insanlığı değil, tüm dünyayı ve içerisinde yaşayan tüm canlıları doğrudan etkilemektedir. İklim değişikliğinin sebep olduğu küresel sorunların çözümünde ise birçok farklı disiplin bir araya gelmeli ve ortak menfaat doğrultusunda iş birliği içinde harek ...Daha fazlası

Erişime Açık

Online psychotherapy setting and Its reflections on Therapeutic relationshipduring Covid-19 pandemic

Soncu Büyükişcan, Ezgi

The purpose of this study was to explore how psychotherapy setting is affected by the mandatory conversion from face-to-face psychotherapy setting to online platforms due to COVID-19 pandemic restrictions, mainly with respect to the relationship between subjective perceptions and/or experiences regarding COVID-19 and therapeutic alliance for both psychotherapists and patients. A sample of 94 Turkish participants which consisted of 62 psychotherapy patients and 32 mental health professionals filled out the questionnaire whilst semi-structured interviews were done with nine psychotherapists and ...Daha fazlası

Erişime Açık

The adaptation study of the brief form of the affective Neuroscience personality scales (BANPS) to Turkish

Soncu Büyükişcan, Ezgi

The aim of this study is to adapt Brief Form of Affective Neuroscience Scales (BANPS) into Turkish culture and examine its reliability and validity. BANPS was originally developed by Barrett and colleagues (2013) to shorten and improve the psychometric properties of ANPS (Davis et al., 2003). The BANPS consisted of 33 items and six scales which aim to assess personality traits on the basis of six affective systems (SEEK, PLAY, CARE, FEAR, ANGER, SADNESS). The reliability and validity analyses of Turkish BANPS were conducted with three groups of participants, including all participants (N= 873) ...Daha fazlası

Erişime Açık

Increasing importance of global value chain Turkey's foreign trade comparative analysis

Yay, Turan

The global value chain has increased its importance with the spread of foreign trade between countries. As a result of this situation, it has provided serious economic returns to the countries. Countries that use the global value chain effectively have become rich in this process. In this study, the comparison of foreign trade between BRIC countries and Turkey has been examined through Grubel Lloyd index. Through this Grubel Lloyd index, the economic effects of the global value chain on the Turkish economy and BRIC countries are detailed. The increasing importance of global value chain, which ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparative analysis of virtual games with video games: Preferences of players worldwide

Üçer, Neda

The emergence of virtual reality in recent years has primarily focused on user interfaces, visual simulation, and 3D graphics. However, the community's interest in virtual reality has shifted towards the gaming industry in order to reach a larger audience. This thesis aims to study the differences and similarities between virtual games and traditional video games in order to determine user preferences and opinions. Over 60 days (April 1st - May 31st, 2023), an online survey gathered 300 comprehensive responses, revealing substantial insights, and 4 interviews have been conducted with 4 volunte ...Daha fazlası

Erişime Açık

Historical documents on the origin of the Gokturk Alphabet

The Gokturk Khaganate serves as a role model state for contemporary Turkic states. This can be proven from various aspects such as language, culture, law, social life, and governance. Particularly, when focused on the subject of language and alphabet, it is possible to dilate on this foundation. The foundation of the Gokturk Alphabet emerges as a manifestation of the abstract and concrete accumulation of Turkish culture spanning thousands of years. When delving into the history of rock paintings, the earliest rock paintings belonging to the Turks appear in the Lena Rock Paintings area in Russi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Time symbol and concept of time in painting from the XX century to the present

This dissertation examines the symbol and concept of time in art from the 20th century to the present. In addition, it investigates and evaluates the relationship between art and symbol in the context of ideational and plastic arts. Furthermore, this dissertation investigates the relationship of the array of artworks between new aspects of artistic creativity and symbolism and perception, a modern way of creating new time symbols and their transfer to the audience. Finally, this study investigates the external effects of the diversity of trends in Western art on artists and artist groups such ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk ceza muhakemesi hukukunda hâkimin yasaklılığı, reddi ve çekinmesi

Ceza muhakemesi hukukunda hâkimin yasaklılığı, reddi ve çekinmesi kurumu adil yargılama yapmak suretiyle maddi gerçeğe ulaşılabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim adil yargılama yükümlülüğü olan hâkimin tarafsız olması gerekir. Tarafsızlık hâkimin önüne gelen davada taraflara eşit mesafede durabilmesi ve bunu görüntü olarak sergileyebilmesidir. Hâkimin tarafsızlığının güvence altına alınması gerekmekte olup, bu doğrultuda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 22-31. maddelerinde hâkimin yasaklılığı, reddi ve çekinmesi kurumu düzenlenmektedir. Yasaklılık, CMK’da tahdidi olarak sayılan hal ...Daha fazlası

Erişime Açık

Uluslararası hukukun yaptırım problemine özel hukuk perspektifinde alternatif çözüm: Yapay zeka

Yapay zekâ her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yer edinmektedir. Ancak farklı dinamiklerden beslenen hukuk alanında yapay zekâ gibi algoritma temelli bir yapının hangi aşamalarda faydalı olabileceği ve verimli sonuçlar üretebileceği hala düşünülmektedir. Uluslararası hukukta ise kural koyma, kurallara uyulmasını sağlama ve ihlal halinde yaptırım uygulama gibi yetkilerin ne şekilde dağıtılacağı uluslararası hukukun alanına giren farklı sorular olarak karşımıza çıkmakta ve bu kapsamda yapay zekanın günlük yaşamımızda eriştiği nokta da göz önüne alındığında; yapay zekanın, farklı değer yarg ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms