Filtreler
Filtreler
Bulunan: 149 Adet 0.001 sn
Tam Metin [1]
Eser Adı [20]
Yayın Tarihi [3]
Yazar Departmanı [20]
Yayın Türü [Ortam] [1]
Dil [2]
Erişim Hakkı [1]
Yayın Turu [Akademik] [2]
A lifetime dedicated to the republic: Hasene Ilgaz with works, activities, and thoughts

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Undoubtedly, the circumstances and the period we are born into shape our biography. Therefore, biographical works do not only tell us the story of a life. They also tell the story of an era. There are such lives lived at turning points in history that tell us a lot about the period beyond being a biography. This study focuses on the Turkish female identity idealized by the founding elite of the Republic in the early Republican period through the life of Hasene Ilgaz, who lived in such a period and whose works and activities shed on light the period she lived in. These women’s identities, shaped by the founding principles and ideals . . .of Republican Turkey, also make it possible to look at recent Turkish history studies from a new perspective. This is because Turkish women are part of the Turkish Modernization experience, which began with the Tanzimat, gained momentum with the Second Constitutional Period, and took on a contemporary character with the Republic. As the lives of these special women of the early Republican period come to light, they will make valuable contributions to our recent history. This thesis aims to make such a contribution to the literature in the case of Hasene Ilgaz. Daha fazlası Daha az

Power and beauty relations in the picture of Dorian Gray by Oscar Wilde and Lady Audley’s secret by Mary Elizabeth Braddon

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

This thesis endeavours to explore the enchanting power of beauty and its history. This thesis aims at examining the enchanting power of beauty on selected characters in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Mary Elizabeth Braddon’s Lady Audley’s Secret. It further aims at examining the effects of possessing the power of beauty on the characters that possess it, namely Dorian Gray and Lady Audley. This thesis particularly focuses on the descriptions of the portraits of the protagonists in the two novels, on their effects on whoever looks at them and on the complex relationship between pictorial representation, beauty and truth . . .. Furthermore, the significance of beauty in the two novels will be discussed inside the framework of Victorian Aestheticism. To carry out the research this thesis addresses the following questions: What is the significance of beauty, and what is the extent of the power of beauty in Lady Audley’s Secret and The Picture of Dorian Gray? How is beauty represented in the portraits of Lady Audley and Dorian Gray? What is the relationship between outward and inward beauty in these portraits Daha fazlası Daha az

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Kişisel verilerin korunması hakkı, veri ihlallerinin artması doğrultusunda uluslararası düzenlemeler ve hukukumuzda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte büyük bir önem kazanmıştır. Çalışmamızda genel itibari ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği mevzuatı ve diğer uluslararası metinler çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri ve özellikle de kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebeplerinden biri olan “açık rıza” kavramı ele alınmıştır. Çalışmamızda dört ana bölüm mevcuttur. İlk bölümde; kişise . . .l veri kavramı, kişisel veri kavramının ortaya çıkışı ve kişisel verilerin korunması kapsamında var olan ulusal ve uluslararası düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise; kişisel verilerin korunması hukukuna hakim olan kavram ve temel ilkeler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; hukuka uygunluk nedeni olan açık rıza ve kişisel verilerin diğer işlenme sebepleri detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise açık rızanın geçerlilik şartlarına, ne şekilde alınabileceğine, açık rıza almada ispat yüküne ve açık rızada bulunma ehliyeti hususlarına yer verilmiştir Daha fazlası Daha az

2005 yılından günümüze Türkiye’deki e-dergi kapak tasarımlarının incelenmesi ve “grafik tasarım dergisi” için e-dergi kapak tasarım önerisi

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Bu tez çalışmasında amaçlanan; basılı ve elektronik mecraların birlikte var olduğu günümüzde dergilerin basılı ve elektronik basımlarının arasında görsel kimlik devamlılığını her iki mecrada tutarlı bir biçimde sağlayıp /sağlayamadığı ya da ne ölçüde sağladığını araştırmaktır. Çalışmada basılı ve elektronik yayınların gelişim süreçleri, elektronik yayın türleri ve formatları literatür taraması yapılarak araştırılmıştır. Basılı ve elektronik dergi tasarımında görsel kimliği oluşturan unsurlar incelenmiş, seçilen beş dergi (National Geographic Türkiye, Skylife, Harvard Business Review Türkiye, Log, Wired Magazine) logo, biçim ve kapak . . ., sayfa yapısı, tipografik kararlar ve renk kullanımı açısından analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda elde edilen verilerin ışığında Grafik Tasarım Dergisi için yeni bir tasarım önerisi sunulmuştur. Grafik Tasarım Dergisi için öncelikle akıllı telefonlar için bir tasarım dili oluşturulmuş ve görsel kimliği tutarlı olarak devam ettirecek bir biçimde basılı edisyona aktarılmıştır Daha fazlası Daha az

The other space: Heterotopia, memory and individuality in dystopian novels the memory police and the giver

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The aim of this paper is to explore the heterotopic nature of the concept of memory in dystopian fictions The Memory Police by Yoko Ogawa and The Giver by Lois Lowry comparatively and thereby to discuss that memory is possible to be applied as a means of oppression primarily through the destruction of this heterotopic space and individuality. The protagonists in both novels suffer from memory loss that is schemed by the totalitarian authority in their communities. In order to resist that authority, they are required to hold on to their memory which acts as a counter-site that is analysed through Michel Foucault's variously defined a . . .nd interpreted concept of heterotopia. The approaches regarding individual and collective memory are presented in relation to identity formation. The paper ultimately discusses that individual memory, in the novels mentioned, besides being a part of collective memory, acts as a heterotopic space for the protagonists since it is a form of the other space created as opposed to the space that is formed by the manipulated collective memory and that the characters are forced to live in Daha fazlası Daha az

The stigma of the fallen woman in the novels of jude the obscure and Yeryüzünde Bir Melek

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Regardless of the cultural differences, the 19th century Victorian England and Tanzimat Period in Ottoman Empire had similar expectations from women. The two novelists from these two countries, Thomas Hardy and Ahmet Mithat Efendi, had critical attitude towards such expectations. Thus they created socially unacceptable but acceptable for them heroines. Afterall, for some Sue Bridehead is Hardy’s main focus and similarly for Ahmet Mithat Raziye is still an angel. The reason why these two heroines are unacceptable for the society’s of their days is intriguing. Considering all these, the aim of this thesis is to discuss these two heroi . . .nes through the lens of stigma of fallen woman so that why these heroines experince exclusion may be discussed. While doing this Erving Goffman’s ideas regarding stigma along with Stafford&Scott’s arguments on how stigma and norms are related; and Link&Phelan’s writing on stigma and its connection to negative stereotypes will be used Daha fazlası Daha az

Doğu sanatının Hint, Çin ve Japon sanatları üzerinden incelenmesi ve bu sanatların modern Avrupa sanatı üzerindeki etkileri

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Bu tez çalışmasında, Batıda Modern Sanatın oluşum sürecinde Doğu kültürlerinin etkisi, özellikle Antik Hint, Çin ve Japon sanatları üzerinde durularak incelenmiştir. Doğu, tüm uygarlıklarını, sanat ve değerleriyle ele almak için oldukça derin ve kapsamlı bir konudur. Bu nedenle araştırma daha yakından bakılan Hint, Çin ve Japon uygarlıkları ile sınırlandırılmış; bu üç uygarlık tarihsel süreçleri içerisinde sanatlarının yanı sıra, sosyal, ekonomik, din ve inançları bakımından incelenirken, onlardan bağımsız düşünemeyeceğimiz Mısır ve İran uygarlıklarının sanatıyla Orta Asya Bozkır sanatına da değinilmiştir. Bu çalışmada ayrıca; Çin, . . .Hindistan, Kore, İran gibi medeniyetlerden özümsediği biçimsel ve teknik ifade yöntemlerini, kendi sanatsal dilini şekillendirmek üzere kullanan ve Avrupa sanatını en dolaysız yoldan etkilediği düşünülen Japon sanatının ve diğer Batı dışı kültürlerin, Avrupa’daki modern sanat akımlarının oluşum süreçlerindeki etkisi de araştırılmıştır Daha fazlası Daha az

The meaning of ideology: a comparative analysis of George Orwell’s Animal Farm and Yaşar Kemal’s The Sultan of the Elephants and Red Bearded Lame Ant

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

In this work, the novels Animal Farm by George Orwell and The Sultan of the Elephants and Red Bearded Lame Ant by Yaşar Kemal are analysed comparatively through the Marxist literary theory benefiting from Georg Lukács, Terry Eagleton and Lucien Goldmann. This study examines how Orwell and Kemal from different geographies, nationalities and traditions have been influenced by the Marxist literary tradition. The figures in the two novels are compared according to their characteristics/profile, the changes they have gone through, and the protagonists’ endings in their own story. The features of the works have been also examined through . . .an analysis of the writers’ lives. In the discussion part, the meaning of ideology in novels, and its reflections have been evaluated in terms of the selected writers’ biographies, and the ideological elements as well as sociological ones in their works. In addition, the aim of this work displays a comparative thematic and stylistic analysis of the two novels Daha fazlası Daha az

Analysis of the notions of identity and selfness in Istanbul Biennial and Manifesta Biennial

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Art, throughout history, has been a way of expression, in which people prefer to explain themselves, understand the world, and explain societies to each other. This way of expression, took shape on different notions, concepts, and phenomena, depending on the period. Notions of identity and selfness are the concepts that artists are working on. These notions, socially generate individuals and society, and frame them, also have been tried to interpret by approaching the hands of different disciplines of social sciences. In this work; identity and selfless which are some of the important notions of art, artist, and production of art, h . . .ave been approached with the help of the fields of sociology, philosophy, and psychology. In art, the dual perspective of identity and selfness, which create each other, has been tried to be traced. Examination, that has been made, is limited to “İstanbul Biennial” and “Manifesta: The European Nomadic Biennial” which emphasizes the concepts of identity and selfness and, on the other hand, it is composed of artworks analysis that is associated with concepts of identity and selfness, while researching for the structure of biennials Daha fazlası Daha az

Transformation of cyberpunk films in hollywood remakes: a comparative historical analysis

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The last decade has seen an increase in Hollywood productions of cyberpunk films. These films, designed as remakes or sequels, appeal to both old fans of the cult original films and new audiences. The subject of this research is how the remakes, which aim to guarantee the box office undergo changes and how they fit into the system compared to the originals. In the research, it has been attempted to reveal how these change narratives have been integrated into current policies and the system compared to the originals, and to determine and show in which contexts this transformation of the remakes took place and what this effect serves. . . . For this purpose, the progress of remakes was examined, the originals and remakes of Total Recall (original 1990, remake 2012) and Ghost in the Shell (original 1995, remake 2017) were discussed with the help of narrative analysis and their ideological and economy-political functions were periodically compared Daha fazlası Daha az

The relationship between machiavelism, grandiose and vulnerable narcissism, and loneliness among white collar workers

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Considering the several negative effects of loneliness as an undesirable and hurtful emotion, it is important to discover how it occurs. Although Machiavellianism and narcissism are associated with loneliness, the number of studies that have investigated their relationship is relatively limited. This study, therefore, aims to investigate the relationship between Machiavelism, narcissism, and loneliness among white-collar workers. In addition, it is also aimed to examine whether the level of Machiavellianism, narcissism, and loneliness are related to sociodemographic characteristics of the participants, as indicated by several previo . . .us studies. The study was carried out with 200 white-collar employees selected by snowball sampling. Data was collected using an online questionnaire that included a sociodemographic information form, Narcissistic Personality Inventory, Hypersensitive Narcissism Scale, Machiavellianism Scale, and UCLA Loneliness Scale. The results failed to indicate a relationship between sociodemographic variables and Machiavellianism and narcissism scale scores. In addition, several significant correlations were obtained between Machiavellianism, narcissism, and loneliness scale variables. Finally, a stepwise multiple regression analysis revealed Distrust subscale of Machiavellinaism Scale and Hypersensitive Narcissism Scale scores as well as male gender as significant predictors of loneliness. The findings presented by this study are considered to make a significant contribution to the limited and controversial literature Daha fazlası Daha az

Sinestezi ve sanat ilişkisi

Dinar, Refik Cem

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Tıp biliminin 300 yıldan fazladır üzerinde durduğu sinestezi kavramı en genel haliyle renklerin sese, şekillerin tada dönüştüğü bir algıyı ifade etmektedir. Bir sanat eserinin bütünlüğünü sağlayan en önemli unsurun planlı bir kompozisyon olması gerektiği düşünüldüğünde ise sinestezik algının sanat eserinde yaratıcılığı geliştirdiği söylenebilmektedir. İyi bir sanatçının özgün eserler yaratabilmesi için hassas ve derin duyulara sahip olması gereklidir. Tarihte ismini duyurmuş, sanat sektörünü geliştirmede faydalı olmuş, birçok deha, olağandışı farklı yeteneklere sahiptir. Bahsi geçen bazı sanatçıların ise sinestezik algıya sahip oldu . . .ğu yapılan araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Duyular arası ilişki sinestezik sanatçıları günlük yaşantıları en fazla etkileyen durum olmaktadır. Çünkü her insan yaşamını, tat, koku, işitme, görme gibi duyularla yönlendirmiştir, bazı sanatçılarda iki veya dört duyu bir arada çalışabilmektedir, örneğin ressamlarda en çok görülen, duydukları seslerin, renklerini algılayıp onları görselleştirmek olduğu bilinmektedir. Hazırlanan bu çalışmada, Sinestetik bakış açısına dayalı bir şekilde, sanat eserini üretmede kaynak olan psiko- nörolojik durumların sanat ürünü üzerindeki etkileri anlatılmaktadır. Ayrıca Carol Steen, Vincent Van Gogh gibi sanatçı örnekleri verilerek eserleri incelenmiştir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms