Filtreler
Filtreler
Bulunan: 205 Adet 0.001 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Eser Adı [20]
Yayın Tarihi [4]
Yazar Departmanı [20]
Yayın Türü [Ortam] [1]
Dil [2]
Erişim Hakkı [2]
Yayın Turu [Akademik] [2]
Erişime Açık

Analysing the user experience of smart city mobility through applications in Istanbul

In recent years, different ways have been sought to compete in the growing and changing production and consumption environment with technological developments. For this reason, the importance of experience and usage areas in design is increasing. One of the most widely used models in the world and in our country recently is the smart city, which aims to protect the environment and sustainable development. Smart city aims to use resources efficiently by saving time, energy and labour for limited world resources. Smart cities aim to provide the necessary high quality urban services by utilising ...Daha fazlası

Erişime Açık

The mediating role of shame and guilt in the relationship between parentification and separation-ındividuation

In this study, the main purpose was to explore the mediating roles of shame and guilt in the relationship between parentification and separation-individuation. In order to measure the relationships between variables, data was collected through an online survey with the participation of 384 individuals between ages 18 and 58. Parentified Child Scale-Adult Version, Separation-Individuation Inventory, The Trait Shame and Guilt Scale and Demographic Information Form were used to assess these variables respectively. Quantitative research methods were used through the SPSS : 1) correlational analysi ...Daha fazlası

Erişime Açık

The search for identity in Hanif Kureishi’s the Buddha of Suburbia, the black album and Zadie Smith’s white teeth

Hanif Kureishi and Zadie Smith engage in a critical examination of the established conceptualizations of identity, challenging their rigidity and highlighting the inherent unstable nature of identity. The objective of this thesis is to examine the the way in which Hanif Kureishi and Zadie Smith challenge the perceived stability of race, identity, and ethnicity within the dynamic cultural and societal landscape of post-war London. By drawing upon Homi K. Bhabha's theoretical concepts of hybridity, ambivalence, and the third space, both authors destabilize traditional dichotomies and offer criti ...Daha fazlası

Erişime Açık

Racism among Iranian intellectuals (1925-1979)

The works of contemporary Iranian intellectuals have been researched from many perspectives, but many of their thoughts have not been explored deeply, widely, and academically regarding the issue of racism. In this research, I used the qualitative content analysis method to examine the works of some prominent and contemporary Iranian intellectuals regarding having or not having racist elements in their writings published between 1925-1979. After methodically and analytically examining the works of contemporary Iranian intellectuals such as Ahmad Kasravi, Hasan Taqizadeh, Mohammad Ali Foroughi, ...Daha fazlası

Erişime Açık

1965-1971 yılları arasında İhsan Sabri Çağlayangil perspektifinde Türkiye'nin Kıbrıs politikası

Kıbrıs, verimli iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle M.Ö. 10 bin yılına kadar geriye giden bir tarihe sahip olup bu stratejik değerini ilerleyen yıllarda artırarak sürdürmüştür. Tarihsel süreç içerisinde özellikle bölgede hakimiyetini pekiştirmek ve ticaret yollarının güvenliğini sağlamak isteyen devletler, sahip olduğu stratejik konumu itibariyle Kıbrıs’ı daima kontrol altında tutmak istemiştir. Bir taraftan Kıbrıs, devletlerin egemenlik mücadelesi verdiği bir bölge olurken diğer taraftan araştırmacılar içinde önemli bir araştırma alanı olmuştur. Bu çalışmalarda, siyasi, sosyal, ekonomik, coğra ...Daha fazlası

Erişime Açık

Birinci TBMM’de Düyun-ı Umumiye’nin varlığı ile ilgili tartışmalar

Düyun-ı Umumiye İdaresi 1881 yılında kurulduktan sonra her geçen yıl Osmanlı mali sistemindeki etkisini arttırmış bir yapı olarak Cumhuriyet sonrası döneme kadar varlığını sürdürmüştür. Bu idare varlığını Milli Mücadele döneminde de sürdürmüş olmasına rağmen fiili durumu önceki dönemlerden çok farklı olmuştur. Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa’nın 18 Mart 1920 tarihindeki emriyle bu idarenin İtilaf Devletlerine borç ödemesi yapması yasaklanmış ve topladığı vergi gelirlerine el konmuştur. Bu fiili duruma rağmen Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin varlığına pratik gerekçelerden ötürü dokunulmam ...Daha fazlası

Erişime Açık

Limited şirketlerde sermaye borcunun ifasında temerrüt ve ıskat yaptırımı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketlerinden biri olarak kabul edilen limited şirketlerin sayısında son zamanlarda önemli ölçüde artış görülmektedir. Söz konusu artışın en önemli sebeplerinden birini, limited şirketlerin sermaye şirketi olarak kabul edilmesinin yanı sıra, yapısında şahıs niteliğinin bulunması oluşturmaktadır. Bu sebeple, daha çok ortakların şahsi özelliklerinin ön planda olduğu aile işletmeleri ya da anonim şirketlere nazaran daha küçük hacme sahip olan limited şirketlerin kurulması tercih edilmektedir. Bir limited şirketin kurulabilmesi ve varlığını sürdürebilme ...Daha fazlası

Erişime Açık

Portre resminde i̇mgenin varoluşu

Portre, insanın resmedilmesi anlamını taşısa da bir bakıma sanatçının da resmedilmesi manasını taşımaktadır. Karşılıklı etkileşime dayalı bir dinamik oluşturan portre resminde sanatçının üzerinde yoğunlaştığı imgeler onun şahsi tecrübelerine dayandığı gibi evriminin bir parçasını da oluşturmaktadır. Sadece malzemeye ve ölçüye dayalı bir yaratımın portre için açıklayıcı olmadığı gibi yapılan işin çok küçük bir kısmını tanımlaması sebebiyle eksik ya da zayıftır. Sanatçının duyguları, hisleri sanata dair tutumları diğer bir deyişle özne olma halleri portre için belirleyicidir. Sanatçı bakışı ile ...Daha fazlası

Erişime Açık

The impact of economic sanctions as a foreign policy instrument: the example of U.S. Sanctions on Russian energy industry

Economic sanctions, especially during the twentieth century, emerged as a foreign policy tool. Economic sanctions were a perfect tool of the Cold War as a deterrent for employing military power. The main objective of employing economic sanctions is to make the other party to reexamine and potentially revise its policies causing the unrest, and ultimately comply with the requirements of the coercer. However today the level of effectiveness of employing economic sanctions as foreign policy instrument is subject to wide debate. This study is prepared with the objective of contributing to the deba ...Daha fazlası

Erişime Açık

Discursive constructions and visual representations of Syrian refugees: a focus on the media in Turkey

This study explores the discursive construction and media representations of Syrian refugees in relation to wider politics of nationalism and contested narratives of national identity in Turkey. For this purpose, frontpage coverage of 5 national dailies that were selected based on circulation size, target readership and ideological orientation were analyzed using Discourse-Historical Approach. News items and accompanying visuals sampled from Cumhuriyet, Yeni Akit, Hürriyet, Sözcü and Sabah were subjected to analysis through a set of paradigms that this study develops. These paradigms are Human ...Daha fazlası

Erişime Açık

Weaponizing energy: Anthropological approach to future of war

This thesis intends to offer an explanation to the evolution of war along technological developments mainly focusing in laser systems. The anthropological discussion of the study is based on Actor-Network Theory revealing the interaction among human and nonhuman participants of war network. Laser weapon systems are explained supported by the literature search, fieldwork, and interviews. The study seeks to demonstrate an alternative future perception of war with the integration of laser systems. The redefined character of war can be described as laser-integrated flexible network with human act ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ship investment strategies in fluctant shipping market condition: Turkey’s perspective

Abstract Maritime transport has become the way of carrying the greatest amount of world trade, which has been the case in recent years. In maritime trade, ports are the most important points that logistics opens up to international routes. The United Nations Conference on Trade and Development has developed the "Link to Regular Maritime Route Routes" in order to enhance the contribution of international ports to the development of the country's ports and to measure their links to major global maritime logistics networks in maritime trade. Regression analysis, which is one of the quantitative r ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms